INCO PLUS DOO

INCO PLUS DOO
5 zvezdica od 6 glasova

Kontakt

Specijalistički radovi u građevinarstvu

Preduzeće INCO PLUS d.o.o. Beograd je koncipirano tako da može pokriti sve vrste specijalističkih radova u građevinarstvu. 

Zbog te svoje koncepcije smo ostvarili saradnju sa najeminentnijim ustanovama u zemlji i inostranstvu kako bi mogli da pružimo kompletnu uslugu od defektaže (istražnih radova) preko projektovanja do konačno izvedenih radova.

injektiranje-kostrukcija-poliuretanskim-smolama

Delatnost preduzeća INCO PLUS d.o.o. Beograd se sastoji iz tri glavne komponente i to:

 • Istražni radovi
 • Projektovanje, inženjering i konsalting
 • Izvođenje specijalističkih radova

Ove delatnosti su međusobno zavisne i proizilaze jedna iz druge sa ciljem da se dobije finalni proizvod – sanirani objekat spreman za eksploataciju.

 

Sanacija objekata

Specijalističke radove u građevinarstvi kod nas izvode preduzeća koja se bave klasičnim građevinskim radovima sa neiskusnom radnom snagom za ovu vrstu posla, ne poklanjajući im dovoljno pažnje, nesvesni posledica koje mogu proisteći iz ovakvog odnosa prema ovoj vrsti radova.

Zbog toga nije redak slučaj da smo mi izvodili radove na sanaciji  i sanacije nekog objekta, a to je finansijski bilo daleko skuplje nego da se odmah tom poslu prišlo sa potrebnom ozbiljnošću.

 

 

Istražni radovi – defektaža

Istražni radovi – defektaža služe da bi se ustanovili pravi razlozi zbog kojih su nastupili određeni problemi u eksploataciji problematičnog objekta i svojim rezultatima usmerili projektovanje sanacije u pravcu rešenja tog problema. 

podlivanje-postrojenja-epoksid-betonom

Osim sanacije objekata koji su pretrpeli određena oštećenja istražne radove je potrebno izvesti i na objektima koji menjaju namenu pa ih je potrebno naknadno ojačati zbog povećanog eksploatacionog opterećenja konstrukcije (u industriji zbog promene tehnološke opreme, mašina… u visokogradnji zbog nadogradnje novih etaža).

Istražni radovi tj. defektaža obuhvataju:

 • Pregled postojeće projektne dokumentacije (ako postoji)
 • Vizuelni pregled postojećeg stanja objekta sa izradom fotodokumentacije
 • Uzimanje uzoraka i ispitivanje kvaliteta ugrađenog materijala u akreditovanim laboratorijama
 • Analiza rezultata ispitanih uzoraka materijala, izrada opisa defektaže
 • Predlog mera sanacije (ojačanja) konstrukcije

 

Sanacija konstrukcija

Preduzeće INCO PLUS d.o.o. Beograd je potpuno opremljeno i osposobljeno za sve vrste specijalističkih radova na sanaciji (ojačanju) konstrukcija:

 • Injektiranje prslina u AB konstrukciji primenom

Epoxyd-a
Poliuretana

injektiranje-prslina-epoksidom

 • Injektiranje prslina u zidovima primenom specijalne cementne emulzije
 • Popravka zaštitnog sloja AB konstrukcije primenom reparatur maltera sa svim potrebnim predradnjama
 • Sanacija hidrotehničkih konstrukcija, tunela i povećanje nosivosti tla primenom novih tehnologija
 • Podizanje “posrnulih” delova konstrukcije ili celih objekata i vraćanje u vertikalu (horizontalu) lepljenje betonskih i čeličnih elemenata
 • Podlivanje temelja konstrukcija i dinamički opterećenih temelja mašina brzovezujućim betonima
 • Podlivanje teških mašina epoxyd-nim malterom
 • Podlivanje čeličnih tankova (rezervoara) cementnim emulzijama
 • Konsolidacija terena i povećanje nosivosti tla ispod objekta
 • Bušenje svih vrsta i veličina otvora
 • Bušenje svih vrsta i veličina rupa u betonu za ugradnju ankera
 • Ugradnja ankera u sve vrste konstrukcija primenom 

Epoxyd-nih smola
Brzovezujućeg betona
Poliuretana

 • Ugradnja stenskih ankera
 • Ugradnja svih ostalih vrsta ankera
 • Zaptivanje prodora vode u podzemnim objektima i izrada specijalne hidroizolacije
 • Peskarenje AB konstrukcije posle požara
 • Pranje konstrukcije vodom pod visokim pritiskom
 • Ojačavanje konstruktivnih elemenata lepljenjem čelika

ojacanje-kostrukcija-karbonskim-laminatima

 • Ojačanje elemenata lepljenjem karbonskih traka i laminata
 • Ojačavanje konstruktivnih elemenata prednaprezanjem

ojacanje-kostrukcija-torketiranjem

 • Ojačavanje betonskih konstrukcija torkretiranjem
 • Izvođenje svih vrsta dijamantskih radova uz prethodno ojačavanje konstrukcije
 • Podupiranje posrnulih delova konstrukcije teškom skelom za vreme sanacione intervencije
 • Hitni interventni radovi na sprečavanju havarija
 • Sanacija pukotina na bazenima i zaptivanje prodora vode

 

Hidroizolacija

Pored ostalog ovladali smo i tehnologijom zaptivanja prodora podzemnih voda u objekte i izradom specijalnih hidroizolacija kako bi unutrašnjost objekta ostala suva. 

hidroizolacija-poliuretanom

Primenom najsavremenijih materijala i tehnologija iz ove oblasti uspevamo da trajno zaustavimo prodore vode bez obzira dali je u pitanju pozitivan ili negativan pritisak.

Takođe saniramo i prodore vode iz industrijskih bazena sa spoljne ili unutrašnje strane naravno pod uslovom da dugotrajni prodori vode nisu ugrozili, usled korozije, armaturu u zidovima bazena.

 

Dijamantska bušenja

Osim već navedenih radova izvodimo i razna dijamantska bušenja i probijanja raznih otvora u AB konstrukciji. Kada je to potrebno prethodno vršimo proveru statičke stabilnosti, kao i eventualno ojačavanje konstrukcije pre prosecanja.

Takođe, raspolažemo i kapacitetima za dijamantsko bušenje kružnih otvora raznih prečnika, od najmanjih za ugradnju ankerne armature, pa do velikih za izradu instalacija u raznim energetskim postrojenjima.

 

Projektovanje sanacija

Pored klasičnog projektovanja novih objekata (stambenih, industrijskih, poslovnih…) uža specijalnost našeg preduzeća je projektovanje sanacija tj. sanacionih zahvata na objektima koji su pretrpeli razna oštećenja konstrukcija nastalih kao posledica poplava, požara, zemljotresa, eksplozija, kao i od nekvalitetno izvedenih radova ili grešaka u projektu. 

ojacanje-kostrukcija-karbonskim-trakama

Takođe treba napomenuti da osim sanacionih radova projektujemo i razna ojačanja konstrukcije koja je potrebno uraditi radi prosecanja i probijanja novih otvora u AB konstrukciji ili ojačanja zbog povećanog eksploatacionog opterećenja ili zbog promene namene objekta.

Mapa