ELID DOO ELEKTROINDUSTRIJA

ELID DOO ELEKTROINDUSTRIJA
5 zvezdica od 8 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Donji Dušnik
  18242 Gadžin Han
  Srbija
 • Telefon: +381 18 847 010
 • Telefon: +381 18 847 067
 • Telefon: +381 18 847 243
 • Fax: +381 18 847 242
 • Pošalji e-mail

Elektroinstalacioni materijal

Elektroindustrija Elid doo iz Donjeg Dušnika danas je moderno preduzeće koje proizvodi elektroinstalacioni materijal, koji je svojim kvalitetom ispred svih. To je postignuto zahvaljujući uspešnom i intenzivnom razvoju u proteklih 55 godina poslovanja.

Elektroindustrija Elid doo je domaća fabrika koja nudi kompletan elektroinstalacioni materijal i proizvode za kućne električne instalacije, kao što su: sklopke i priključnice, pregibne i međugajtanske sklopke, priključni gajtani, rastavni utikači, produžni kablovi, prenosne priključnice, modularne prenosne priključnice, telefonski utikači i kablovi, konektor za elektroventile, prenosne lampe, prenosni namotači kablova, električna zvona, transformatori za zvona, sijalična grla, zidne svetiljke, metalni kablovski spojni elementi, plastični štitnici za spojnice, razvodne kutije, rebraste cevi, obujmice i tiplovi, priključne stezaljke, grebenaste sklopke.

Sklopke i priključnice

Preduzeće Elid doo proizvodi sklopke i priključnice. Moderna tehnologija, vrhunski stručnjaci, široka lepeza proizvoda, kao i konkuretni nastup na tržištu u pogledu cena, rokova i kvaliteta proizvoda, sigurni su znaci da je ovo preduzeće kvalitetom ispred svih, kada je u pitanju elektroinstalacioni material. 

sklope_elid
Sklopke i priključnice se proizvode u nekoliko programa: Lux program, Standard program, Beli program i OG program. 

Lux program

U okviru Lux programa u ponudi su sklopke i priključnice:

 • Sklopka kupatila horizontalna 10A/380V, 16A/250V 
 • Sklopka 10A/250V
 • Sklopka serijska 10A/250V
 • Taster svetla 10A/250V, 16A/250V
 • Taster za zvono 10A/250V, 16A/250V
 • Elektronski regulator jačine svetlosti
 • Priključnica dvopolna 10A/250V, 16A/250V
 • Priključnica dvopolna dvostruka 10A/250V, 16A/250V
 • Priključnica tropolna 16A/380V
 • Priključnica telefonska

Standard program

U okviru Standard programa u ponudi su sklopke i priključnice sa keramičkim nosačem kontakta, i sa indikacijom za ugradnju u zid.

 • Sklopka kupitala horizontalna 10A/380V, 16A/250V
 • Sklopka kupitala vertikalna 10A/380V, 16A/250V
 • Ugradni prekidač sklopke kupatila 16A/250V
 • Ugradna telefonska prikljačnica

Beli program

U okviru Belog programa u ponudi su ugradne sklopke za ugradnju u zid:

 • Sklopka jednopolna sa indikacijom 10A/250V, 16A/250V
 • Sklopka 10A/250V
 • Sklopka serijska 10A/250V
 • Taster svetla 10A/250V, 16A/250V
 • Taster svetla sa indikacijom 10A/250V, 16A/250V
 • Taster za zvono 10A/250V
 • Priključnica dvopolna 10A/250V, 16A/250V
 • Priključnica dvopolna dvostruka 10A/250V, 16A/250V
 • Priključnica dvopolna trostruka 10A/250V, 16A/250V
 • Priključnica tropolna 16A/380V
 • Kutija za stalni priključak 10A/380V, 16A/380V
 • Kutija za izjednačavanje potencijala

Beli OG program

U okviru Belog OG programa u ponudi su ugradne sklopke za ugradnju u zid sa stepenom zaštite IP41:

 • Sklopka OG plastika 10A/250V
 • Sklopka OG serijska 10A/250V
 • Priključnica dvopolna OG plastika 10A/250V, 16A/250V
 • Sklopke i priključnice OG plastika kombinacija
 • Priključnica tropolna OG plasika 16A/380V

OG program Taisi 12

U okviru OG programa u ponudi su sklopke sa stepenom zaštite IP55 i IP41 sa namenom za ugradnju na zid.

