KUK SRBIJA DOO

KUK SRBIJA DOO
5 zvezdica od 3 glasova

Kontakt

Farmaceutske, dijetetske i prehrambene sirovine

Mi se fokusiramo na specijalizovane ingredijente za hranu i lekove i posvećeni smo pronalaženju njihovih novih, inovativnih primena još od 1945.g. što se pokazalo kao odlična strategija. 

Sa sedištem u Reid am Innkreis, Austrija, i 16 ćerki kompanija, KUK je danas jedan od najpoznatijih snabdevača iz ovih sektora u centralnoj i istočnoj Evropi. 

KUK SRBIJA DOO

Dodata vrednost sa našim rešenjima za hranu i lekove

Naš cilj jeste da delujemo kao veza između međunarodno priznatih snabdebvača odabranih ingredijenata, i proizvođača hrane i lekova koji poštuju najviše standarde kvaliteta, na licu mesta, na lokalnom jeziku i uz podršku tima stručnjaka za pronalaženje rešenja.

 

Sveobuhvatna podrška i saveti

Visoko razvijeni i zahtevni sektori kao što su prehrambena i farmaceutska industrija se dosta oslanjaju na one koji razvijaju proizvode koji su suočeni sa ogromnim izazovima. Krajnji proizvodi postaju sve složeniji, a proizvodni ciklusi sve kraći. Za one koji ih razvijaju, to znači odgovar na bolji i brži način. Zato zahtevi za partnere koji mogu da ih podržavaju postaju sve veći. 

Kuk Srbija doo Sirovine za prehrambenu idustriju

Čuli smo Vaš poziv – i odgovorili na njega. Naša sveobuhvatna, konsultantska usluga shvata suštinske potrebe kompanija i podržava ih tokom celog procesa. To je dodatna prednost koji naši stari klijenti znaju i cene.


PREHRAMBENE SIROVINE

Sirovine za prehrambenu idustriju Kuk Srbija doo

Sa fokusom na specijalizovane sirovine za hranu, nudimo širok portfolio visokokvalitetnih proizvoda – a više od 60 prehrambenih tehnologa daju stručne savete.

 • Skrobovi
 • Hidrokoloidi
 • Ingredijenti od mleka
 • Mlečne kulture i nosači
 • Čokoladni proizvodi
 • Biljne masti
 • Boje i ukusi
 • Proizvodi od jaja
 • Voće i povrće
 • Polugotovi proizvodi
 • Zaslađivači i šećeri
 • Funkcionalni proteini - bezmasni
 • Emulgatori
 • Antioksidanti

 

DIJETETSKE I FARMACEUTSKE SIROVINE

Sirovine za farmaceutsku industriju Kuk Srbija doo

 • Eksipijenti - u čvrstom stanju
 • Eksipijenti - u tečnom stanju
 • Lubrikanti
 • Dijetetska vlakna
 • Tematski ingredijenti
 • Zdravlje zglobova
 • Kardiovaskularno zdravlje
 • Vitamini i minerali
 • Sportska ishrana
 • Ingredijenti za pomoć imunog sistema
 • Bioaktivni ingredijenti
 • Probiotici

 

KONTAKT

Tel: +381 11 3089 950
Tel: +381 11 3089 960
Fax: +381 11 3089 970

Mapa