ELID DOO ELEKTROINDUSTRIJA

ELID DOO ELEKTROINDUSTRIJA
5 zvezdica od 9 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Donji Dušnik
  18242 Gadžin Han
  Srbija
 • Telefon: +381 18 847 010
 • Telefon: +381 18 847 067
 • Telefon: +381 18 847 243
 • Fax: +381 18 847 242

Elektroinstalacioni materijal

Elektroindustrija Elid doo iz Donjeg Dušnika danas je moderno preduzeće koje proizvodi elektroinstalacioni materijal, koji je svojim kvalitetom ispred svih. To je postignuto zahvaljujući uspešnom i intenzivnom razvoju u proteklih 55 godina poslovanja.

Elektroindustrija Elid doo je domaća fabrika koja nudi kompletan elektroinstalacioni materijal i proizvode za kućne električne instalacije, kao što su: sklopke i priključnice, pregibne i međugajtanske sklopke, priključni gajtani, rastavni utikači, produžni kablovi, prenosne priključnice, modularne prenosne priključnice, telefonski utikači i kablovi, konektor za elektroventile, prenosne lampe, prenosni namotači kablova, električna zvona, transformatori za zvona, sijalična grla, zidne svetiljke, metalni kablovski spojni elementi, plastični štitnici za spojnice, razvodne kutije, rebraste cevi, obujmice i tiplovi, priključne stezaljke, grebenaste sklopke.

 

Sklopke i priključnice

Preduzeće Elid doo proizvodi sklopke i priključnice. Moderna tehnologija, vrhunski stručnjaci, široka lepeza proizvoda, kao i konkuretni nastup na tržištu u pogledu cena, rokova i kvaliteta proizvoda, sigurni su znaci da je ovo preduzeće kvalitetom ispred svih, kada je u pitanju elektroinstalacioni material. 

sklope_elid
Sklopke i priključnice se proizvode u nekoliko programa: Lux program, Standard program, Beli program i OG program. 

Lux program

U okviru Lux programa u ponudi su sklopke i priključnice:

 • Sklopka kupatila horizontalna 10A/380V, 16A/250V 
 • Sklopka 10A/250V
 • Sklopka serijska 10A/250V
 • Taster svetla 10A/250V, 16A/250V
 • Taster za zvono 10A/250V, 16A/250V
 • Elektronski regulator jačine svetlosti
 • Priključnica dvopolna 10A/250V, 16A/250V
 • Priključnica dvopolna dvostruka 10A/250V, 16A/250V
 • Priključnica tropolna 16A/380V
 • Priključnica telefonska

Standard program

U okviru Standard programa u ponudi su sklopke i priključnice sa keramičkim nosačem kontakta, i sa indikacijom za ugradnju u zid.

 • Sklopka kupitala horizontalna 10A/380V, 16A/250V
 • Sklopka kupitala vertikalna 10A/380V, 16A/250V
 • Ugradni prekidač sklopke kupatila 16A/250V
 • Ugradna telefonska prikljačnica

Beli program

U okviru Belog programa u ponudi su ugradne sklopke za ugradnju u zid:

 • Sklopka jednopolna sa indikacijom 10A/250V, 16A/250V
 • Sklopka 10A/250V
 • Sklopka serijska 10A/250V
 • Taster svetla 10A/250V, 16A/250V
 • Taster svetla sa indikacijom 10A/250V, 16A/250V
 • Taster za zvono 10A/250V
 • Priključnica dvopolna 10A/250V, 16A/250V
 • Priključnica dvopolna dvostruka 10A/250V, 16A/250V
 • Priključnica dvopolna trostruka 10A/250V, 16A/250V
 • Priključnica tropolna 16A/380V
 • Kutija za stalni priključak 10A/380V, 16A/380V
 • Kutija za izjednačavanje potencijala

Beli OG program

U okviru Belog OG programa u ponudi su ugradne sklopke za ugradnju u zid sa stepenom zaštite IP41:

 • Sklopka OG plastika 10A/250V
 • Sklopka OG serijska 10A/250V
 • Priključnica dvopolna OG plastika 10A/250V, 16A/250V
 • Sklopke i priključnice OG plastika kombinacija
 • Priključnica tropolna OG plasika 16A/380V

OG program Taisi 12

U okviru OG programa u ponudi su sklopke sa stepenom zaštite IP55 i IP41 sa namenom za ugradnju na zid.

