Dan Specijalnog rezervata prirode "Gornje Podunavlje" i UNESCO Rezervata biosfere "Bačko Podunavlje"

Detalji

Nema predstojećih dešavanja

Lokacija:

Mesto dešavanja: Specijalni rezervat prirode "Gornje Podunavlje"

Kontakt

 

setna-staza-strbac-backi-monostor

 

Turistička organizacija grada Sombora vas poziva na Dan Specijalnog rezervata prirode "Gornje Podunavlje" i UNESCO Rezervata biosfere "Bačko Podunavlje", koji će biti obeležen u nedelju, 11. jula 2021. godine, sa početkom u 17 časova, u Bačkom Monoštoru.

 

U okviru proslave planirani su šetnja Šetnom stazom "Štrbac" u Bačkom Monoštoru i koncert u šumi, na kome će nastupiti Vokalni ansambl "Musica Viva".

Ciljevi projekta su:

  • poboljšanje upravljanja zaštićenim područjem uspostavljanjem intenzivnije saradnje sa lokalnom zajednicom,
  • proširivanjem spektra usluga zaštićenog područja podizanjem kapaciteta dizajniranih za osetljive grupe, 
  • uključivanje lokalne zajednice i zainteresovanih strana u proces upravljanja zaštićenim područjem, 
  • podizanje svesti lokalne zajednice o značaju zaštićenog područja i usluga ekosistema, 
  • omogućavanje korišćenja i pristupa zaštićenom području i centru za posetioce pripadnicima ranjivih grupa, 
  • pružanje kvalitetnih sadržaja u zaštićenom području, namenjenih ranjivim grupama - mladima, deci, ženama, osobama sa invaliditetom, 
  • edukacija lokalne zajednice i šire javnosti o značaju očuvanja prirode i zaštićenih područja, radi ublažavanja posledica klimatskih promena, kao jednog od faktora poremećenih bioloških odnosa i pojave pandemije.

Organizatori ove proslave su JP "Vojvodinašume", UG "Podunav" Bački Monoštor i HKPD "Silvije Strahimir Kranjčević" Bački Breg.

Dobro došli!


Izvor: UG "Podunav" Bački Monoštor