MEGA SOLUTION

MEGA SOLUTION
5 zvezdica od 12 glasova

Kontakt

laboratorijsko_staklo_chemland_mega_solution

 

Osnovna delatnost kompanije Mega Solution doo iz Beograda je prodaja, servisiranje i etaloniranje laboratorijske, merne, medicinske, prehrambene i industrijske opreme, kao i digitalizacija i kvalifikacija opreme i instalacija sistemskih mreža.


Laboratorijska i merna oprema nalazi primenu u različitim granama industrije, kao što su: poljoprivreda, veterina, prehrambena, hemijska i farmaceutska industrija, bolice, domovi zdravlja, medicinske ustanove, zdravstveni centri, laboratorije i naučni instituti koji se bavi raznim vrstama istraživanja i zaštitom životne sredine. 

 

Asortiman:

 

 

UV sterilizatori vazduha

U širokom asortimanu proizvoda firme Mega Solution doo su i kvalitetni UV sterilizatori vazduha proizvođača Biobase, Biotech. UV sterilizatori vazduha se koriste za dinamičku dezinfekciju vazduha u zatvorenim prostorijama. Namenjeni su za stanove, kuće, bolnice, zdravstvene ustanove, lekarske ordinacije, stomatološke ordinacije, škole, apoteke, farmaceutsku i prehrambenu industriju, fabrike, restorane, kafiće i druge ugostiteljske objekte i javna mesta. 

mobilni_uv_sterilizator_vazduha_biobase_biotech_mega_solution

U ponudi su različiti modeli uv sterilizatora: mobilni, zidni i prenosni sa HEPA filterom.

 


Medicinska zaštitna oprema

U širokom asortimanu proizvoda firme mega Solutions je i kvalitetna medicinska zaštitna oprema italijanskog proizvođača lične zaštitne opreme Ajsia Disposable solution.

 

hiruska_maska_troslojna_plava_ajsia_plp_mega_solution

U ponudi su:

 • Hirurške maske za jednokratnu upotrebu
 • Medicinske pregledne rukavice latex 
 • Nitrilne latex rukavice bez pudera
 • Jednokratne kape sa duplom elastičnom trakom
 • Jednokratne nazuvice - navlake za obuću
 • Jednokratni mantili i kombinezoni

 

Merna oprema

Merna oprema u ponudi kompanije Mega Solution je namenjena za prikupljanje podataka i praćenje vrednosti, koju koriste hemijske, mikrobiološke i ostale laboratorije ili sektori kontrole kvaliteta. Precizni merni instrumenti se koriste za merenje procenta vlage u vazduhu ili materijalu, merenje temperature vazduha, vode i drugih materijala, merenje indeksa svetlosti, merenje vrednosti buke u prostorijama, merenje protoka i brzine vazduha, merenje vremena, merenje pH vrednost i konduktivnosti.

merna_oprema_mega_solution

U ponudi su: 

 • Ubodni termometri i termometri sa sondom
 • Termometri za frižidere i zamrzivače - digitalni i analogni
 • Datalogeri za temperaturu i vlagu
 • Termohigrometri i termometri za prostorije - digitalni i analogni
 • Štoperice-tajmeri - digitalni i mehanički
 • Bezkontaktni infracrveni termometar 
 • Vlagomeri za materijale
 • Uređaj za merenje buke - fonometar
 • Refraktometri ručni i digitalni
 • pH metri ručni i sa sondom
 • Merač CO2 u vazduhu

 

Uređaji za ispitivanje materijala

Uređaji za ispitivanje materijala koji su u ponudi kompanije Mega Solutions, koriste se u raznim industrijskim granama za ispitivanje medicinskih uređaja, plastike, ambalaže, tekstila, gume, kozmetičkih proizvoda, drveta i elektronike. U ponudi su:

 • Univerzalni Pull of tester materijala serija CS do 5 kN
 • Univerzalni Pull of tester materijala LR Plus Serija do 50 kN
 • Digitalni merač momenta otvaranja za poklopce

 

Laboratorijska oprema

U širokom asortimanu proizvoda firme Mega Solution doo je i kvalitetna laboratorijska oprema koja se koristi za opremanje laboratorija, naučnih instituta i medicinskih ustanova. U ponudi su:

 • Autoklavi
 • Sterilizatori
 • Centrifuge
 • Mikroskopi
 • Magnetne mešalice i grejne ploče
 • Vortex i orbitalni šejkeri
 • Grejne kalote "gnezdo" i termo blokovi
 • Inkubatori
 • Vodena kupatila
 • Homogenizatori i stubne mešalice
 • Laboratorijski frižideri i zamrzivači
 • Analitičke i tehničke vage
 • Destilatori
 • Automatske i varijabilne pipete, dispenzori i steperi
 • Spektrofotometri i fotometri
 • Viskozimetri
 • Vakuum pumpe
 • Peći za žarenje
 • Uzorkivači za merenje suspendovanih čestica iz ambijentalnog vazduha
 • Reflektometri
 • Laminarne komore
 • Laboratorijski digestori

 

