DUGALAK DOO

DUGALAK DOO
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt informacije

 • Viline Vode 6
  Palilula, Beograd 11060
  Srbija
 • Telefon: +381 64 641 40 52
 • Telefon: +381 15 350 295
 • Telefon: +381 15 350 294
 • Mobilni: +381 60 577 14 39
 • Mobilni: +381 60 389 01 80
 • Pošalji e-mail
 • Radno vreme Trenutno otvoreno

  Ponedeljak 08:00 - 16:00
  Utorak 08:00 - 16:00
  Sreda 08:00 - 16:00
  Četvrtak 08:00 - 16:00
  Petak 08:00 - 16:00

Poliesterske smole i želkoti

Dugalak je privatna kompanija osnovana 1999. godine u Rusiji, sa 100% inostranim kapitalom i bavi se proizvodnjom nezasićenih poliesterskih smola i želkota. 
dugalak_fabrika_za_proizvodnju_poliesterskih_smola_i_zelkota
 
Proizvodnja se odvija u dva pogona (u g. Jaroslavlj, Rusija i u pogonima kompanije Axyntha, Šabac). Firma je više od 5 godina lider po realizaciji nezasićenih poliesterskih smola i želkota u zemljama bivšeg SSSR sa godišnjom proizvodnjom preko 10.000 tona.
 
Dugalak je jedini proizvođač poliesterskih smola u Srbiji. Proizvodnja u Srbiji samo je jos jedan korak u približavanju naših proizvoda potrošačima u centralnoj i jugoistočnoi Evropi.
 
Obzirom da je kompanija kroz svoj razvoj i rast dokazala da kvalitetom može da konkuriše najvećim svetskim proizvođačima, uvereni smo da svojim pristupom klijentu možemo da ponudimo više od ostalih.
 
Osnova našeg pristupa klijentu je tehnički servis u režimu online (24 časa/ 7 dana u nedelji) a takođe i prilagođavanje naših standardnih proizvoda zahtevima potrošača tako da potrošač dobije gotov materijal spreman za direktnu primenu u proizvodnji. 
 
Naša kompanija ima u svom asortimanu više od 100 standardnih proizvoda i nekoliko stotina modifikacija po zahtevu kupaca.
 
 

Epoksi vinil estarska smola

Epoksi vinil estarska smola u našoj ponudi koristi se za namotavanje, livenje i pultruziju. U ponudi su: 
 
 • DEVINIL-910, nepredubrzana, srednjeviskozna, epoksi vinil estarska smola na bazi Bisfenola A, koja se koristi za proizvode od stakloplastike
 • DEVINIL-920, nepredubrzana, srednjeviskozna, epoksi vinil estarska smola na bazi Bisfenola A, koja se koristi za proizvodnju proizvoda od stakloplastike visoke hemijske otpornosti, kao što su hemijski sudovi
 • DEVINIL-950 TG, nepredubrzana, niskoviskozna, samogasiva, bromovana epoksidna vinil estarska smola za proizvodnju proizvoda od stakloplastike koju karakteriše najviša otpornost prema gorenju i visoka otpornost na dejstvo hemikalija (kiselina i oksidacionih sredstava), proizvodnju građevinskih materijala, komponenti automobilske industrije, u brodogradnji, proizvodnji vagona i drugih transportnih sredstava (trolejbusa i tramvaja).
 

Smola opšte namene

Smola opšte namene se koristi za ručno laminiranje, špricanje i namotavanje u proizvodnji stakloplastike. U ponudi su:
 
smola_za_stakloplastiku
 
 • DEPOL P-120 PT, predubrzana, tiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline 
 • DEPOL P-150 PT, predubrzana, tiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline sa smanjenom emisijom stirola i smanjenim egzotermnim pikom 
 • DEPOL P-160 PT, predubrzana, tiksotropna, sa povećanom reaktivnošću  nezasićena poliestarska smola na bazi modifikovane ortoftalne kiseline 
 • DEPOL P-170 PT, predubrzana, tiksotropna, sa povećanom reaktivnošću, nezasićena poliestarska smola na bazi modifikovane ortoftalne kiseline 
 • DEPOL PA-600 SK, predubrzana, tiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline i polietilentereftalata, sa niskim egzotermnim pikom i smanjenom emisijom stirola

Smola za veštački kamen

Smola za veštački kamen se koristi za livenje i Solid Surface tehnologiju u proizvodnji veštačkog kamena, livenog mermera, polimer-betona, sanitarne opreme, kuhinjskih elemenata, kompozitnih elemenata, mermera i granita, livenje podova. U ponudi su:
 
 • DEPOL DL-800, predubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline 
 • DEPOL H-230, nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline 
 • DEPOL H-230A, predubrzana, netiksotropna, niskoreaktivna nezasićena poliestarska smola srednjeg viskoziteta na bazi ortoftalne i tereftalne kiseline 
 • DEPOL M-250, nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline 
 • DEPOL IN-200 M, predubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola srednjeg viskoziteta na bazi izoftalne kiseline i neopentil glikola (ISO/NPG), modifikovana akrilatnim monomerom 
 • DEPOL PA-600A, predubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline i polietilentereftalata 
 • DEPOL P-460, nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline
 

