OPŠTINA LAPOVO

OPŠTINA LAPOVO
5 zvezdica od 3 glasova

Kontakt

Opštinska uprava Lapovo

Stara železnička stanica u Lapovu iz 1909. godine

 

Opština Lapovo se nalazi u centralnom delu Republike Srbije, u severozapadnom delu šumadijskog okruga kome administrativno pripada. Sa katastarskom površinom od oko 55km2, učestvuje sa 2,3% u ukupnoj površini šumadijskog okruga i po veličini predstavlja njegovu najmanju opštinu.

 

Ne zna se tačno kako je Lapovo dobilo ime. Po nekima dolazi od reči hlapska (hlapi-miriše), odnosno Hlapove poljane (polja koja mirišu). Možda je ime nastalo od reči lipa, jer su iste rasle na kosi Šavac ili od praslovenske reči hlap, koja je imala značenje rob, kmet, težak.

Arheološki nalazi na teritoriji lapovskog atara ukazuju na postojanje naseobina od najstarijih vremena do srpskog srednjevekovnog doba. Lapovo se prvi put pominje pod imenom Lipova 1516. godine u turskim spisima kao selo naseljeno stočarima.

 

Geografski položaj

Lapovo ima veoma povoljan geostrategijski značaj, jer se nalazi na raskrsnici auto-puta Beograd-Niš i železničke pruge Beograd-Niš-Atina, sa železničkim čvorom u Lapovu sa veoma važnim sadržajima. Zahvaljujući tome što se nalazi na tako važnim komunikacijama opština Lapovo ima izuzetnu perspektivu za dalji razvoj. 

Zbog atraktivnog geografskog položaja Lapova, mnoge inostrane firme i kompanije danas dolaze u Lapovo sa ciljem da na ovom prostoru izgrade svoje fabrike, predstavništva itd.

 

Grb i zastava

Grb i zastavu Lapova izradilo je srpsko heraldičko društvo,a u upotrebi su od marta 2000.godine. Grb Opštine Lapovo javlja se u tri nivoa: kao osnovni, srednji i veliki grb. Zastava Lapova sadrži motive identične štitu osnovnog grba.

Stanovništvo

Po popisu stanovništva Opštine Lapovo sprovedenom 2002. godine može se uočiti dominantnost urbanog u odnosu na ruralno stanovništvo opštine.

 

Infrastruktura

Što se tiče ukupne infrastrukture, nju čine važniji saobraćajni koridori (drumski, železnički) i objekti, nadzemni elektroenergetski koridori i ostali značajni objekti infrastrukture.

 

Naselja

Opština Lapovo sadrži samo dva naselja: varošica Lapovo i Lapovo selo.

 

Dan opštine Lapovo

Dan opštine Lapovo se obeležava 17. marta, jer je na taj dan 1896. godine ukazom kralja Aleksandra Obrenovića selo Lapovo proglašeno za varošicu.

 

Prirodne lepote

Najvažnije prirodne lepote u optini Lapovo su: obronci planine Rudnik, reke Velika Morava, Lepenica i Rača, azil za konje Staro brdo i ReWild centar. 

 

Arheološki lokaliteti

Najvažniji arheološki lokaliteti u opštini Lapovo su: antičke nekropole, rimsko naselje na lokalitetu Šavac, srpsko srednjevekovno naselje (potesi Klenovac i Samarna).

 

Kulturno-istorijski spomenici

Najvažniji kulturno-istorijski spomenici u opštini Lapovo su: Muzej železnice pod otvorenim nebom, spomenik Krajputaš na potesu Slatina – Ladna, spomen česma, Petrov grob, posvećen Karađorđevom saborcu, Crkva brvnara u Lapovu ili hram Prepodobne Mučenice Paraskeve, Hram Svete Paraskeve.

 

Manifestacije

Najvažnije manifestacije u opštini Lapovo su: Dani vina (februar), Bele poklade (mart), Vaskršnji bazar (april), Cvetanje sreće (maj), Dan moravske šarenice (jun), Lapovački kotlić (jul), Viteški dan (avgust), Likovna kolonija "Svetlost", Međunarodna izložba "Grad muzej železnice Lapovo", Dani otvorenih dvorišta, Dan kulturno-turističkog centra "Stefan Nemanja" (25.jun), Dani Trnove Petke - slava opštine Lapovo (8.avgust), Mini "Oktobar fest" - takmičenje pozorišta za decu.

 

Opštinska biblioteka "Slovo"

Opštinska biblioteka "Slovo" osnovana je 15. avgusta 1995. godine odlukom Skupštine opštine Lapovo. Pre ovog datuma u Lapovu je Biblioteka postojala u sklopu Centra za kulturu "Stefan Nemanja". Inače čitaonica je u Lapovu prvi put osnovana u 19. veku.

 

Dom zdravlja Lapovo

Dom zdravlja Lapovo, čiji je osnivač lokalna samouprava, pruža preventivne dijagnostičke i terapeutske zdravstvene usluge iz brojnih oblasti zdravstvene zaštite.

 

Osnovna škola "Svetozar Marković"

Osnovna škola "Svetozar Marković" u Lapovu jedna je od najstarijih škola u Srbiji. Počeća je sa radom 1840.godine.

 

Srednja škola Lapovo

Tokom postojanja škola je menjala naziv i vrstu delatnosti.

Prvo je bila građevinska, zatim tehnička, a onda su otvorena nova odeljenja: tekstilna, mašinska itd. 2003.godine je dobila naziv Srednja škola Lapovo.

 

Mapa