KOSMAJ KOMERC DOO

KOSMAJ KOMERC DOO
5 zvezdica od 3 glasova

Kontakt

Proizvodnja ulja i aditiva

Preduzeće KOSMAJ-KOMERC d.o.o. osnovano je 1990. godine u Mladenovcu, gde je i sedište firme. Direkcija i razvoj su u Beogradu, a proizvodnja ulja i aditiva u Rajkovcu kod Mladenovca. 

Naš moto je 4E: Energija + ekonomija + ekologija + efikasnost

Za dvadeset godina postojanja, KOSMAJ-KOMERC se dokazao kao preduzeće koje pruža kvalitet kroz svoje proizvode i kroz svoj odnos prema poslovnim partnerima.

KOSMAJ-KOMERC je:

 • Generalni zastupnik firme MIRASOUL GROUP
 • Generalni zastupnik kompanije OUVRIE P.M.C.
 • Generalni zastupnik kompanije TUNAP GmbH, Nemačka

 

Aditivi za sagorevanje

Nekada osnovna a i danas značajna delatnost preduzeća Kosmaj Komerc je proizvodnja i plasman višenamenskih aditiva za sagorevanje.

 • Višenamenski aditiv-katalizator sagorevanja mazuta PAC-KK-S 3000
 • Tečni organski višenamenski paket aditiva za mazut PAC-KK-FEMG 2030
 • Tečni višenamenski aditiv za čvrsta goriva PAC-KK- S Mg Nit

tecni_visenamenski_aditiv_za_cvrsta_goriva_pac_kk_s_mg_nit

 

Aditivi za motorna goriva

Druga značajna oblast preduzeća Kosmaj Komerc je proizvodnja aditiva za motorna goriva. U ovu grupu proizvoda spadaju aditiv za poboljšanje filtrabilnosti dizel goriva.

Naš aditiv, koji se dodaje gorivu u cilju snižavanja temperature filtrabilnosti, ima zadatak da spreči formiranje većih kristala parafina, onemogući taloženje u gorivnom sistemu, kao i da ostvari nesmetan dotok goriva u motor i zaštiti gorivni sistem od korozije.

aditiv_za_dizel_gorivo_pac_kk_d_400

 • Tečni aditiv za poboljšanje filtrabilnosti dizel goriva PAC-KK-D 400

 

Tehnički fluidi za motorna vozila

Preduzeće Kosmaj Komerc takođe proizvodi tehničke fluide za motorna vozila.

U ovu grupu proizvoda spadaju sredstva za pranje i odmašćivanje i sredstva protiv zaleđivanja.


Sredstva protiv zaleđivanja

antifriz_af_100

 • Antifrizi za motorna vozila AF-100 i AF-40
 • Tečnosti za hidraulične kočnice SERVO K-3 i SERVO-K4
 • Sredstvo protiv smrzavanja i korozije vazdušnih kočnica motornih vozila KOSMOL - VS
 • Sredstvo za pranje i odleđivanje stakla Ledobran
 • Sprej za odmrzavanje vetrobranskog stakla do -50°C Ledobran Plus

tecnost_za_odmrzavanje_brava_ledobran_lock

 • Tečnost za odmrzavanje brava i kedera vozila do -60°C Ledobran Lock
 • Tečnost za pranje vetrobranskih stakala Albatros

 

Sredstva za pranje i odmašćivanje

 • Sredstvo za čišćenje dimne strane termoenergetskih postrojenja Kosmol 30
 • Sredstvo za odmašćivanje i pranje teško zaprljanih površina Čistiol

cistiol

 

Ulja za specijalne namene

Kosmaj Komerc u svom pogonu u Rajkovcu proizvodi i ulja za specijalne namene. To su sredstva za podmazivanje kalupa i oplata za beton, biorazgradiva ulja za podmazivanje lanaca motornih testera i dr.

 • Sredstvo za podmazivanje kalupa i oplata za beton Kalupoli KK
 • Biorazgradivo ulje za podmazivanje lanaca motornih testera Kosmol Bio-T

Antipenušavaci i kristalizatori za industriju šećera i vrenja

U saradnji sa francuskom kompanijom Ouvrie, Kosmaj Komerc je osvojio značajan deo tržišta antipenušavaca i kristalizatora za industriju šećera i vrenja. Deo ovih proizvoda mi proizvodimo i plasiramo kao zastupnici Ouvrie-a za zemlje u regionu.


Sredstva za podmazivanje

Kosmaj Komerc je distributer proizvoda firme Tunap iz Nemačke, koja proizvodi specijalne paste, masti, ulja i druga sredstva za podmazivanje u otežanim uslovima rada u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. 

Program TUNAP GmbH je namenjen za visoke temperature, agresivne sredine, instalacije tehničkih gasova, opremu u prehrambenoj industriji, sredstva za održavanje motora i motornih vozila.


Merenje procesa sagorevanja

Na osnovu rezultata merenja, stručnjaci Kosmaj Komerc-a predlažu rešenja za unapređenje procesa sagorevanja.

Vršimo merenja:

 • Merenje parametara sagorevanja i strukture produkata sagorevanja
 • Merenje ispravnosti sagorevanja u kotlovskim postrojenjima


Inženjering u oblasti podmazivanja

Stručnjaci Kosmaj Komerc-a, u saradnji sa kompanijom TUNAP GmbH Nemačka, pružaju pomoć u izboru optimalnog sredstva za podmazivanje mašina, sredstava i opreme u zadatim eksploatacionim uslovima.

 

Inženjering u oblasti održavanja termoenergetskih postrojenja

Stručnjaci Kosmaj Komerc-a, u saradnji sa renomiranim proizvođačima opreme, vrše izbor kontrolne i merno-regulacione opreme i njihovo održavanje u termoenergetskim postrojenjima.

U saradnji sa Smeeo Inženjering-om održavamo i podešavamo sve vrste gorionika.

Mapa