 • Sklopka OG 16A/250V
 • Sklopa serijska OG 10A/250V
 • Priključnica dvopolna OG 10A/220V, 16A/220V sa kotaktom za uzemljenje
 • Priključnica tropolna OG 16A/380V

Pregibne i međugajtanske sklopke

Preduzeće Elid doo takođe proizvodi i pregibne i međugajtanske sklopke:

 • Jednopolna sklopka 10A/250V
 • Sklopka jednopolna međugajtanska 6A/250V (sa prekidom faze i nule)
 • Taster sklopke jednopolne 2A/250V
 • Sklopka pregibna 16A/250V (maksimalna temperatura 120 C)

Priključni gajtani

U ponudi su priključni gajtani i dvopolni utikači sa kontaktima za uzemljenje, priključni gajtani i tropolni nerastavni utikač, priključni gajtani sa dvopolnim nerastavnim utikačima i natikačima.

 • Priključni gajtani i dvopolni utikači

Utikač 10A/250V
Utikač 10A/250V, 16A/250V
Utikač 2,5A/250V
Utikač 1A/250V
Utikač 2,5A/125V
Opleteni provodnik prečnika 6,2-8,8mm

 • Priključni gajtani i tropolni nerastavni utikač

Utikač tropolni 16A/380V

 • Priključni gajtani sa dvopolnim nerastavnim utikačima i natikačima

Utikač 2,5A/250V
Natikač 1A/250V

Rastavni utikači

U ponudi su rastavni utikači sa kontaktom za uzemljenje i nultim kontaktom, rastavni utikač u kombinaciji sa 2 dvopolne priključnice, dvopolni natikač.

 • Rastavni utikač L tropolni 16A/380V
 • Rastavni utikač L dvopolni 10A/250V, 16A/250V
 • T razvodnik 10A/250V, 16A/250V
 • Natikač dvopolni 6A/250V
 • Utikač dvopolni 10A/250V, 16A/250V

Produžni kablovi

U proizvodnom programu Elektroindustrije Elid su i produžni kablovi sa prenosnim priključnicama i utikačima od 10 ili 16A (250V).

 • Produžni kabl sa trstrukom prenosnom priključnicom
 • Produžni kabl sa trstrukom prenosnom priključnicom bez prekidača
 • Produžni kabl sa trstrukom prenosnom priključnicom rastavna
 • Produžni kabl sa četvorostrukom prenosnom priključnicom
 • Produžni kabl sa četvorostrukom prenosnom priključnicom bez prekidača
 • Produžni kabl sa petostrukom prenosnom priključnicom za koso uticanje
 • Produžni kabl sa šestostrukom prenosnom priključnicom
 • Produžni kabl sa šestostrukom prenosnom priključnicom bez prekidača​

Prenosne priključnice

U ponudi su prenosne priključnice sa kontaktom za uzemljenje (10A/250V, 16A/250V) i sa zaštitom od dodira, sa dvopolnom pregibnom skolopkom, ili bez sklopke, prenosna priključnica sa kosim uticanjem i zaštitom energetske utičnice.

 • Prenosna priključnica dvopolna
 • Trostruka prenosna priključnica
 • Trostruka prenosna priključnica sa dvopolnom pregibnom skolopkom Trostruka prenosna priključnica bez sklopke
 • Trostruka prenosna priključnica rastavna
 • Trostruka prenosna priključnica bez prekidača
 • Četvorostruka prenosna priključnica
 • Četvorostruka prenosna priključnica bez prekidača
 • Petostruka prenosna priključnica sa kosim uticanjem
 • Šestostruka prenosna priključnica
 • Šestostruka prenosna priključnica bez prekidača

