FORTUNA-CINK DOO

3 zvezdica od 3 glasova

Kontakt

  • Adresa:
    1. novembra 392
    Laćarak
    22221 Sremska Mitrovica
    Srbija
  • Mobilni: +381 64 1647 930
Fortuna-Cink doo se bavi galvanskim i hladnim cinkovanjem.
Elektrohemijsko taloženje legura omogućava da se dobiju prevlake poboljšanih funkcionalnih osobina, otpornije na koroziju u različitim korozionim sredinama i sa električnim i magnetnim svojstvima koja se ne mogu dobiti taloženjem čistih metala. Istaložene legure su sa boljim antikorozionim svojstvima, većom tvrdoćom, većom otpornošću na habanje i dejstvo temperature u odnosu na čiste metale.

Mapa

Ostale informacije