INSTITUT ZA VODOPRIVREDU JAROSLAV ČERNI

INSTITUT ZA VODOPRIVREDU JAROSLAV ČERNI
5 zvezdica od 6 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Jaroslava Černog 80
  11226 Beograd Pinosava,
  Srbija
 • Telefon: +381 11 3906 450
 • Telefon: +381 11 3907 399
 • Telefon: +381 11 3906 455
 • Fax: +381 11 3906 481
 • Pošalji e-mail

Projektovanje vodnih, energetskih i drugih infrastrukturnih objekata


Institut za vodoprivredu ”Jaroslav Černi” AD je vodeća naučnoistraživačka organizacija u oblasti voda u Republici Srbiji. 

Pored naučnoistraživačkih aktivnosti, delatnost Instituta obuhvata: 

 • Planiranje i projektovanje vodnih, energetskih i drugih infrastrukturnih objekata i sistema
 • Nadzor nad izvođenjem hidrotehničkih objekata
 • Konsultantske usluge vezane za upravljanje vodnim resursima i izgrađenim objektima i sistemima
 • Izrada strateških planskih dokumenata
 • Pomoć prilikom pripreme zakonske regulative, standarda i metodologija...

 

Saradnja sa međunarodnim i domaćim naučnim organizacijama

Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi" intenzivno sarađuje sa brojnim domaćim i međunarodnim stručnim i naučnim organizacijama i udruženjima kao što su: 

 • Srpsko društvo za zaštitut voda (SDZV)
 • Udruženje za tehnologiju voda i sanitarno inženjerstvo (UTVSI)
 • Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR) Međunarodno udruženje vodovodnih kompanija iz sliva Dunava (IAWD)
 • Međunarodna asocijacija za vodu (IWA)
 • Univerzitet Kapital normal (CNU)
 • Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO)

 

Zavodi za upravljanje vodama i hidrotehniku

Organizacija rada Instituta

U okviru Instituta postoje zavodi specijalizovani za različite oblasti upravljanja vodama i hidrotehnike i to:

 • Zavod za hidrauliku - RJ 01
 • Zavod za hidrogeologiju i izučavanje režima podzemnih voda - RJ 03
 • Zavod za hidrotehničke melioracije - RJ 04
 • Zavod za zaštitu od bujica i erozije - RJ 05/1
 • Zavod za uređenje vodnih tokova - RJ 05/2
 • Zavod za vodosnabdevanje, kanalizaciju i zaštitu voda - RJ 06
 • Zavod za brane, hidroenergetiku, rudnike i saobraćajnice - RJ 07
 • Zavod za naučnoistraživački rad i informatiku - RJ 10

Zavodi predstavljaju zaokružene celine koje su određene poljima delatnosti i specijalnostima Instituta.

Pojedini zavodi su sastavljeni od nekoliko odseka.

 

Laboratorijska i terenska merenja i istraživanja

Za potrebe naučnog istraživanja, razvojnih projekata ili praćenja i nadzora, raspolažemo laboratorijama, mernom opremom za laboratorijska i terenska merenja i istraživanja, kao i bazom podataka, dokumentaciono-informativnim centrom za obradu, analizu i prikaz podataka, bibliotekom, izdavačkim i edukacionim centrom koji čine integralni lanac u podršci naučno-istraživačkom radu i komercijalnim projektima koji su u domenu rada našeg Instituta.

 

Laboratorije u okviru Instituta za vodoprovredu

U okviru Instituta postoje sledeće laboratorije:

 • Hidraulička laboratorija
 • Laboratorija za ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina zemljišta
 • Laboratorija za fizičko-hemijsko i biološko ispitivanje vode
 • Sedimentološka laboratorija

U zavisnosti od vrste istraživanja formiraju se timovi za realizaciju merenja na terenu (za hidrološka, hidrogeološka, pedološka, hidraulička, geomehanička, geofizička ispitivanja, ispitivanja fizičkih, hemijskih, bioloških karakteristika vode, itd.).

brana_akumulacija

Kontakt

Tel: +381 11 3906 450
Tel: +381 11 3906 455
Tel: +381 11 3907 399
Tel: +381 11 3907 388
Fax: +381 11 3906 481

Prof. Milan Dimkić