FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE UNIVERZITETA U BEOGRADU

FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE UNIVERZITETA U BEOGRADU
5 zvezdica od 2 glasova

Kontakt

Visokoškolska i naučna organizacija veterinarske medicine

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu smešten je u blizini centra grada, nekoliko stotina metara od centralnog gradskog trga Slavije u smeru prema Autokomandi. U neposrednoj blizini fakulteta nalaze se Medicinski i Stomatološki fakultet. U vreme kada je fakultet osnovan, dakle pre više od sedamdeset godina, nalazio se na rubu Beograda koji se počeo naglo razvijati.

Iako je ideja o osnivanju Fakulteta veterinarske medicine nastala početkom dvadesetog veka, ova institucija je osnovana Rešenjem Ministarstva za obrazovanje br. 30281/36 1936. godine pod imenom Veterinarski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Neposredno pred početak Drugog svetskog rata, započeta je izgradnja sadašnje zgrade fakulteta. Izgradnja je prekinuta 1941. godine, a nastavljena 1946. Zgrada i većina klinika završene su 1948. godine.

Fakultet je danas izrastao u visokoškolsku i naučnu organizaciju sa tri visokoškolska studijska programa. Na Fakultetu se organizuje veliki broj kurseva i seminara za dodatno individualno usavršavanje stručnjaka, doktora veterinarske medicine.

 

 

STUDIJE

 • Integrisane akademske studije
 • Doktorske akademske studije
 • Specijalističke akademske studije
 • Uže specijalističke studije

 

KATEDRE

 • Anatomija
 • Biologija
 • Bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači

 • Bolesti papkara
 • Ekonomika i statistika
 • Farmakologija i toksikologija
 • Fiziologija i biohemija
 • Higijena i tehnologija namirnica animalnog porekla
 • Hirurgija, ortopedija i oftalmologija
 • Histologija i embriologija
 • Ishrana i botanika
 • Mikrobiologija
 • Opšteobrazovni predmeti
 • Parazitologija
 • Patološka fiziologija
 • Patološka morfologija
 • Porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje
 • Radiologija i radijaciona higijena
 • Stočarstvo
 • Sudska veterinarska medicina i zakonski propisi
 • Zarazne bolesti životinja i bolesti pčela
 • Zoohigijena
 • Ambulatorna klinika

NAUKA

 • Naučno istraživački projekti
 • Naučno istraživački rad

KLINIKE

Nastavna bolnica za male životinje

 

Radno vreme
radnim danima:  9.00 – 14.00 i 16.00 – 20.00
subotom: 9.00 – 14.00 i 16.00 – 19.00
nedeljom: 9.00 – 14.00

Tel/fax: +381 11 3611 809

Klinika za hirurgiju

Radno vreme
ponedeljak - petak 09:00-14:00 i 16:00-19:00
subota - nedelja   09:00-13:00

Tel/fax: +381 11 2684 154

Klinika za porodiljstvo, sterilitet i V.O.

Radno vreme
9:00 - 14:00

Tel/fax: +381 11 2684 184

Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu

Radno vreme
9:00 - 14:00

Tel/fax: +381 11 2685 291

Klinika za bolesti papkara

Radno vreme
9:00 - 14:00

Tel/fax: +381 11 2685 081

 

LABORATORIJE

Laboratorija za genetiku životinja - Katedra za biologiju

Radno vreme
08.00-15.00

Tel: +381 11 2658 894

Laboratorija za patologiju - Katedra za patološku morfologiju

Radno vreme
08.00-19.00

Tel: +381 11 3615-436 lok. 321

Laboratorija za mikrobiologiju - Katedra za mikrobiologiju

Radno vreme
08.00-15.00

Tel: +381 11 2685 744

Laboratorija za ispitivanje hrane za životinje - Katedra za ishranu

Radno vreme
08.00-15.00

Tel: +381 11 3615 436 lok. 345

Laboratorija za ispitivanje namirnica animalnog porekla - Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla

Radno vreme
08.00-15.00

Tel: +381 11 3615 436 lok. 348

Laboratorija za parazitologiju - Katedra za parazitologiju

Radno vreme
08.00-15.00

Tel: +381 11 3615-436 lok. 302

Laboratorija za gamaspektrometriju - Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu

Radno vreme
08.00-15.00

Tel: +381 11 2685 291

Laboratorija za dijagnostiku zaraznih bolesti životinja i bolesti pčela - Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela

Radno vreme
08.00-15.00

Tel: +381 11 2685 080

KONTAKT

Centrala
Tel: +381 11 3615 436
Tel: +381 11 2685 153
Tel: +381 11 2684 351

Dekan
Tel/fax: +381 11 2685 936
Tel: +381 11 2685 894