OPŠTINA NOVI GRAD

0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

  • Adresa:
    Petra Kočića 2
    79220 Novi Grad
    Bosna i Hercegovina
  • Telefon: +387 52 751 247
  • Fax: +387 52 751 555
Opština Novi Grad je opština u Republici Srpskoj koja se nalazi u severozapadnom delu Republike Srpske. Opština Novi Grad obuhvata naselja: Ahmetovci, Blagaj Japra, Blagaj Rijeka, Blatna, Vedovica, Velika Žuljevica, Velika Rujiška, Vitasovci, Gornje Vodičevo, Gornji Agići, Gornji Rakani, Grabašnica, Devetaci, Dobrljin, Donje Vodičevo, Donji Agići, Donji Rakani, Johovica, Jošava, Kršlje, Kuljani, LJešljani, Mazić, Mala Žuljevica, Mala Krupska Rujiška, Mala Novska Rujiška, Maslovare, Matavazi, Novi Grad, Petkovac, Poljavnice, Prusci, Ravnice, Radomirovac, Rakovac, Rašće, Rudice, Svodna, Sokolište, Suhača, Trgovište, Ćele, Hozići, Cerovica, Crna Rijeka, Čađavica Donja, Čađavica Donja i Čađavica Srednja.

Mapa