OPŠTINA MALI ZVORNIK

OPŠTINA MALI ZVORNIK
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

Opštinska uprava Mali Zvornik

Opština Mali Zvornik se nalazi u zapadnom delu Republike Srbije, u Srednjem Podrinju. Zapadnu granicu Opštine (i državnu granicu) čini reka Drina, sa severoistoka se graniči sa opštinom Loznica, sa istočne strane sa opštinom Krupanj, a sa jugoistoka sa opštinom Ljubovija. Na zapadnoj granici je međudržavni granični prelaz sa Republikom Srpskom, koji se nalazi u samom mestu Mali Zvornik, a na suprotnoj obali reke Drine je mesto Zvornik.

Opština Mali Zvornik

Površina Opštine je 184 km², najmanja je u Mačvanskom okrugu (kojem administrativno pripada) i jedna od najmanjih u Srbiji. Ukupan broj stanovnika po popisu iz 2002. godine je 14.076, a ukupan broj domaćinstava 4.684. Prosečna veličina naselja je 15,3 km². Na kilometar kvadratni dolazi 76,5 stanovnika, što je znatno ispod proseka za Republiku Srbiju. Na području Opštine ima 10 katastarskih opština, 11 registrovanih mesnih zajednica i 4 mesne kancelarije.

GEOGRAFSKE ODLIKE

Prema nadmorskoj visini naselja su razmeštena u dva područja:

Brežuljkasto, sa nižim brdima, dolinama i kotlinama, čija je nadmorska visina 200-350 metara, gde se nalaze naselja Brasina i Donja Borina;

Brdsko, sa višim dolinama i kotlinama nadmorske visine 350-600 metara gde se svrstavaju sva ostala naselja na području Opštine.

Najviša kota opštine je Crni vrh sa 856 metara nadmorske visine

Cela opština Mali Zvornik se nalazi na 150 do 856 metara nadmorske visine. Klima je umereno kontinentalna. Opština je sa zapadne strane omeđena rekom Drinom, a sa ostalih strana planinskim vencima.

Opština Mali Zvornik

GEOGRAFSKI POLOŽAJ OPŠTINE MALI ZVORNIK

Sa severa se nalazi planina Gučevo. Gučevska greda, duž Boranje do planine Jagodnje je istočna granica opštine. Pobrđa podrinskih planina - Gaj, Podgaj, Kruškovica i Višnjica, čine jugoistočnu granicu opštine. Uz Drinu postoji uski pojas plodnog zemljišta.

Prirodni reljef Opštine, koji je inače veoma razuđen, značajno je modifikovan antropogenim uticajem - izgradnjom brane na Drini, odnosno stvaranjem veštačkog (Zvorničkog) jezera, koje zahvata oko 7% opštinske teritorije. Ova nova celina u reljefu inicirala je i neke nove morfološke procese, pa i izvesnu modifikaciju klime ovog područja.

Opština Mali Zvornik ima povoljan geografski položaj. Pruža se duž magistralne saobraćajnice Beograd - Bajina Bašta, koja predstavlja glavni komunikacijski pravac Zapadne Srbije.

Preko Užica ova saobraćajnica je povezana sa Jadranskom magistralom. Ovim magistralnim putem Opština je povezana sa svim većim gradskim centrima u Republici: Loznicom koja je udaljena 26 km, Ljubovijom udaljenom 43 km, dok je od Šapca koji je administrativni centar a ujedno i najveće mesto u Mačvanskom okrugu, udaljena 81 km. Udaljenost Malog Zvornika od Beograda je 170 kilometara.

Preko Novog mosta i graničnog prelaza sa Republikom Srpskom, Mali Zvornik je povezan sa magistralom Zvornik-Tuzla-Sarajevo, kao i saobraćajnim pravcem Bjeljina-Loznica-Bajina Bašta-Užice. Povezanost sa ovako značajnim magistralama predstavlja veliku prednost za razvoj ove, inače, jedne od najmanjih i najnerazvijenijih opština u Republici Srbiji.

Železnička pruga od Šapca se jednim krakom završava u samom mestu Mali Zvornik, dok se drugi krak pruge odvaja i prelazi u Republiku Srpsku. Ovo predstavlja značajnu prednost, pogotovo kod robnog transporta. Od 2004. godine iz Malog Zvornika se vrši isključivo robni transport, i to uglavnom transport kamena.

Opština Mali Zvornik

MANIFESTACIJE U MALOM ZVORNIKU

VIDOVDANSKI TURNIR U MALOM FUDBALU

Vidovdanski turnir u malom fudbalu se održava tradicionalno, više od dve decenije, u Malom Zvorniku. Ovu manifectaciju organizuje Sportski savez „Drina“, uz pokroviteljstvo Opštine Mali Zvornik. 

SKOBALJIJADA I GURMANIJADA

Manifestacija “Skobaljijada i gurmanijada”, se već šest godina za redom oržava u Malom Zvorniku, na šetalištu pored Drine. Ova manifestacija okuplja mnogobrojne ribolovce i kuvare iz Srbije i Republike Srpske.

TURISTIČKI POTENCIJAL BANJE RADALJ

Radaljska Banja, nadomak Malog Zvornika, ima izuzetan turistički potencijal, što je potvrdila stručna konsultantska firma. Put do adekvatnog iskorišćenja potencijala i dobijanja zvaičnog statusa banje, prilično je dug i zahteva prvenstveno zaštitu prostora od propadanja i planski razvoj.

KONTAKT

Kralja Petra I 38
15318 Mali Zvornik
Tel: +381 15 7195 188
Fax: +381 15 471 885


Predsednik opštine
Gdin Zoran Jeftić, diplomirani inženjer rudarstva

Web: 
www.malizvornik.rs
E-mail: opstinamalizvornik@gmail.com

Mapa