IPON SECURITY DOO

IPON SECURITY DOO
5 zvezdica od 4 glasova

Kontakt

 

 

 

 

Fizičko tehničko obezbeđenje

Ipon Security doo Novi Sad je kompanija čija je osnovna delatnost fizičko tehničko obezbeđenje (FTO) lica, imovine, događaja i poslovanja.

Dugogodišnjim bavljenjem rizicima svih vrsta kompanija Ipon Security doo je stekla značajno iskustvo u domenu bezbednosnih poslova. Stečena znanja koristi za rano detektovanje bezbednosno problematičih situacija, brzo reagovanje i sistematičnu zaštitu. Iskusni kadrovi opremljeni su vrhunskom tehnikom za efikasno detektovanje rizika (u samom nastajanju) kako bi podigli Vašu bezbednost na najviši mogući nivo. Strateški cilj je maksimalna bezbednost i sigurnost klijenata. 

U skladu sa tim, svi zaposleni u kompaniji Ipon Security obučeni su za vršenje svih usluga koje kompanija pruža, uniformisani su, bezbednosno provereni od strane Ministarstva unutrašnjih poslova (PU Novi Sad), prošli su obuku iz protivpožarne zaštite kao i obuku iz bezbednosti i zdravlja na radu. Takođe, svi zaposleni su osigurani polisom osiguranja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji.

Kompanija IPON Security orijentisana je ka konstantnom unapređenju usluga, kao i permanentnoj edukaciji i obuci kadrova, sa krajnjim ciljem usavršavanja usluga i poslovanja u skladu sa poslednjim svetskim standardima u bezbednosnom sektoru.

Fizičko obezbeđenje

Fizičko obezbeđenje je osnovni vid obezbeđenja, i predstavlja bazu poslovanja agencije za bezbednosne usluge Ipon Security.

fizicko_obezbedjenje_ipon_security

Prilikom fičkog obezbeđenja vršimo stroge bezbednosne procedure i tehničku opremu kao što su mobilna tehnologija i radio veza, što garantuje maksimalnu sigurnost za naše klijente.

Obezbeđenje objekata

Obezbeđenje objekata se vrši naoružanim i nenaoružanim izvršiocima 24 časa dnevno, 365 dana u godini, u zavisnosti od zahteva klijenta. 

Ipon Security vrši fizičko obezbeđenje objekata kao što su: tržni centri, industrijski objekti (pojedinačni pogoni, industrijski kompleksi), stambeni objekti (porodične kuće, stanovi, ulazi u zgrade, kompleksi zgrada), poslovne zgrade, javna kupališta, kulturno obrazovne ustanove, sportsko rekreativni objekti, trgovinski i ugostiteljski objekti, gradilišta.

Uz pomoć moderne komunikacije između samih izvršilaca obezbeđenja, nadzornog centra i mobilnih ekipa, vrši se blagovremena provera svake dojave ili alarma u obezbeđenim objektima, uz istovremeno obaveštavanje dežurne službe lokalne Policijske uprave. 

Obezbeđenje javnih skupova

Za obezbeđenje javnih skupova, sportskih događaja i manifestacija, stručni tim vrši bezbednosne procene vezane za broj učesnika na skupu, kao i o potencijalnim bezbednosnim rizicima. U skladu sa  analizom bezbedosnih rizika, određuje se optimalan broj pripadnika obezbeđenja koji je garancija da će svi sigurnosni aspekti skupa biti pod kontrolom. 

U domenu obezbeđenja javnih skupova mogućnosti Ipon Security dosežu angažman od 350 obučenih izvršilaca po jednom događaju ovakve vrste.

Obezbeđenje lica

Fizičko obezbeđenje lica predstavlja najdelikatniji vid angažmana u sektoru bezbednosti. Ipon Security angažuje visoko obučene, psihički i fizički besprekorno pripremljene izvršioce koje karakteriše visok nivo odgovornosti i stručnosti, i bezbednoso proverene od strane MUP-a.

Patrolna služba

Patrolna služba ili mobilno obezbeđenje se vrši redovnim, vanrednim i preventivnim obilascima štićenih objekata, što omogućava i faktor iznenađenja i otežava ugrožavanje sigurnosti objekata. Ovakav vid obezbeđenja pruža optimizaciju troškova uz istovremenu zaštitu objekata na visokom profesionalnom nivou. 

