AQUATIS DOO

AQUATIS DOO
5 zvezdica od 2 glasova

Kontakt

 

 

 

 

Tretman otpadnih voda

Aquatis doo je preduzeće osnovano kao odgovor na rastuću potražnju tržišta za uređajima za pripremu vode i tretman otpadnih voda.

U opštem slučaju otpadna voda je onečišćena rastvorenim i nerastvorenim organskim i neorganskim materijama. Pošto su količine svježe vode koje stoje na raspolaganju ograničene, a potrebe za njom se povećavaju, voda počinje u sve većoj mjeri da se ponovo koristi, svjesno ili nesvjesno (ispuštanjem otpadne vode u iste vodotokove iz kojih se uzima voda). Na taj način kvalitet svježe vode je sve više povezan sa kvalitetom otpadne vode. Da bi se zaštitio recipijent, otpadna voda se mora prečišćavati.

U saradnji sa kompanijom EEC Europe LTD iz Kembridža, Engleska, Aquatis je u mogucnosti da Vam ponudi rješenje za prečišćavanje otpadnih voda bilo kojeg porijekla. Naši kontejnerski sistemi su u mogućnosti da odgovore na svaki zahtjev u pogledu količine i kvaliteta otpadne vode.

Separatori masti i ulja se javljaju kao neizbježan korak u primarnom prečišćavanju otpadnih voda, jer se uklanjanjem masti i ulja znatno rasterećuje sekundarni tretman otpadnih voda i postiže bolji kvalitet prečišćene vode. U nekim djelatnostima, separatori masti i ulja su jedini nosioci tretmana otpadnih voda (parkinzi, garaže, autopraone, benzinske pumpe) i sve češće se insistira na njihovoj ugradnji.

Septičke jame su sistemi za anaerobnu bakterijsku razgradnju organskih materija. U ponudi imamo septičke jame pravougaonog i okruglog presjeka.

Bioprečistači fekalnih voda kuća i motela.

KONTAKT

Veljka Mlađenovića bb
78000 Banja Luka
Tel: +387 65 940 993

info@aquatis.biz
www.aquatis.biz

MIRKO MIŠČEVIĆ

Mapa