LEXIS PRO

0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

  • Adresa:
    Palmotićeva 33/2
    11000 Beograd Stari grad,
    Srbija
  • Telefon: +381 69 1303 505
Centar za pružanje logopedske pomoći kako deci preškolskog i školskog uzrasta tako i mladima sa govorno-jezičnim i komunikacijskim teškoćama.

Mapa

Ostale informacije