CENTAR ZA OBRAZOVNE POLITIKE

0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

  • Adresa:
    Carigradska 21/20
    11000 Beograd Stari grad,
    Srbija
  • Telefon: +381 11 33 47 557
  • Fax: +381 11 33 47 557
nezavisni multidisciplinarni istraživački centar koji pruža stručnu podršku donosiocima odluka i praktičarima u razvoju, primeni i evaluaciji politika u oblasti obrazovanja

Mapa