IZO EKOMONT DOO

IZO EKOMONT DOO
5 zvezdica od 9 glasova

Kontakt

 

 

 

 

 

Proizvodnja predizolovanih cevi​

Izo-Ekomont d.o.o., Obrenovac, osnovano je 1994. godine sa pojedincom kao isključivim titularom kapitala sa ciljem da korišćenjem savremenih tehničko-tehnoloških dostignuća osvoji program proizvodnje predizolovanih sistema, kao novog - savremenog načina distribucije toplotne energije u urbanim sredinama.

predizolovani_lukovi

Proizvodnja je usklađena sa sledećim evropskim normama:

 • EN 253 - predizolovane cevi
 • EN 448 - predizolovani fitinzi
 • EN 488 - predizolovane slavine
 • EN 489 - termoskupljajuće spojnice


Sam proces usklađivanja, uz proces sertifikacije upravljanja kvalitetom menadžmenta, otvorio je nove mogućnosti za dalje usavršavanje.

 

Predizolovani sistemi

Godine 2009. završen je proces usvajanja standarda za projektovanje i montažu predizolovanih sistema EN 13941, kao i ISO 14001 i OHSAS 18001 za bezbednost i zaštitu na radu i zaštitu životne sredine.

 • Predizolovane cevi
 • Predizolovani lukovi
 • Predizolovani nepokretni oslonac
 • Predizolovani redukovani komad
 • Termoskupljajuće spojnice
 • Spirofalc obložne cevi
 • Predizolovane P i T račve
 • Krajnja kapa
 • Prolaz kroz zid
 • Završna kapa
 • Vodovodni sistemi

predizolovani_nepokretni_oslonac

 

Predizolovane cevi

Predizolovane cevi se koriste pri transportu toplih i hladnih fluida. Sastoji se od poliuretanske pene kao termoizolacionog materijala, polietilenske i osnovne čelične cevi.

predizolovane_cevi

Osnovna čelična cev je kvaliteta P235GH i je saglasna određenim standardima naspram njene vrste:

 • EN 10216-2 - bešavna čelična cev
 • EN 10217-2 - šavna čelična cev elektrolučno zavarena
 • EN 10217-5 - šavna čelična cev zavarena pod zaštitnim slojem

Poliuretanska pena se koristi kao termoizolacioni plašt koji ispunjava prostor od osnovne čelične cevi od polietilenske cevi kao zaštitnog spoljnog omotača.

Polietilenska cev se sastoji od polietilena gustine ne manje od 935 kg/m³, antioksidanata i čađi, pri čemu gustina materijala ne prelazi 944 kg/m³.

spirofalc_oblozne_cevi

 

Kontakt

Srbija
Nemanjina 232 
11500 Obrenovac
Tel: +381 11 8755 014
Tel: +381 11 8756 050
Fax: +381 11 8756 051

Republika Srpska
Ilije Birčanina 22a
75440 Vlasenica
Tel: +387 56 710 880


office@izoekomont.com