Delta Generali dobrovoljni penzijski fond

0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

  • Adresa:
    Milentija Popovića 7b
    11070 Beograd Novi Beograd,
    Srbija
  • Telefon: +381 11 2011 764
Delta Generali Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom je prvo društvo osnovano kod nas, koje je 8.9.2006. od Narodne banke Srbije dobilo dozvolu za rad. Osnovalo ga je Delta Generali Osiguranje a.d.o. Beograd, sa ukupnim učešćem u osnovnom kapitalu Društva u visini od 100% kapitala. Delta Generali Osiguranje a.d.o. Beograd je članica Generali grupe, jedne od najvećih i finansijski najstabilnijih osiguravajućih kompanija u svetu, tradicije duže od 180 godina i sa više od 65 miliona zadovoljnih klijenata.

Mapa