Modularne prenosne priključnice

Proizvodni program Elektroindustrije Elid sadrži i modularne prenosne priključnice u "U" profilu od 10 i 16A (250V), sa kontaktom za uzemljenje i "Wieland in" konektorom. Modularna prenosna priključnica može biti sa ili bez provodnika. Takođe postoje kombinacije sa sklopkom i osiguračima, a maksimalna kombinacija je 12 utičnica, 12 osigurača i 4 sklopke. Modularne prenosne priključnice takođe se izrađuju i u plastičnoj kutiji, sa maksimalnom kombinacijom sa 4 utičnice, 4 osigurača i 4 sklopke.
Stone modularne prenosne priključnice se izrađuju i sa data utičnicom RJ5 Cat 5e, a maksimalna kombinacija je sa 6 utičnica, 6 osigurača, 3 sklopke i 4 Data utičnice.

 • Modularna prenosna priključnica bez osigurača
 • Modularna prenosna priključnica sa pojedinačnim osiguračima 5(3,15)A
 • Modularna prenosna priključnica sa pregibnom sklopkom
 • Modularna prenosna priključnica u plastičnoj kutiji
 • Stona modularna prenosna priključnica

Telefonski utikači i kablovi

Elid proizvodi telefonski utikač PTT 17/79 i telefonski kabl sa mikroutikačima IPC 46. 

Konektor za elektroventile

U ponudi su konektorski elementi za elektroventile od 6A/250V.

Prenosne lampe

Prenosne lampe su takođe deo proizvodnog programa preduzeća Elid doo.

U ponudi su prenosne lampe 60W, sa grlom E27 od keramike i provodnikom u beloj, crnoj i crvenoj boji.

Prenosni namotači kablova

U ponudi su i prenosni namotači kablova od čeličnog lima ili termoplasta, sa dve dvopolne priključnice od 10 i 16A (250V) i kontaktom za uzemljenje. Prenosni namotači kablova se proizvode sa i bez provodnika u beloj boji.

U ponudi su i namotači kabla sa dve siluminske priključnice koje mogu biti dvopolne ili tropolne, sa ili bez provodnika.

Električna zvona

Elektroindustrija Elid proizvodi električna zvona i gongove sa radnim napoom od 8V i 250V. Električna zvona mogu biti dvoglasna  sa melodijskim gongom, melodijskim zvonom ili din dong zvonom.

Takođe se proizvode električna zvona sa nerđajućim zvučnim telom. U ponudi su i zujaice sa radnim naponom od 250V.

Transformatori za zvona

Pored električnih zvona u proizvodnom programu su i transformatori za zvona sa primarom od 250V i sekndarom od 3,5 i 8V (0,5A), 4,6,8V (0,5A), ili 3,5 i 8V (1A).

Sijalična grla

Elektroindustrija Elid proizvodi PBT, bakelitna i kermaička sijalična grla od 2 i 4A (250V).

Sijalična grla mogu biti sa metalnim držačem, za nazuvicu M1, za bezvijačno pričvršćivanje. Mogu imati držač za luster kuglu. U ponudi su i sijalična grla sa nosačem startera i bez nosača startera.

 • Keramičko sijalično grlo sa metalnim držačem (E27)
 • Bakelitno sijalično grlo za nazuvicu M1 (E27)
 • PBT sijalično grlo sa metalnim držačem (E27)
 • PBT sijalično grlo sa držačem za luster kuglu (E27)
 • PBT sijalično grlo (E14)
 • Sijalično grlo sa stepenom zaštite IP54 (G13)
 • Sijalično grlo bez nosača startera (G13)
 • Sijalično grlo sa nosačem startera (G13)

Zidne svetiljke

U proizvodnom programu Elid-a su i zidne svetiljke sa keramičkim sijaličnim grlom E27 od 250V (60W) u beloj boji.

 • Zidna svetiljka kosa
 • Zidna svetiljka ravna

Metalni kablovski spojni elementi

Metalni kablovski spojni elementi sadrže razne vrste natičnih, okastih i kontaktnih spojnica i utičnica i deo su proizvodnog programa Elelktroindustrije Elid.