 • Sklopka OG 16A/250V
 • Sklopa serijska OG 10A/250V
 • Priključnica dvopolna OG 10A/220V, 16A/220V sa kotaktom za uzemljenje
 • Priključnica tropolna OG 16A/380V

 

Pregibne i međugajtanske sklopke

Preduzeće Elid doo takođe proizvodi i pregibne i međugajtanske sklopke:

 • Jednopolna sklopka 10A/250V
 • Sklopka jednopolna međugajtanska 6A/250V (sa prekidom faze i nule)
 • Taster sklopke jednopolne 2A/250V
 • Sklopka pregibna 16A/250V (maksimalna temperatura 120 C)

 

Priključni gajtani

U ponudi su priključni gajtani i dvopolni utikači sa kontaktima za uzemljenje, priključni gajtani i tropolni nerastavni utikač, priključni gajtani sa dvopolnim nerastavnim utikačima i natikačima.

 • Priključni gajtani i dvopolni utikači

Utikač 10A/250V
Utikač 10A/250V, 16A/250V
Utikač 2,5A/250V
Utikač 1A/250V
Utikač 2,5A/125V
Opleteni provodnik prečnika 6,2-8,8mm

 • Priključni gajtani i tropolni nerastavni utikač

Utikač tropolni 16A/380V

 • Priključni gajtani sa dvopolnim nerastavnim utikačima i natikačima

Utikač 2,5A/250V
Natikač 1A/250V

 

Rastavni utikači

U ponudi su rastavni utikači sa kontaktom za uzemljenje i nultim kontaktom, rastavni utikač u kombinaciji sa 2 dvopolne priključnice, dvopolni natikač.

 • Rastavni utikač L tropolni 16A/380V
 • Rastavni utikač L dvopolni 10A/250V, 16A/250V
 • T razvodnik 10A/250V, 16A/250V
 • Natikač dvopolni 6A/250V
 • Utikač dvopolni 10A/250V, 16A/250V

 

Produžni kablovi

U proizvodnom programu Elektroindustrije Elid su i produžni kablovi sa prenosnim priključnicama i utikačima od 10 ili 16A (250V).

 • Produžni kabl sa trstrukom prenosnom priključnicom
 • Produžni kabl sa trstrukom prenosnom priključnicom bez prekidača
 • Produžni kabl sa trstrukom prenosnom priključnicom rastavna
 • Produžni kabl sa četvorostrukom prenosnom priključnicom
 • Produžni kabl sa četvorostrukom prenosnom priključnicom bez prekidača
 • Produžni kabl sa petostrukom prenosnom priključnicom za koso uticanje
 • Produžni kabl sa šestostrukom prenosnom priključnicom
 • Produžni kabl sa šestostrukom prenosnom priključnicom bez prekidača​

 

Prenosne priključnice

U ponudi su prenosne priključnice sa kontaktom za uzemljenje (10A/250V, 16A/250V) i sa zaštitom od dodira, sa dvopolnom pregibnom skolopkom, ili bez sklopke, prenosna priključnica sa kosim uticanjem i zaštitom energetske utičnice.

 • Prenosna priključnica dvopolna
 • Trostruka prenosna priključnica
 • Trostruka prenosna priključnica sa dvopolnom pregibnom skolopkom Trostruka prenosna priključnica bez sklopke
 • Trostruka prenosna priključnica rastavna
 • Trostruka prenosna priključnica bez prekidača
 • Četvorostruka prenosna priključnica
 • Četvorostruka prenosna priključnica bez prekidača
 • Petostruka prenosna priključnica sa kosim uticanjem
 • Šestostruka prenosna priključnica
 • Šestostruka prenosna priključnica bez prekidača

 

