RASADNIK GAJ LEDINCI

RASADNIK GAJ LEDINCI
4.4 zvezdica od 5 glasova

Kontakt

Sadnice ukrasnog bilja, četinara, lišćara, šiblja, puzavica, održavanje vrtova

Rasadnik Gaj Lendinci Proizvodnja lišćara, četinara, ukrasnog drveća i šiblja, perena i puzavica

 

O NAMA

Rasadnik Gaj je osnovan 1978. godine. Оsnivač je Momčilo Gajić. Rasadnik se nalazi u Ledincima, prigradskom naselju Novog Sada, koje je udaljeno 10 km od centra grada, na nadmorskoj visini od 184m.

Rasadnička proizvodnja u početku je bila skromnija i uglavnom orjentisana na proizvodnju novogodišnjih jelki, da bi se proširiila na proizvodnju breza. Sa perenama se počelo 2000. godine, tako da se rasadnik postepeno širio i sada prevazilazi površinu od 10ha.

Rasadnik Gaj se sada bavi proizvodnjom četinara, lišćara, kontejnerskog sadnog materijala i perena. Poseduje oko 50-60 hiljada sadnica. Godišnje se proda oko 3-4 hiljade sadnica, a proizvede između 7-8 hiljada sadnica i zbog toga rasadnik ima stalnu tendenciju rasta. 

Sadnice koje se najčešće koriste za drvorede zauzimaju značajno mesto u ovom rasadniku.

SADNICE ZA DRVOREDE

 • Platanus acerifolia
 • Tilia tomentosa
 • Liriodendron tulipifera
 • Acer platanoides Globosum (kalemljen na 2.2m)
 • Fraxinus excelsior Nana (kalemljen na 2.2m)
 • Robinia pseudoacacia Umbraculifera (kalemljen na 2.2m)
 • Rhus tiphina
 • Celtis australis
 • Quercus robur Fastigiata
 • Morus alba Pendula
 • Kelreuterija paniculata
 • Catalpa bignonioides
 • Ginko biloba
 • Тilia sp.
 • Acer pseudoplatanus
 • Aesculus hippocastanum
 • Sorbus aucuparia
 • Robinia pseudoacacia Pyramidalis
 • Celtis australis

Rasadnik Gaj poseduje adekvatan stručni kadar koji čini tim inženjera i tehničara, odgovarajuću mehanizaciju za obradu zemljišta i pripremu terena za podizanje novih zasada, kao i sistem za navodnjavanje bez koje rasadnička proizvodnja ne može da opstane.

Rasadnik Gaj je učesnik i uzastopni pobednik Novosadskog Sajma - LORIST.

PROIZVODI

 • Lišćari
 • Četinari
 • Ukrasno drveće
 • Ukrasno šiblje
 • Perene

NAŠE USLUGE

 • Prodaja biljaka
 • Projektovanje vrtova
 • Izvođenje radova
 • Dovoz i sadnja 
 • Održavanje vrtova

 

ČETINARI

Rasadnik Gaj Ledinci Proizvodnja četinara

LIŠĆARI

Rasadnik Gaj Ledinci Proizvodnja lišćara, sadnica za drvorede

ŠIBLJE

Rasadnik Gaj Ledinci Proizvodnja ukrasnog drveća i šiblja

PUZAVICE

Rasadnik Gaj Ledinci Puzavice Wisteria sinensis

Mapa