BSC INFORMATIVNI CENTAR

0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

  • Adresa:
    Bulevar oslobođenja 81
    21000 Novi Sad
    Srbija
  • Telefon: +381 (0)21 6615-473
  • Fax: +381 (0)21 52-25-23
Pružanje savetodavnih usluga i obuke u oblasti implementacije harmonizovanih standarda, izgradnja kapaciteta za ocenjivanje usaglašenosti i sertifikaciju proizvoda i osoba, u skladu sa zahtevima evropskih direktiva za potrebe plasmana roba i usluga na evropsko tržište

Mapa