Modularne prenosne priključnice

Proizvodni program Elektroindustrije Elid sadrži i modularne prenosne priključnice u "U" profilu od 10 i 16A (250V), sa kontaktom za uzemljenje i "Wieland in" konektorom. Modularna prenosna priključnica može biti sa ili bez provodnika. Takođe postoje kombinacije sa sklopkom i osiguračima, a maksimalna kombinacija je 12 utičnica, 12 osigurača i 4 sklopke. Modularne prenosne priključnice takođe se izrađuju i u plastičnoj kutiji, sa maksimalnom kombinacijom sa 4 utičnice, 4 osigurača i 4 sklopke.
Stone modularne prenosne priključnice se izrađuju i sa data utičnicom RJ5 Cat 5e, a maksimalna kombinacija je sa 6 utičnica, 6 osigurača, 3 sklopke i 4 Data utičnice.

 • Modularna prenosna priključnica bez osigurača
 • Modularna prenosna priključnica sa pojedinačnim osiguračima 5(3,15)A
 • Modularna prenosna priključnica sa pregibnom sklopkom
 • Modularna prenosna priključnica u plastičnoj kutiji
 • Stona modularna prenosna priključnica

 

Telefonski utikači i kablovi

Elid proizvodi telefonski utikač PTT 17/79 i telefonski kabl sa mikroutikačima IPC 46. 

 

Konektor za elektroventile

U ponudi su konektorski elementi za elektroventile od 6A/250V.

 

Prenosne lampe

Prenosne lampe su takođe deo proizvodnog programa preduzeća Elid doo.

U ponudi su prenosne lampe 60W, sa grlom E27 od keramike i provodnikom u beloj, crnoj i crvenoj boji.

 

Prenosni namotači kablova

U ponudi su i prenosni namotači kablova od čeličnog lima ili termoplasta, sa dve dvopolne priključnice od 10 i 16A (250V) i kontaktom za uzemljenje. Prenosni namotači kablova se proizvode sa i bez provodnika u beloj boji.

U ponudi su i namotači kabla sa dve siluminske priključnice koje mogu biti dvopolne ili tropolne, sa ili bez provodnika.

 

Električna zvona

Elektroindustrija Elid proizvodi električna zvona i gongove sa radnim napoom od 8V i 250V. Električna zvona mogu biti dvoglasna  sa melodijskim gongom, melodijskim zvonom ili din dong zvonom.

Takođe se proizvode električna zvona sa nerđajućim zvučnim telom. U ponudi su i zujaice sa radnim naponom od 250V.

 

Transformatori za zvona

Pored električnih zvona u proizvodnom programu su i transformatori za zvona sa primarom od 250V i sekndarom od 3,5 i 8V (0,5A), 4,6,8V (0,5A), ili 3,5 i 8V (1A).

 

Sijalična grla

Elektroindustrija Elid proizvodi PBT, bakelitna i kermaička sijalična grla od 2 i 4A (250V).

Sijalična grla mogu biti sa metalnim držačem, za nazuvicu M1, za bezvijačno pričvršćivanje. Mogu imati držač za luster kuglu. U ponudi su i sijalična grla sa nosačem startera i bez nosača startera.

 • Keramičko sijalično grlo sa metalnim držačem (E27)
 • Bakelitno sijalično grlo za nazuvicu M1 (E27)
 • PBT sijalično grlo sa metalnim držačem (E27)
 • PBT sijalično grlo sa držačem za luster kuglu (E27)
 • PBT sijalično grlo (E14)
 • Sijalično grlo sa stepenom zaštite IP54 (G13)
 • Sijalično grlo bez nosača startera (G13)
 • Sijalično grlo sa nosačem startera (G13)

 

Zidne svetiljke

U proizvodnom programu Elid-a su i zidne svetiljke sa keramičkim sijaličnim grlom E27 od 250V (60W) u beloj boji.

 • Zidna svetiljka kosa
 • Zidna svetiljka ravna

 

Metalni kablovski spojni elementi

Metalni kablovski spojni elementi sadrže razne vrste natičnih, okastih i kontaktnih spojnica i utičnica i deo su proizvodnog programa Elelktroindustrije Elid.

