Banka Poštanska Štedionica

Banka Poštanska Štedionica
2 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

  • Adresa:
    Kraljice Marije 3
    11060 Beograd Palilula,
    Srbija
  • Telefon: +381 11 20 20 292

Dugovečnost i tradicija Banke Poštanske štedionice,a.d., Beograd, je neprocenjiva vrednost koja je čini posebnom i potpuno jedinstvenom finansijskom institucijom na ovim prostorima, čiji su koreni duboko usađeni na zdravom tlu dalekih, kraljevskih vremena, koja se, kao nepresušno drvo života, gospodstveno, dostojanstveno i uspešno suprotstavljala naletima vremena i neizbežnim promenama, sve do današnjih dana.

Ideja o formiranju Poštanske štedionice nastala je znatno pre njenog osnivanja, još od 1871. godine, iz vremena Kraljevine Srbije, a realizovala se 1921. godine, kada je 30. novembra donet Zakon o poštansko-štednom, čekovnom i virmanskom prometu, koji je predvideo osnivanje Poštanske štedionice Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

Iz dubokog poštovanja prema pregaocima tih vremena, moramo pomenuti da je ubrzo, po osnivanju, Poštanska štedionica postala najveća štedna ustanova koja je prve štedne knjižice uvela u upotrebu 1. jula 1926. godine, kada je već imala razgranatu mrežu šaltera u svim poštama Kraljevine Jugoslavije, kao i državno jemstvo za uloge!

Sve novčane transakcije u poštama su bile oslobođene plaćanja taksi, jer je stav države bio da "Poštanska štedionica treba da bude rasadnik štednje i vaspitač naroda, poglavito omladine, a ne povlašćeni kolos koji guši privatnu inicijativu".

Obogaćena tradicijom, po malo zaodenuta blagim konzervatizmom baziranim na poštovanju i očuvanju nepromenljivih vrednosti, danas sa ponosom možemo istaći da je Banka Poštanska štedionica a.d, Beograd, u isto vreme izrasla u modernu poslovnu Banku, univerzalnog karaktera, ali unikatnog, prepoznatljivog brenda, zasnovana na temeljima akcionarskog društva, koja u ovom trenutku predstavlja veliku familiju sa preko 1.900 zaposlenih.

Kombinacija tradicionalnih vrednosti i modernih trendova, rezultirala je učvršćivanjem Banke kao lidera u poslovanju sa stanovništvom, zahvaljujući pre svega mudrom rukovođenju i poslovnoj strategiji zasnovanoj na orijentaciji ka klijentu uz striktnu kontrolu rizika, na brzom razvoju novih proizvoda, kao i na efikasnom i komfornom vidu saradnje sa klijentima i partnerima, budući da je zaposlenima u Banci Poštanska štedionica, a.d., Beograd, osnovni i krajnji cilj zadovoljstvo klijenta, jer je samo «zadovoljan klijent i dobar klijent».

Težeći postizanju vrhunskih rezultata u svim segmentima poslovanja, Banka kontinuirano i uspešno ostvaruje svoje ciljeve koji se odnose na jačanje finansijskog potencijala, uspešno obavljanje poslova platnog prometa i unapređivanje poslovne saradnje sa akcionarima. Takođe, aktivno se radi i na inoviranju i dizajniranju ponude bankarskih usluga prema potrebama klijenata. Savremene informacione tehnologije i najkvalitetnije komunikacijske linije u zemlji pružaju nam osnovu za efikasno poslovanje i distribuciju proizvoda i usluga uz racionalno korišćenje novih kanala distribucije i komunikacije.

Savremeni elektronski platni promet i sve bankarske usluge: dinarska i devizna štednja, tekući i devizni računi, platne kartice domaćih i najvećih svetskih brendova, devizni transferi, kreditne linije za privredu i stanovništvo, izdavanje garancija, rad sa hartijama od vrednosti samo su deo bankarske ponude Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd.

Na međunarodnom planu, realizovani su brojni kontakti i saradnja sa inostranim bankama i drugim stranim asocijacijama.

Mapa

Ostale informacije