AGROSYSTEM-ALWA DOO SUBOTICA

AGROSYSTEM-ALWA DOO SUBOTICA
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

 

 

 

 

Oprema za ratarstvo, povrtarstvo, stočarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo
 

Agrosystem-Alwa doo sa sedištem u Subotici i Lajpcigu, se bazira na modernim tehnologijama u:

 

 • procesnoj industriji
 • prehrambenoj industriji
 • poljoprivrednim granama
 • hemiji
 • reciklaži
 • obnovljivim izvorima energije
 • biodizel sistemima
 • biogas sistemima
 • ultrazvuk filter prese
 • centrifuge
 • dekanteri
 • projektovanju
 • konsaltingu
 • isporuci opreme
 • generisanju sistema

 

Nudimo opremu za:

RATARSTVO

 • Opremu za ratarstvo
 • Silose
 • Štofane silose
 • Transportnu tehniku
 • Mašine za selekciju
 • Opremu za senenarstvo
 • Damas mašine
 • JK mašine
 • Male pekare
 • Mašine za testeninu

 

STOČARSTVO

 • Opremu za štale
 • Mešaone stočne hrane
 • Ventilaciju
 • Sisteme za prehranu
 • Miksere
 • Aparate za mužu i merenje kvaliteta
 • Sisteme za proizvodnju sira
 • Tehnologiju za govedarstvo
 • Program Wolfa

 

POVRTARSTVO

 • Opremu za vađenje, sortiranje i skladištenje
 • Opremu za preradu povrća
 • Opremu za konzerviranje
 • Opremu za pakovanje

 

VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

 • Opremu za separaciju
 • Opremu za pasiranje
 • Opremu za pasterizaciju
 • Prese za sokove
 • Duplikatore
 • Sirćetare
 • Mašine za destilaciju
 • Merne instrumente

 

ENERGETIKU

 • Generatore
 • Kogeneratore
 • Gasifikatore
 • Vetrogeneratore
 • Parne generatore
 • Toplotne izmenjivače

 

SISTEME ENERGIJE

 • Biogas
 • Biodizel
 • Sušenje stajnjaka
 • Solarnu energiju

 

OBNOVLJIVU ENERGIJU

 • Sisteme briketiranja
 • Sisteme peletiranja
 • Sisteme usitnjavanja
 • Mlinove za slamu
 • Drobilice za drvo i trsku
 • Opremu za pripremu sirovina
 • Mašine za održavanje puteva

 

RECIKLAŽU

 • Magnetne kontrole
 • Kolor sortere
 • Aparate za staklo
 • Aparate za kablove
 • Detektore za prehrambenu industriju
 • Separatore
 • Kompostiranje

 

SISTEME SUŠENJA

 • Lucerke-sena
 • Žitarica
 • Voća i povrća
 • Lekovitog bilja

 

INDUSTRIJSKU TEHNIKU

 • Spiralnu tehniku
 • Filter prese
 • Silose
 • Pneumatske transporte
 • Sisteme merenja, punjenja i pražnjenja
 • Centrifuge
 • Dekantere