OPTIMA GRUPA DOO

OPTIMA GRUPA DOO
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

 

 

 

 

 

 

Nafta i naftni derivati

Optima Grupa je društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet naftom i naftnim derivatima sa sjedištem u Banjoj Luci. Preduzeće je osnovano 11.02.2008. godine.

Osnivač preduzeća Optima Grupa d.o.o. je ruska kompanija NjeftegazInKor a.d. sa 100% učešća u osnovnom kapitalu preduzeća. Većinski vlasnik NjeftegazInKor-a je Zarubežnjeft o.a.d. državno preduzeće iz Moskve koje posluje pod zaštitnim znakom Nestro.

NeftegazInKor je većinski vlasnik preduzeća Nestro Petrol a.d. Banja Luka kao i Rafinerija nafte Brod a.d. i Rafinerija ulja Modriča a.d. 

Optima grupa doo Provjeren kvalitet!

Pod zaštitnim znakom Nestro posluju preduzeća: Optima Grupa, Nestro Petrol, Rafinerija nafte Brod i Rafinerija ulja Modriča.

Poslovanje Optima Grupa obuhvata nabavku sirovina za proizvodnju naftnih derivata u Rafineriji nafte Brod, plasiranje gotovih proizvoda na domaće i inostrano tržište, plasiranje baznih ulja proizvedenih u Rafineriji ulja Modriča na svjetsko tržiste i razvijanje i širenje maloprodajne mreže benzinskih pumpi Nestro na tržište Bosne i Hercegovine i okolnih zemalja.

 

Proizvodnja naftnih derivata 

U Rafineriji nafte Brod, koja predstavlja ključni projekat Nestro Grupacije u Bosni i Hercegovini prerađuje se sirova nafta, čiji su kapaciteti prerade u 2014. godini iznosio je više od 1 milion tona godišnje.

Optima Grupa doo Rafinerija nafte Brod ad

U toku su investiranja i rekonstrukcije koje će dovesti do toga da godišnji kapacitet proizvodnje dostigne 4.2 miliona tona godišnje, uz maksimalno poštovanje svih standarda kvaliteta i zaštite životne sredine. Do danas je u Rafineriju nafte Brod investirano 120 miliona evra, što joj je omogućilo proizvodnju dizelskih i benzinskih derivata po visokom evropskom kvalitetu EURO 5.

 

Proizvodnja motornih ulja i maziva  

Rafinerija ulja Modriča je nakon privatizacije pustila u rad postrojenje za proizvodnju hidrokrekovanih baznih ulja, a kao rezultat je količina u iznosu od 90.000 tona baznih ulja od čega je 90% izvezeno na tržišta zemalja EU i ostalog dijela svijeta.

Optima Grupa doo Rafinerija ulja Modriča ad

Rafinerija ulja Modriča je u posljednjih nekoliko godina značajno unaprijedila kvalitet motornih ulja i maziva, a time se povećala proizvodnja, kao i prodaja motornih ulja za 30% od čega se više od 60% proizvodnje plasira na izvozna tržišta. 

 

Maloprodaja naftnih derivata

Preduzeće Nestro Petrol u čijem se vlasništvu nalazi 90 prodajnih objekata (benzinskih pumpi) nastavlja planirano proširenje svoje maloprodajne mreže i plasiranje naftnih derivata Optima Grupe.

Zahvaljujući investicionim sredstvima u iznosu od 16 miliona eura koja su uložena u rekonstrukciju maloprodajne mreže benzinskih pumpi, dobili smo savremene benzinske pumpe koje odgovaraju evropskim standardima.

U planu je dalje širenje maloprodajne mreže preduzeća i potpuna rekonstrukcija postojećih objekata, na kojoj se već radi.

Optima Grupa, Nestro Petrol

 

Naftni derivati

Na benzinskim pumpama Nestro Petrol u ponudi su sledeći naftni derivati:

 • Tečni naftni gas - TNG
 • Premium bezolovni benzin 95 - BMB95
 • Super plus bezolovni benzin 98 - BMB98
 • Lagani benzin - LB
 • Platformat - PL
 • Lagani platformat - LP
 • Euro dizel - EUD
 • Euro dizel bez sumpora - EUDE5
 • Bazni uljni štok - BUS
 • Lož ulje ekstra lako - LUEL
 • Lož ulje srednje - LUS
 • Lož ulje teško - LUT
 • Elementarni sumpor - S
 • Putni bitumen 50/70 - BIT50
 • Putni bitumen 70/100 - BIT70
 • Putni bitumen 160/220 - BIT160
 • Industrijski bitumen 85/40 - BIT85

 

Bazna ulja, parafini i maziva

U ponudi naftnih derivata koje prodaje Optima Grupa su i bazna ulja, parafini i maziva koja se koriste za industrijsko podmazivanje.

 • Bazna ulja
 • Parafini

Parafin wax 48/50
Parafin wax 50/52
Parafin wax 52/54 
Parafin wax 54/56 
Parafin wax 56/58 
Parafin wax 58/60
Meki parafin 
Meki parafin plus

 • Maziva

Maziva i tečnosti za vozila i mehanizaciju
Maziva i tečnosti za industrijska postrojenja
Ulja i tečnosti za obradu metala
Mazive masti
Bio-program

Mapa