Findomestic Banka

Findomestic Banka
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

  • Adresa:
    Bulevar Mihaila Pupina 115a
    11070 Beograd Novi Beograd,
    Srbija
  • Telefon: +381 11 333 6000


Findomestic Banka a.d. Beograd na tržištu Srbije posluje od početka 2006. godine, a od 2011. je u potpunosti u vlasništvu BNP Paribas, jedne od najvećih svetskih bankarskih grupacija, koja je tada preuzela upravljanje i bankom u Srbiji. Findomestic Banka je univerzalna banka koja svoje poslovanje zasniva na dva ključna poslovna segmenta, poslovima sa privredom i poslovima sa stanovništvom koje uključuje i kreditiranje stanovništva.
 
Menjajte svoj svet nabolje
 
Findomestic Banka je deo BNP Paribas grupe, jedne od najvećih svetskih finansijskih institucija. Dozvolite da Vas podržimo i pratimo kroz važne i neponovljive trenutke u Vašem životu, kao snažni pouzdani partner za ostvarenje ideja, planova i snova. A kada učvrstite sigurnost i osvrnete se oko sebe, možda ćete shvatiti da ste stigli još dalje nego što ste zamišljali – i postigli više nego što ste se nadali.
 
Banka za svet koji se menja
 
U svetu koji se neprestano menja, mi imamo moć da ga zajedno menjamo nabolje. Zato pažljivo osluškujemo Vaše potrebe, podstičemo kreativnost i čuvamo prave vrednosti u svetu stalnih i ponekad iznenadnih promena. Na temeljima suštinskih vrednosti, kao što su razumevanje, poverenje i bliskost sa klijentima, zaposlenima i partnerima, Findomestic Banka podstiče napredak i konstantno unapređuje svoju ponudu, usluge i bankarske proizvode.
 
Zato smo, kako naš slogan kaže – Banka za svet koji se menja

Mapa

Ostale informacije