ENVIROTECH DOO

ENVIROTECH DOO
1 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

Uređaji i filteri za pripremu pijaće, procesne i otpadne vode


Your Water our Solution


O NAMA

Envirotech se bavi inženjeringom, projektovanjem, proizvodnjom, montažom i servisiranjem uređaja za pripremu pijaće, procesne i otpadne vode. Firmu je osnovao Miroslav Kukučka, doktor hemijskih i tehničkih nauka 1988. godine. Od tada do danas preduzeće je zabeležilo dinamičan razvojni put sa proizvodnim programom koji se sastoji od najmodernijih uređaja za pripremu vode.

Takođe, EnviroTech je razvio uspešnu poslovnu saradnju sa najpoznatijim firmama iz Evrope i sveta u oblasti pripreme vode za prehrambenu industriju, industriju alkoholnih i bezalkoholnih pića, energetiku, farmaciju i mesne vodovode.

EnviroTech uspešno rešava sve zahteve vezane za projektovanje uređaja i specijalnih postrojenja za prečišćavanje vode. Uređaji se izrađuju od komponenti najpoznatijih svetskih proizvođača opreme za tretman vode. Unapređenje kvaliteta se od 1997. godine odvija po modelu za obezbeđenje kvaliteta ISO 9001 na osnovu sertifikacije od strane engleske sertifikacione kuće Lloyd’s Register.

PROIZVODI

HIDROCIKLON

EnviroTech doo Hidrociklon

Hidrociklon se koristi za uklanjanje peska i drugih čestica težih od vode. Izrađuje se od nerđajućeg čelika za sve uobičajene protoke sirove vode. Ovaj uređaj je odličan predtretman za mikrofiltraciju i druge složenije tehnologije u obradi pijaćih, tehnoloških i otpadnih voda.

MIKROFILTRACIJA

EnviroTech doo Filter kućišta za male protoke

Envirotech nudi mikro filterska kućišta sa jednim ili više filter uložaka za male, srednje i velike protoke, kao i za industrijske prečistače.

 • Filter kućišta
 • Filter ulošci
 • Mehanički filteri

PREČISTAČI SA AKTIVNIM MASAMA

EnviroTech doo Adsorberi sa aktivnim ugljem za tretman alkohola - Aquamat

 • Multimedijalni filteri - Aqua - Mega
 • Adsorberi sa aktivnim ugljem za tretman alkohola - Aquamat
 • Deferizatori i demanganizatori - AQ-MF
 • Jonoizmenjivači

Omekšivači
Skavendžeri – Denitrifikatori
Jonoizmenjivački kabineti
Simplex i duplex omekšivači, skavendžeri i denitrifikatori

 • Uklanjanje arsena i fosfora - AI-AS/P

UV STERILIZATORI

EnviroTech doo UV Sterilizator

UV sterilizator je uređaj koji trenutno uništava mikroorganizme (bakterije, viruse, plesni, gljivice i spore bakterija) u vodi. Mineralni sadržaj vode ostaje nepromenjen, a tretman zračenjem ne utiče na promenu ukusa vode. 

MEMBRANSKA FILTRACIJA

 • Ultrafiltracija, nanofiltracija i reversna osmoza
 • Ultra Clear aparat

Aparati za pripremu ultra čiste vode

ELEKTRODEJONIZACIJA - EDI

EnviroTech doo Elektrodejonizacija Edi aparat za uklanjanje jona iz vode

Elektrodejonizacija je proces uklanjanja jona iz vode koristeći mešanu jonoizmenjivačku masu uz pomoć električne struje. U uređaju EDI električna struja se koristi da inicira kontinualnu migraciju jona iz napojne vode kroz ispunu smole u odvodni kanal.

DOZIR PUMPE - HLORINATORI

 • Dozir pumpe za hemikalije - Hlorinatori
 • Sistemi za hlorisanje vode

MERNI INSTRUMENTI ZA ANALIZU VODE

Envirotech nudi razne instrumente koji se koriste za analize vode u laboratoriji ili u terenskim uslovima. U ponudi je veliki broj instrumenata proizvođača HANNA.

 • pH metri
 • Konduktometri
 • TDS metri
 • Instrumenti za određivanje sadržaja šećera u vodenim rastvorima
 • Turbidimetri
 • Instrumenti za određivanje rezidualnog i ukupnog hlora, amonijaka, fosfata, nitrita, nitrata, bromida i drugih
 • Industrijski instrumenti
 • Vodomeri

KUĆNI I KANCELARIJSKI PROGRAM FILTERA ZA VODU

 • Mini Aquamat filter za popravku kvaliteta vodovodne vode
 • Doulton - keramički mikrofiltracioni uređaji za pripremu vode za piće

HCS counter-top water filter
HCP counter-top waterfilter
Keramički filter ulošci
RIO 2000 Filter Module
DUO Water Filter System
HIP Water Filter

 • Kućni Ro Uređaj - Merlin za brzo i efikasno prečišćavanje vode za piće u domaćinstvima i manjim poslovnim objektima

JAVNE ČESME

EnviroTech doo Javne česme

Javne česme sa prečišćenom vodom su najekonomičniji način snabdevanja stanovništva higijenski ispravnom pijaćom vodom. U objektu Javne česme su instalirani uređaji za prečišćavanje vode specijalno projektovani za svaki tip vode posebno.

Envirotech obezbeđuje kompletan inženjering:

 • Glavni izvođački projekat
 • Tehnološki projekat uređaja za prečišćavanje vode instaliranih u javnoj česmi
 • Ateste o kvalitetu vode
 • Ateste sa aspekta zaštite i zdravlja ljudi
 • Eksploataciono održavanje prečistača u garantnom i vangarantnom roku

Mapa