U ponudi su:

 • Natična spojnica
 • Natična spojnica L
 • Natična spojnica sa utičnim kontaktom
 • Natična spojnica čaurasta
 • Okasta spojnica
 • Kontaktna spojnica
 • Papučica kablovska
 • Zupčasta kontaktna utičnica

 

Plastični štitnici za spojnice

U ponudi su plastični štitnici za natične spojnice (701, 702, 751).

 

Razvodne kutije

Elektroindustrija Elid proizvodi montažne i razvodne kutije od silumina (stepen zaštite IP55) ili termoplasta (stepen zaštite IP41) sa ugradnjom na zid ili u zid. Razvodne kutije mogu biti sa 6 uvoda, sa poklopcem ili nizajuće.

Razvodne kutije za ugradnju na zid

 • Razvodna kutija silumin 80x80 (16A, 380V)
 • Razvodna kutija termoplast 80x80 (10A, 250V)

Razvodne kutije za ugradnju u zid

 • Razvodna kutija termoplast 95x95
 • Razvodna kutija termoplast ø70 sa poklopcem
 • Montažna kutija termoplast ø60
 • Montažna kutija nizajuća termoplast ø60
 • Montažna kutija termoplast ø80 sa poklopcem

 

Rebraste cevi

U ponudi su i savitljive rebraste cevi. PVC rebraste cevi su namenjene za ugradnju u zid, a PE rebraste cevi su namenjene za ugradnju u beton. Proizvode se u prečniku od: 11, 13.5, 16, 23 i 29mm.

 

Obujmice i tiplovi

Obujmice i plastični umetci se mogu koristiti za ugradnju na zid pojedinačno ili u nizu. Nastavne obujmice gajtana, kao i dvostruke obujmice gajtana izrađuju se od termoplasta u više boja za prečnike provodnika od 11-18mm², 18-26mm².

U ponudi su i različiti tiplovi (plastični umetci)u više boja: T-5 (5x25mm), T-6 (6x30mm), T-8 (8x40mm), T-10 (10x50mm), T-12 (12x60mm).

 

Priključne stezaljke

U ponudi su keramičke priključne stezaljke i redne stezaljke od termoplasta, sa priborom (WS kleme).

Keramičke priključne stezaljke

 • Izolovana priključna stezaljka dvopolna
 • Izolovana priključna stezaljka tropolna
 • Izolovana priključna stezaljka petopolna
 • Izolovana priključna stezaljka šestopolna

Redne stezaljke

 • Izolovana priključne spojke
 • Redne stezaljke sa priborom

 

Grebenaste sklopke

Grebenaste sklopke serije Elid za nazivne struje od 10 do 630A, odlikuju se savremenom konstrukcijom, dobrim električnim i mehaničkim osobinama, različitim uglovima uključenja i estetskim izgledom.

grebenaste_sklopke_elid

U ponudi su:

 • Stepenaste sklopke sa nul-položajem
 • Stepenaste sklopke bez nul-položaja
 • Motorne i grupne sklopke
 • Ampermetarske preklopke
 • Voltametarske preklopke
 • Zakretne sklopke

Grebenaste sklopke se primenjuju za: 

 • Spajanje i rastavljanje neopterećenih kola (AC-20)
 • Uključivanje i prekidanje aktivnih potrošača uključujući i umerena preopterećenja (AC-21)
 • Uključivanje i prekidanje kombinovanih, aktivnih i indukovanih potrošača, uključujući i umerena preopterećenja (AC-22)
 • Pokretanje klizno kolutnih motora (AC-2)
 • Uključivanje i isključivanje motora ili drgugih jako indukovanih potrošača (AC-23)
 • Pokretanje i isključivanje motora pri punoj snazi (AC-3)
 • Pokretanje motora, intermitirani pogon, rezerviranje (AC-4)
 • Upravljanje elektromagnetnih pogona, kontaktora i ventila (AC-11)

Kontakt

Tel: +381 18 847 010
Fax: +381 18 847 242

Komercijala
Tel: +381 18 847 243

Finansije
Tel: +381 18 847 067

Generalni direktor
Slavoljub Jovanović

Mapa