U ponudi su:

 • Natična spojnica
 • Natična spojnica L
 • Natična spojnica sa utičnim kontaktom
 • Natična spojnica čaurasta
 • Okasta spojnica
 • Kontaktna spojnica
 • Papučica kablovska
 • Zupčasta kontaktna utičnica

Plastični štitnici za spojnice

U ponudi su plastični štitnici za natične spojnice (701, 702, 751).

Razvodne kutije

Elektroindustrija Elid proizvodi montažne i razvodne kutije od silumina (stepen zaštite IP55) ili termoplasta (stepen zaštite IP41) sa ugradnjom na zid ili u zid. Razvodne kutije mogu biti sa 6 uvoda, sa poklopcem ili nizajuće.

Razvodne kutije za ugradnju na zid

 • Razvodna kutija silumin 80x80 (16A, 380V)
 • Razvodna kutija termoplast 80x80 (10A, 250V)

Razvodne kutije za ugradnju u zid

 • Razvodna kutija termoplast 95x95
 • Razvodna kutija termoplast ø70 sa poklopcem
 • Montažna kutija termoplast ø60
 • Montažna kutija nizajuća termoplast ø60
 • Montažna kutija termoplast ø80 sa poklopcem

Rebraste cevi

U ponudi su i savitljive rebraste cevi. PVC rebraste cevi su namenjene za ugradnju u zid, a PE rebraste cevi su namenjene za ugradnju u beton. Proizvode se u prečniku od: 11, 13.5, 16, 23 i 29mm.

Obujmice i tiplovi

Obujmice i plastični umetci se mogu koristiti za ugradnju na zid pojedinačno ili u nizu. Nastavne obujmice gajtana, kao i dvostruke obujmice gajtana izrađuju se od termoplasta u više boja za prečnike provodnika od 11-18mm², 18-26mm².

U ponudi su i različiti tiplovi (plastični umetci)u više boja: T-5 (5x25mm), T-6 (6x30mm), T-8 (8x40mm), T-10 (10x50mm), T-12 (12x60mm).

Priključne stezaljke

U ponudi su keramičke priključne stezaljke i redne stezaljke od termoplasta, sa priborom (WS kleme).

Keramičke priključne stezaljke

 • Izolovana priključna stezaljka dvopolna
 • Izolovana priključna stezaljka tropolna
 • Izolovana priključna stezaljka petopolna
 • Izolovana priključna stezaljka šestopolna

Redne stezaljke

 • Izolovana priključne spojke
 • Redne stezaljke sa priborom

Grebenaste sklopke

Grebenaste sklopke serije Elid za nazivne struje od 10 do 630A, odlikuju se savremenom konstrukcijom, dobrim električnim i mehaničkim osobinama, različitim uglovima uključenja i estetskim izgledom.

grebenaste_sklopke_elid

U ponudi su:

 • Stepenaste sklopke sa nul-položajem
 • Stepenaste sklopke bez nul-položaja
 • Motorne i grupne sklopke
 • Ampermetarske preklopke
 • Voltametarske preklopke
 • Zakretne sklopke

Grebenaste sklopke se primenjuju za: 

 • Spajanje i rastavljanje neopterećenih kola (AC-20)
 • Uključivanje i prekidanje aktivnih potrošača uključujući i umerena preopterećenja (AC-21)
 • Uključivanje i prekidanje kombinovanih, aktivnih i indukovanih potrošača, uključujući i umerena preopterećenja (AC-22)
 • Pokretanje klizno kolutnih motora (AC-2)
 • Uključivanje i isključivanje motora ili drgugih jako indukovanih potrošača (AC-23)
 • Pokretanje i isključivanje motora pri punoj snazi (AC-3)
 • Pokretanje motora, intermitirani pogon, rezerviranje (AC-4)
 • Upravljanje elektromagnetnih pogona, kontaktora i ventila (AC-11)

Kontakt

Tel: +381 18 847 010
Fax: +381 18 847 242

Komercijala
Tel: +381 18 847 243

Finansije
Tel: +381 18 847 067

Generalni direktor
Slavoljub Jovanović

Mapa