Jubmes Banka

Jubmes Banka
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

  • Adresa:
    Bulevar Zorana Đinđića 121
    11070 Beograd Novi Beograd,
    Srbija
  • Telefon: +381 11 2205 500
  • Fax: +381 11 311 0217

 

U domaćem sektoru bankarsko-finansijskih usluga, JUBMES banka je, shodno svom strateškom razvojnom opredeljenju, pozicionirana kao finansijska institucija univerzalne orijentacije koja svojim klijentima pruža širok spektar tradicionalnih komercijalnih bankarsko-finansijskih proizvoda i usluga (depozitni poslovi, kreditni i garancijskiposlovi, poslovi platnog prometa, poslovi sa stanovništvom, pravno-finansijskikonsalting i dr.). Odgovarajući na izazove dinamičnog i sve konkurentnijeg lokalnog i regionalnog finansijskog tržišta, Banka istovremeno unapređuje svoju ponudu u oblasti elektronskog bankarstva, kao i savremenih proizvoda i usluga investicionog bankarstva. JUBMES banka posebnu pažnju posvećuje razvoju novih proizvoda i usluga prilagođenih prvenstveno potrebama ciljne grupe korporativnih klijenata, proizvoda finansiranja trgovine i naročito finansijske podrške izvoznim poslovima, kao i pružanju ekspertsko-tehničke pomoći u domenu naplate komercijalnih potraživanja domaćih poverilaca od inostranih dužnika.

Ovakva orijentacija podrazumeva razvoj savremenog sistema i procedura kontrolei upravljanjarizicima, profilisanje kadrova za pružanje široke palete proizvoda i primenu savremenog informaciono-telekomunikacionog sistema podrške poslovnimoperacijama. Takođe, ovakav poslovni koncept podrazumeva i uspostavljanje različitih modela saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama (EIB; Italijanska kooperacija za razvoj i dr.), prvenstveno radi obezbeđenja izvora finansiranja razvojnih programa klijenata Banke.

JUBMES banka u dužem periodu neguje i promoviše koncept korporativne odgovornosti prema društvu. Marta meseca 2008.godine Banka je pristupila Globalnom dogovoru UN, i nastavila da se kontinuelno angažuje u radu ove globalne inivcijative i njene nacionalne mreže u Srbiji.

Mapa