NACIONALNA ASOCIJACIJA ZA BIOMASU SERBIO

0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

  • Adresa:
    Vladike Ćirića 2
    21000 Novi Sad
    Srbija
  • Telefon: +381 21 38 23 533
  • Fax: +381 21 38 23 533
Afirmacija i razvoj tržišta biomase, stvaranja povoljnog poslovnog okruženja za održivi bioenergetski sektor u Srbiji i unapređenja informisanosti javnosti o mogućnostima upotrebe biomase u energetske svrhe.

Mapa