DIL BROKER

0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

  • Adresa:
    Terazije 43
    11000 Beograd Stari grad,
    Srbija
  • Telefon: +381 11 3235 902
  • Fax: +381 11 3347 757
DIL BROKER AD pruža usluge:

-posredovanja u trgovini hartija od vrednosti (obveznica, akcija, kratkoročnih hartija, trezorskih zapisa) ,

-usaglašavanje knjige akcionara sa Centralnim registrom (dodeljivanje CFI koda i ISIN broja, otvaranje emisionog raćuna hartija od vrednosti izdavaoca kod Centralnog registra, sprovođenje procedure registracije HoV u Centralnom registru)

-usluge korporativnog agenta ( izdavanje izvoda iz stanja u knjizi akcija za potrebe izdavaoca u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, priprema i sprovođenje ponude za sticanje sopstvenih akcija pro-rata , usluge kod obaveštavanja akcionara o skupštini akcionara,homogenizacija akcija, kontakt sa Komisijom za hartije od vrednosti, Centralnim registrom HoV i Beogradskom berzom...), izdavanje dužničkih Hov

-savetovanja u procesu privatizacije,

-usluge finansijske analize preduzeća i ukupnog finansijskog tržišta,

-usluge konsaltinga i pripreme celokupnog procesa preuzimanja akcionarskog društva,

-zastupanje potencijalnih kupaca na javnim aukcijama.

Mapa

Ostale informacije