ASTRA AKCIJA PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

  • Adresa:
    Carice Milice 15
    11000 Beograd Stari grad,
    Srbija
  • Telefon: +381 11 785 0000
Nevladina organizacija posvećena iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima, naročito ženama i decom, kao i efikasnim potragama za nestalom decom i zaštiti dece nakon njihovog pronalaska, a kroz sveobuhvatan pristup rešavanju problema, a u cilju eliminisanja ovog specifičnog vida nasilja, afirmisanjem društva slobodnog od svih vrsta eksploatacije, nasilja, diskriminacije, ekonomskih i socijalnih nejednakosti.

Mapa