Laboratorijski pribor i potrošni materijal

Mega Solution doo nudi kvalitetan laboratorijski pribor i potrošni materijal poljskog proizvođača Chemland.

epruvete_chmland_mega_solution

A u ponudi su:

 • Laboratorijsko staklo

Laboratorijski kvalitativni levkovi
Laboratorijske boce  
Odmerne tikvice i cilindri
Levak po Squibb-u teflonska slavina
Epruvete bacto
Epruvete za centrifugu konusne graduisane
Epruveta durham cevi
Petri posude staklene
Boce za vakum filtraciju
Tikvice po Erlenmeyeru
Laboratorijske čaše
Piknometri
Reagens boce i boce kapalice
Automaske birete po Pellet-u sa teflonskom slavinom
Aparatura staklena po Soxhlet-u
Eksikatori

 • Laboratorijska plastika

Laboratorijske čaše sa drškom PP
Cilindri graduisani i tikvice PP
Epruvete
Pomoćni laboratorijski materijal
Kutija za predmetna stakla
Boca za destilovanu vodu sa slavinom 
Tabla za sušenje laboratorijskog posuđa
Stalak PP za staklene pipete 
Plastično postolje za okrugle tikvice
Stalak za cilindre po NESSLER 
Laboratorijske PP boce i boce od PE-LD, PE-HD, PFA
Gumeni zapušači
Nastavci za аutomatsku pipetu
Eksikatori obični PP i vakuum eksikatori
PP boce različitih dimenzija sa levkom i bez levka
Kivete i tacne za laboratorijskih instrumenata
Pincete i forcepsi
Kašike za odmeravanje praškastih materija

 • Metalni laboratorijski pribor

Laboratorijski pribor od prohroma
Metalni stalci i hvataljke
Laboratorijske četke za pranje posuđa
Pribor za sterilizaciju
Laboratorijski lift i pomoćni metalni pribor
Laboratorijski filter papiri
ph test papiri
Syringe filteri
Membran filteri
Čaure za ekstrakciju

 


Analizatori za prehrambenu industriju

U širokom asortimanu firme Mega Solution su i analizatori za prehrambenu industriju, koji se koriste za analizu prehrambenih proizvoda, kao što su: žitarice i brašno, mleko i mlečni proizvodi, konditorski proizvod, meso i mesne prerađevine, kao i piva, vina, alkoholna pića, voda i sokovi.

U ponudi su: 

 • Analizatori teksture hrane
 • Analizatori mleka
 • Butirometri za mlekarsku industriju
 • Automatska jedinica za destilaciju po Kjeldal metodu
 • Ekstraktor masti i ulja "Det-Gras N"
 • Ekstraktor za određivanje celuloze "Dosi-fiber"
 • Infracrveni analizator zrna i brašna NIR
 • Ručni gas analizator O2+CO2 za pakovane proizvode

 

Vlagomeri za žitarice

Vlagomeri za žitarice kao deo silosne opreme koriste se za brzo i tačno merenje vlage u žitaricama prilikom skladištenja u silosima ili tokom obrade zrna žitarica i proizvodnje brašna. 

U ponudi kompanije Mega Solution je vlagomer za žitarice, veoma lak za korišćenje i merenje vlage u 37 vrsta žitarica. Ovaj terenski model vlagomera ima digitalni displej i LED indikaciju u boji, težine samo 690g.

 

Sušare za voće i povrće

Kompanija Mega Solution se bavi proizvodnjom, projektovanjem i montažom elektronskih sušara za voće i povrće, šljive, zrna, lekovito bilje, testenine, pečurke i ostale kulture. 

elektronske-susare-za-voce-i-povrce-mega-solutin

 

Sušare za voće i povrće su indirektne sušare sa prinudnom ventilacijom. Samostojeće su i izrađene od materijala dozvoljenih za upotrebu u prehrambenoj industriji, dok je međuprostor ispunjen lakom izolacijom. Sušare sa prednje strane imaju vrata sa ručnim mehanizmom za otvaranje. 

Ove mini sušare za voće (MS) namenjene za sušenje voća, povrća i lekovitog bilja, kapaciteta do 200 kg/24h.

U ponudi su:

 • Elektronska sušara za voće i povrće model MS200S – zapremina 200kg
 • Elektronska sušara za voće, povrće i lekovito bilje model MS100S – zapremina 100kg
 • Elektronska sušara za šljive model MS50S – zapremina 50kg

 

Štampači i potrošni materijal

Štampači i potrošni materijal u ponudi kompanije Mega Solution namenjeni su za farmaceutsku, prehrambenu, transportnu i druge industrije koje imaju profesionalno magacinsko poslovanje. Kolor štampači za nalepnice i etikete, kao i štampači bar kodova lako se integrišu u bilo koju vrstu poslovnog sistema u zavisnosti od zahteva kupca. 

U ponudi su:

 • Štampači bar kodova
 • Kolor štampači za nalepnice i etikete
 • Softver za dizajniranje i štampanje nalepnica
 • Nalepnice, etiketi i riboni

 

Softver za magacinsko poslovanje

U širokom asortimanu proizvoda, kompanija Mega Solution ima i softver za magacinsko poslovanje, čijim se uvođenjem postiže odlično rešenje za uvođenje ISO 9001 standarda sitem kvaliteta.

