PANEVROPSKI APERION UNIVERZITET

0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

  • Adresa:
    Palmira Toljatija 5/ II i III sprat, stari Merkator
    11 000 Beograd Novi Beograd,
    Srbija
  • Telefon: + 381 11 2673 721
  • Fax: + 381 11 2695 037
FAKULTET SAOBRAĆAJNI;
FAULTET POSLOVNE EKONOMIJE;
FAULTET PRAVNIH NAUKA;
KAULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA;
FAKULTET SPORTSKIH NAUKA;
FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA;
FAKULTET FILOLOŠKIH NAUKA.

Mapa