CRVENI KRST SRBIJE

CRVENI KRST SRBIJE
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

Humanitarna, nezavisna i dobrovoljna organizacija

Crveni krst Srbije je nacionalno društvo i sastoji se od 2 pokrajinske organizacije, Crvenog Krsta Vojvodine i Crvenog krsta Kosova i Metohije, i 183 organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama.

Crveni Krst Srbije Humanost

Svoje programske aktivnosti Crveni krst Srbije realizuje zahvaljujući pomoći 60.000 volontera i stručnom angažovanju 800 zaposlenih u mreži Crvenog krsta Srbije. Crveni krst Srbije u saradnji sa donatorima realizuje 64 različita programa.

Najviši organi Crvenog krsta Srbije su:

 • Skupština Crvenog krsta Srbije
 • Upravni odbor Crvenog krsta Srbije
 • Nadzorni odbor Crvenog krsta Srbije

Prvi član Statuta Crvenog krsta Srbije glasi:

Crveni krst Srbije je humanitarna, nezavisna i dobrovoljna organizacija i jedino nacionalno društvo u Republici Srbiji.

Crveni Krst Srbije Neutralnost

BUDITE DONATOR

 

OSNOVNI PRINCIPI CREVENO KRSTA SRBIJA

U obavljanju poslova usmerenih na ostvarivanju cilja i izvršavanje zadataka, nacionalno društvo deluje u skladu sa osnovnim principima, a to su:

 • Humanost
 • Nepristrasnost
 • Neutralnost
 • Nezavisnost
 • Dobrovoljnost
 • Jedinstvo
 • Univerzalnost

Crveni Krst Srbije Univerzalnost

 

PRVA POMOĆ

Prva pomoć je jedna od onih aktivnosti koja se posebno neguje u Crvenom krst Srbije. To je aktivnost koja se vezuje za organizaciju Crvenog krsta u celom svetu i po čemu je Crveni krst svuda prepoznatljiv.

Prva pomoć je čin spasavanja života, ali je takođe odraz humanosti, altruizma i osećaja za potrebe drugih ljudi.

Program prve pomoći obuhvata:  

 • Obuku građana i volontera Crvenog krsta u pružanju prve pomoći
 • Angažovanje ekipa prve pomoći u obezbeđenju javnih skupova, sportskih manifestacija i drugih okupljanja
 • Promociju prve pomoći i preventivnih mera za sprečavanje neseće i povređivanja (naročito u okviru bezbednosti u saobraćaju i bezbednosti na radnom mestu)
 • Obuku predavača i instruktora Crvenog krsta u prvoj pomoći
 • Izradu literature iz prve pomoći: 

priručnika
uputstva
vodiča za pružanje prve pomoći za različičite ciljne grupe i namene

Crveni Krst Srbije Nezavisnost

 

SLUŽBA TRAŽENJA

Služba traženja jedna je od najstarijih delatnosti Crvenog krsta Srbije.

Cilj Službe traženja je da svim osobama koje su nevoljno razdvojene od svojih srodnika usled oružanih sukoba, prirodnih i ljudskom rukom izazvanih nesreća, kao i ekonomskih i neregularnih migracija, omogući i pomogne da ponovo uspostave i održe prekinuti kontakt.

Crveni Krst Srbije Dobrovoljnost

 

SOCIJALNA DELATNOST

U skladu sa opštim ciljem socijalne delatnosti Crvenog krsta Srbije a to je olakšavanje ljudske patnje pružanjem neophodne urgentne pomoći licima u nevolji i u slučajevima vanrednih situacija, razvijanjem solidarnosti među ljudima i organizovanjem različitih oblika međusobne pomoći, kao i preventivnim delovanjem u oblasti socijalne zaštite, Crveni krst Srbije sprovodi sledeće aktivnosti:

 • Akcije
 • Program narodnih kuhinja
 • Program porodičnih paketa
 • Program oporavka socijalno ugrožene dece
 • Obeležavanje "Meseca solidarnosti"
 • Program socijalne inkluzije
 • Briga o starijima

Crveni Krst Srbije Jedinstvo

KRV ŽIVOT ZNAČI

S obzirom na to da su davaoci krvi prva karika u lancu bezbedne krvi Crveni krst Srbije promoviše dobrovoljno, anonimno i besplatno davanje krvi.

Crveni krst Srbije u saradnji sa transfuziološkim službama organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi, sprovodi edukacije mladih volontera i studenata da daju krv, promovišu davalaštvo i organizuju akcije dobrovoljnog davanja krvi.

Crveni Krst Srbije Nepristrasnost

Mapa