Tehničko obezbeđenje

Ipon Security pruža savremena tehnološka dostignuća za tehničko obezbeđenje, u projektovanju rešenja, ali i u domenu instalacije, upotrebe i održavanja tehničke i elektronske opreme u okviru bezbednosnog sektora.

tehnicko_obezbedjenje_ipon_security

Sistemi tehničkog obezbeđenja značajno smanjuju potrebu za fizičkim obezbeđenjem, što dovodi do optimizacije poslovanja i smanjivanja troškova.

Ipon Security pruža usluge tehničkog obezbeđenje u sledećim kategorijama:

Sistemi za video nadzor

Sistemi za video nadzor postali su nezaobilazni deo zaštite kako poslovnih tako i privatnih objekata i imovine. Ipon Security vrši projektovanje i realizaciju klasičnih sistema za video nadzor, kao i savremene IP sisteme prilagođene Vašim potrebama.

Sistemi za video nadzor primenjuju se za nadgledanja proizvodnih procesa u fabrikama, rad mašina u postrojenjima, nadzor robe u prodavnicama i skladištima, nadzor izloženih eksponata, nadzor ulaza i izlaza vozila, utovar i istovar robe, nadzor radnika u firmama, nadzor pacijenata na intenzivnoj nezi, nadzor posetioca na nekom događaju i druge slične primene.

Alarmni sistemi

Alarmni (protivprovalni) sistemi u velikoj meri smanjuju šansu za provalu i nastanak štete u objektima pod zaštitom. Kompanija Ipon Security svojim klijentima može da pruži uslugu kompletnog osmišljavanja i instalacije ovakvih sistema kako bi objekti i imovina koja se nalazi u njima bili dovedeni do najvišeg niovoa bezbednosti.

U saradnji sa našim partnerima, klijentima nudimo visoko profesionalni alarmni sistem kanadskog brenda Paradox.

Alarmni sistem Paradox je protivprovalni sistem koji sadrži snažnu sirenu, panik taster, podržava 32 šifre i vrši dojavu na telefon u slučaju uključivanja alarma.

Interfon sistemi

Digitalni interfonski sistemi u značajnoj meri mogu da povise nivo bezbednosti objekata, kao i lica i imovine u njima. Ipon Security nudi kompletnu uslugu implementacije i podešavanja ovakvih zaštitinih sistema. Sistemi su sa adresabilnim relejnim modulima i analognim načinom komunikacije po principu analognog sistema 1+n. 

Tehničke karakteristike interfon sistema su:

  • poziv ukucavanjem broja stana
  • otvaranje vrata ukucavanjem šifre
  • do 60 korisnika (postoji mogućnost proširenja)
  • mogućnost postavljanja i povezivanja sa kamerom za video nadzor

Protivpožarni sistemi

Protivpožarni sistemi, odnosno sistemi za detekciju i dojavu požara su neophodan način zaštite Vaše poslovne i lične imovine i objekata od dejstva požara. Ovakvi sistemi se koriste za ranu detekciju požara kako bi momentalnom reakcijom bilo sprečeno širenje vatre koja može da ugrozi bezbednost lica u objektima, kao i materijalna dobra velike vrednosti.

Sistemi za automatsku detekciju požara štite objekte pod nadzorom 24 časa dnevno, 365 dana u godini i na pojavu najmanjeg znaka opasnosti od požara alarmiraju kontrolni centar kako bi se pristupilo evakuaciji lica i gašenju požara.

Kontrola radnog vremena

Kontrola radnog vremena se vrši putem sistema za kontrolu pristupa i evidencije radnog vremena. Zaposleni se prijavljuju na terminal za očitavanje (karticom ili preko otiska prsta) prilikom dolaska na radno mesto i odjavljuju prilikom odlaska sa radnog mesta.

U saradnji sa našim partnerima instalaciju ovakvih sistema vršimo po principu “ključ u ruke”, a klijenti se obaučavaju za korišćenje celokupnog sistema za kontrolu radnog vremena i evidenciju prolaska zaposlenih lica.

Kontrola vozila

Kontola vozila (GPS) je usluga implementacije sistema za satelitsko praćenje i kontrolu kretanja vozila. Ovaj sistem je baziran na GPS (Global Positioning System) tehnologiji i integraciji sa WEB protokolima, samim tim klijenti mogu da prate kretanje vozila u realnom vremenu i da u svakom momentu imaju tačnu lokaciju vozila pod nadzorom.

