OPŠTINA TRGOVIŠTE

OPŠTINA TRGOVIŠTE
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

Opštinska uprava Trgovište

Opština Trgovište se nalazi na krajnjem jugoistoku Republike Srbije, smeštena  na površini od 370 km2, uz samu granicu sa Makedonijom, a graniči se sa opštinama Bosilegrad, Vranje i Bujanovac.

Konfiguracija terena je tipično ruralno brdsko-planinsko područje okruženo planinama i visoravnima i to: Bele Vode, Dukata, Čupinog brda, Kozjaka i dr. Odnos najniže i najviše nadmorske visine je 520 m-1.828 m (razlika 1.308 m).

panorama trgoviste

Konfiguracija terena, struktura zemljišta i mešovita egejsko-vardarska i kontinentalno-planinska klima uticali su na raznovrsnom biljnom pa time i životinjskom svetu.

Sam centar opštine, varošica Trgovište smeštena je na ušću  triju reka: Tripušnica, Kozjedolska i Lesnička reka, od kojih nastaje reka Pčinja, koja se uliva u Vardar. Nalazi se na 43o 33' SGŠ i 22o17' JGD.

Opština Trgovište obuhvata pet mesnih zajednica: Novo Selo, Šajince, Trgovište, Donji Stajevac i Radovnica sa 35 naseljenih mesta gde prema poslednjem popisu iz 2002. godine živi 6.411 stanovnika. Od toga u samoj varošici Trgovište živi negde oko 2.300 stanovnika.

seoski pejzaz trgoviste

U neposrednom okruženju Trgovišta, nalaze se monumentalni oblici stenske mase, verovatno jedinstveni na području Srbije, pa i Balkana i Evrope, koji oblikom podsećaju na Đavolju varoš. To mesto poznato je kao „Vražji kamen“ i na samom vrhu nalazi se Crkva Presvete Bogorodice koja datira iz XIV veka. Poseban značaj ima i blizina manastira SV. Prohor Pčinjski koji ima svoj religiozni i spomenički značaj.
Opština Trgovište povezana je sa koridorom X regionalnim putem R-125 koji prolazi dolinom reke Pčinje u pravcu Bosilegrada. Kod Trgovišta se odvaja regionalni put R-238 prema Krivoj Palanci (BJRM) na kome još uvek nije otvoren granični prelaz.

 

VRAŽJI KAMEN

U neposrednom okruženju Trgovišta, tačnije na 5 kilometara prema Vranju,  nalaze se monumentalni oblici stenske mase, verovatno jedinstveni na području Srbije, pa i Balkana i Evrope, koji oblikom podsećaju na Đavolju varoš.

crkva presvete bogorodice vraziji kamen

To mesto poznato je kao „Vražji kamen“ i na samom vrhu nalazi se Crkva Presvete Bogorodice koja datira iz XIV veka.

vraziji kamen trgoviste