Softver za magacinsko poslovanje koriste transportni ili logistički centri, farmaceutska industrija i logistika, prehrambena industrija i logistika, centri za skladištenje i čuvanje robe široke potrošnje. Ovaj softer je namenjen za prijem, skladištenje, koordinaciju otprema, popis i kontrolu zaliha. 

 

Servis i montaža opreme

Na osnovu besplatne procene kvara Mega Solution obezbeđuje brz i efikasan servis opreme, kao i montažu, digitalizaciju opreme i izdavanje tehičkih uputstava o rukovanju, održavanju i instalaciji opreme.

servis-mega-solution

Servis opreme podrazumeva:

 • Servis laboratorijske opreme sa izdavanjem izveštaja o ispravnosti uređaja.
 • Kompletna reparacija starih autoklava, sterilizatora, destilatora i klima komora.
 • Digitalizacija uređaja i ugrađivanje temperaturnih sondi u laboratorijskim i industrijskim uređajima.
 • Montaža temperaturnih senzora, sondi i manometara na industrijskim postrojenjima.
 • Izdavanje tehičkih uputstava o rukovanju, održavanju i instalaciji industrijske i laboratorijske opreme.

Mega Solution vrši servi sledeće opreme:

 • Servis laboratorijske opreme

Servis laboratorijske opreme opšte namene
Servis i etaloniranje mikroskopa
Servis laboratorijskih centrifuga
Servis spektrofotometara i atomsko apsorpcionog spektrofotometara
Servis analitičkih instrumenata
Servis autoklava, sterilizatora, inkubatora, peći za žarenje i vodena kupatila
Servis laboratorijskih frižidera i rashladnih komora
Servis digestora i laminarnih komora

 

 • Servis medicinske opreme

Aparati za fizikalnu terapiju
Defibrilatori
EKG aparati
Infuzione pumpe
Kolposkopi
Pacient monitori
Laringoskopi
Operacioni mikroskopi

 

 

Etaloniranje laboratorijske i merne opreme

Mega Solution vrši i etaloniranje laboratorijske i merne opreme uz praćenja isteka uverenja za svaki instrument ponaosob. Etaloniranje laboratorijske i merne opreme se vrši prema standardu SRPS ISO/ IEC 17025/2006.

etaloniranje-mega-solution

U ponudi je etaloniranje sledeće opreme:

 • Etaloniranje termostatskih komora (inkubatori, sušnice, sterilizatori, vodena kupatila, frižideri i zamrzivači, prenosni frižideri, autoklavi)
 • Etaloniranje merila zapremine (automatske varijabilne pipete – jednokanalne i višekanalne, odmerno posuđe, birette, tikvice, menzure, piknometri)
 • Etaloniranje merila mase (analitičke i tehničke vage, indutsrijske vage, vageetaloniranje laboratorisjke opreme za merenje telesne težine i vage za merenje beba)
 • Etaloniranje optičkih pirometara (IC infracrvene industrijske i humani termometri)
 • Etaloniranje merila temperature (stakleni termometri, termometri za frižidere i zamrzivače, analogni-bimetalni i digitalni termometri, pt 100 sondi, medicinski termometri, ubodni termometri, temperaturni senzori, data logeri za temperaturu)
 • Etaloniranje merila temperature i relativnu vlažnost (termohigrometri, data logeri za temperaturu i vlažnost, komore za kontrolu vlage, klima komore)
 • Etaloniranje merila optičkih veličina (refraktometri, spektrofotometri, atomski apsorpcioni spektrofotometri, ELISA čitači, fotometri)
 • Etaloniranje pH metara i konduktometara
 • Etaloniranje merila brzine vazduha i indeks osvetljenja (anemometri ietaloniranje merne opreme i mernih instrumenata za laboratorijska ispitivanja luksmetri)
 • Etaloniranje merila atmosferskog pritiska (barometri analogni i digitalni)
 • Etaloniranje merila pritiska (manometri glicerinski, kontaktni, membranski klase 1.6, 1, 2.5, 0.1, manovakuumetri, vakuumetri, milibarski manometri)
 • Etaloniranje multimetara (AC napon, AC struja, DC napon, DC struja)
 • Etaloniranje merila zvuka i frekfencije (merači buke, kalibratori zvuka, fonometri, mikrofoni)
 • Etaloniranje merila vremena (štoperice, tajmeri, šestokanalni i osmokanalni merači vremena) 
 • Etaloniranje merača broja obrtaja (tahometri)
 • Etaloniranje merila protoka vazduha i refleksije (uzorkivači ambijentlanog vazduha, sekvencijalni uzorkivači čestica, protokomeri, reflektometri)
 • Etaloniranje merila sile i moment ključa (dinamometri analogni i digitalni, kidalice, aparati za merenje po Shor-u)
 • Precizno etaloniranje laboratorijskih mernih instrumenata mikrometri, dubinomeri, komparater-merni satevi, visinomeri)
 • Etaloniranje tegova

Mapa