OPŠTINA LAPOVO

OPŠTINA LAPOVO
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

Opštinska uprava Lapovo

Ne zna se tačno kako je Lapovo dobilo ime. Po nekima dolazi od reči hlapska (hlapi-miriše), odnosno Hlapove poljane (polja koja mirišu). Možda je ime nastalo od reči lipa, jer su iste rasle na kosi Šavac ili od praslovenske reči hlap, koja je imala značenje rob, kmet, težak.

Arheološki nalazi na teritoriji lapovskog atara ukazuju na postojanje naseobina od najstarijih vremena do srpskog srednjevekovnog doba. Lapovo se prvi put pominje pod imenom Lipova 1516. godine u turskim spisima kao selo naseljeno stočarima.

Stara železnička stanica u Lapovu iz 1909. godine

 

Opština Lapovo se nalazi u centralnom delu Republike Srbije, u severozapadnom delu šumadijskog okruga kome administrativno pripada. Sa katastarskom površinom od oko 55km2, učestvuje sa 2,3% u ukupnoj površini šumadijskog okruga i po veličini predstavlja njegovu najmanju opštinu.

Geo-strateški položaj Lapova

Lapovo ima veoma povoljan geostrategijski značaj, jer se nalazi na raskrsnici auto-puta Beograd-Niš i železničke pruge Beograd-Niš-Atina, sa železničkim čvorom u Lapovu sa veoma važnim sadržajima. Zahvaljujući tome što se nalazi na tako važnim komunikacijama opština Lapovo ima izuzetnu perspektivu za dalji razvoj. 
Zbog atraktivnog geografskog položaja Lapova, mnoge inostrane firme i kompanije danas dolaze u Lapovo sa ciljem da na ovom prostoru izgrade svoje fabrike, predstavništva itd.

 

Grb i zastava Opštine Lapovo

Grb i zastavu Lapova izradilo je srpsko heraldičko društvo,a u upotrebi su od marta 2000.godine. Grb Opštine Lapovo javlja se u tri nivoa: kao osnovni, srednji i veliki grb. Zastava Lapova sadrži motive identične štitu osnovnog grba.

 

Odnos urbanog i ruralnog stanovništva u Opštini Lapovo

Po popisu stanovništva Opštine Lapovo sprovedenom 2002. godine može se uočiti dominantnost urbanog u odnosu na ruralno stanovništvo opštine.

 

Auto-put

Što se tiče ukupne infrastrukture, nju čine važniji saobraćajni koridori (drumski, železnički) i objekti, nadzemni elektroenergetski koridori i ostali značajni objekti infrastrukture.

 

Opštinska biblioteka "Slovo"

Opštinska biblioteka "Slovo" osnovana je 15. avgusta 1995. godine odlukom Skupštine opštine Lapovo. Pre ovog datuma u Lapovu je Biblioteka postojala u sklopu Centra za kulturu "Stefan Nemanja". Inače čitaonica je u Lapovu prvi put osnovana u 19. veku.

 

Dom zdravlja Lapovo

Dom zdravlja Lapovo, čiji je osnivač lokalna samouprava, pruža preventivne dijagnostičke i terapeutske zdravstvene usluge iz brojnih oblasti zdravstvene zaštite.

 

Osnovna škola "Svetozar Marković"

Osnovna škola "Svetozar Marković" u Lapovu jedna je od najstarijih škola u Srbiji. Počeća je sa radom 1840.godine.

Srednja škola Lapovo

Tokom postojanja škola je menjala naziv i vrstu delatnosti.

Prvo je bila građevinska, zatim tehnička, a onda su otvorena nova odeljenja: tekstilna, mašinska itd. 2003.godine je dobila naziv Srednja škola Lapovo.

Mapa