Smola za periodično i kontinualno namotavanje

Smola za periodično i kontinualno namotavanje se koristi u proizvodnji kompozitnih cevi i cisterni metodama periodičnog i kontinualnog namotavanja, kompozita otpornih na dejstvo hemikalija, cisterni i cevovoda u hemijskoj industriji, cisterni za lagerovanje goriva, cisterni i cevovoda za čuvanje i transport hemijski agresivnih tečnosti (kanalizacione cevi, cevi za transport otpadnih voda, a takođe i transport pijaće vode), u brodogradnji za izradu čamaca i jahti. U ponudi su: 
 
 • DEPOL PA-600, nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline i polietilentereftalata 
 • DEPOL PA-600 K, predubrzana, tiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola sa niskim egzotermnim pikom na bazi ortoftalne kiseline i polietilentereftalata sa peroksid indikatorom 
 • DEPOL PT-700 GTF, nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi tereftalne kiseline 
 • DEPOL H-400, kiselootporna, nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna, srednjeviskozna nezasićena poliestarska smola na bazi izoftalne kiseline
 

Smola za armiranje

Smola za armiranje se koristi za armiranje akrilnih, abs i pmma listova, ručno laminiranje i špricanje u proizvodnji kada. U ponudi su: 
 
smola_za_armiranje_kada
 
 • DEPOL AS-207, predubrzana, tiksotropna, srednjeviskozna sa niskim egzotrmnim pikom, nezasićena poliestarska smola na osnovu ortoftalne i tereftalne kiseline, pigmentirana belim pigmentom i sa dodatkom peroksid indikatora.
 • DEPOL AS-207TNV, predubrzana, tiksotropna, niskog viskoziteta i niskog egzotrmnog pika, nezasićena poliestarska smola na osnovu ortoftalne i tereftalne kiseline, pigmentirana belim pigmentom i dodatkom peroksid indikatora.
 • DEPOL AS-205, predubrzana, tiksotropna, srednjeviskozna, sa niskim egzotrmnim pikom, nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne i tereftalne kiseline, pigmentirana belim pigmentom i dodatkom peroksid indikatora.
 • DEPOL AS-205TNV, predubrzana, tiksotropna, niskoviskozna sa niskim egzotrmnim pikom, nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne i tereftalne kiseline, pigmentirana belim pigmentom i dodatkom peroksid indikatora.
 

Smola specijalne namene

Smola specijalne namene se koristi u RTM i Light RTM tehnologiji, kao i za pultruziju prilikom izrade delova u automobilskoj industriji i brodogradnji, izradi malih čamaca i dekorativnih panela, kao i profila punog preseka. U ponudi su:
 
 • DEPOL SR-700 R, nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna, niskoviskozna nezasićena poliestarska smola na osnovu ortoftalne i tereftalne kiseline.
 • DEPOL SR-700 RP, predubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna, niskoviskozna nezasićena poliestarska smola na osnovu ortoftalne i tereftalne kiseline.
 • DEPOL SR-700 RM, nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna, niskoviskozna nezasićena poliestarska smola na osnovu ortoftalne i tereftalne kiseline.
 • DEPOL SR-700 RMP, predubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna, niskoviskozna nezasićena poliestarska smola na osnovu ortoftalne i tereftalne kiseline.
 • DEPOL H-300, nepredubrzana, netiksotropna, srednjeviskozna nezasićena poliestarska smola na bazi izoftalne kiseline.
 • DEPOL H-310, neperdubrzana, netiksotropna, visokoreaktivna, visokoviskozna nezasićena poliestarska smola na bazi izoftalne kiseline.
 

Želkot

Želkot se koristi za špricanje i ručno nanošenje prvog dekorativnog sloja laminata, kao i u proizvodnji sanitarnih uređaja, fasadnih elemenata, delova automobila i delova brodova, jahti i čamaca, bazena. U ponudi su:

 

 • DEPOL IN-300 (S/H), visokokvalitetni dekorativni želkot na bazi ortoftalne i izoftalne  poliestarske smole i kvalitetnih pigmenata.
 • DEPOL IN-500 (S/H), visokokvalitetni dekorativni želkot na bazi ISO/NPG poliestarske smole, modifikovan akrilnim monomerom.
 • DEPOL IN-700 (S/H), premuim gelcoat, visokokvalitetno dekorativni želkot na bazi ISO/NPG poliestarske smole sa dodatkom UV aditiva, modifikovana akrilnim monomerom.

 

Kontakt

Prodaja
Tel: +381 64 641 40 52 
Tel: +381 60 577 14 39

Tehnička podrška
Tel: +381 60 389 01 80

Proizvodnja i skladište  
Axsyntha doo 
Hajduk Veljkova 1, 15000 Šabac
Tel: +381 15 350 294
Tel: +381 15 350 295

Mapa