Neke od mogućnosti ovakvih sistema su npr. pregled istorije kretanje, prikaz brzine kretanja, pregled mesta zaustavljanja i trajanje pauze, praćenje potrošnje goriva, pregled ruta kretanja vozila, itd.

Portiri, recepcioneri i čuvari

Ukoliko su vam potrebni portiri, recepcioneri i čuvari, kompanija Ipon Security je u mogućnosti da vam obezbedi stručne i školovane izvršioce koji, uz korišćenje savremene tehničke i komunikacione opreme, mogu da odgovore na sve zahteve postavljene od strane klijenata.

poslovi_cuvara_ipon_security

Spasilačka služba

Spasilačka služba je vrsta usluge koju kompanija Ipon Security vrši na zatvorenim i otvorenim vodenim površinama tokom i van kupališne sezone.

spasilacka_sluzba_ipon_security

Permanentnu zaštitu života posetilaca obavljaju visoko obučeni kadrovi sa licencom za ovu vrstu poslova, a usluge spasilačke službe koriste mnoge državne i privatne institucije.

Poljočuvarska služba

Poljočuvarska služba je specifična vrsta usluge, koju kompanija Ipon Security vrši uz pomoć adekvatnih vozila i tehničke opreme, bez obzira na trenutne vremenske uslove.

poljocuvari_ipon_security

Stručnost službe u ovoj oblasti rezultat je višegodišnjeg iskustva u obavljanju poslova ovog tipa.

Najam bezbednosne opreme

Najam bezbednosne opreme je usluga koju ova kompanija vrši u dogovoru sa klijentima kojima je takva oprema potrebna na određeni vremenski period.

Kompanija Ipon Security je specijalizovana za najam komunikacione opreme u domenu radio veza i pripadajućih baznih stanica vrhunskog kvaliteta predviđenih za sve vidove bezbednosnih aktivnosti. Usluga podrazumeva i obuku klijenata za korišćenje komunikacione opreme.

najam_bezbednosne_opreme_policijske_ograde_ipon_security

Kompanija poseduje i vrši i najam zaštitnih barijera ("policijske ograde") u svrhu tehničkog obezbeđenja javnih skupova i sličnih događaja visokog rizika.

Bezbednosni konsalting

Kompanija Ipon Security vrši bezbednosni konsalting i po zahtevima klijenata i u skladu sa zakonskim normama deluje kao savetodavni partner po pitanju bezbednosnih procedura, procene bezbednosnog stanja, predloga mera za podizanje nivoa bezbednosne kulture, planova obezbeđenja organizacionih delova preduzeća, bezbednosnih provera i predloga konkretnih i praktičnih mera za zaštitu imovine, događaja i poslovanja. 

Profesionalni vozači

Svi profesionalni vozači koje kompanija Ipon Security angažuje za potrebe klijenata su visoko obučeni vozači sa višegodišnjim profesionalnim vozačkim iskustvom. Takođe, svi vozači prošli su i osnovne kurseve prve pomoći i obezbeđenja lica, kako bi u potencijalno rizičnim situacijama bili u mogućnosti da reaguju adekvatno i spreče mogućnost nastanka većeg rizika za lica koja prevoze.

Ustupanje radnih kadrova

Nova usluga koju pruža komanija Ipon Security je ustupanje radnih kadrova, koji su kvalifikovani i osposobljeni da izađu u susret konkretnim zahtevima klijenata.

Radnici su u radnom odnosu i stiču sva prava koja iz njega proizilaze, a klijenti dolaze do radnih kadrova koji su im potrebni bez potrebe da sami prolaze sve pravne i zakonske procedure koje proces zapošljavanje radnika podrazumeva.

Održavanje higijene u objektima

Održavanje higijene u objektima je usluga koju za naše klijente izvršavamo u saradnji sa našim partnerima specijalizovanim za uslugu održavanja higijene u objektima. 

Usluga podrazumeva vanredno čišćenje poslovnih i drugih objekata, kao i redovno održavanje higijene u poslovnim objektima (poslovnim zgradama, kancelarijama, fabričkim halama, tid.) koje sa sa klijentima uređuje Ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji u dužem vremenskom periodu.