SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO BOR

SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO BOR
5 zvezdica od 2 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Đorđa Vajferta 29
  19210 Bor
  Srbija
 • Telefon: +381 30 423 874
 • Telefon: +381 30 425 889
 • Telefon: +381 30 421 094
 • Pošalji e-mail

Rudarsko topioničarski basen Bor je jedno od četiri preduzeća u sastavu kompanije Serbia Zijin Bor Copper doo Bor.

rudarsko_topionicarski_basen_bor_maticno_preduzece
Osnovna delatnost preduzeća RTB Bor je upravljanje globalnom poslovnom politikom kompanije, njenim kapitalom, razvojem, investicijma, kao i nabavkom i prodajom basenskih proizvoda. U Matičnom preduzeću zaposlena su 123 radnika.

Rudnik bakra Bor

Rudnik bakra Bor se sastoji od dva rudnika bakra sa površinskom eksploatacijom (ležišta „Veliki Krivelj“ i „Cerovo“), jedan sa podzemnom eksploatacijom (rudnik „Jama“), dva pogona za pripremu mineralnih sirovina (flotacije u Krivelju i Boru), jedan rudnik nemetala (površinski kop i Fabrika kreča u Zagrađu) i pogon Istražnih radova. Rudnik bakra Bor ima 2.239 radnika.

rudnik_bakra_bor

Rudnik bakra Bor čine sledeće celine:

 • Rudnik bakra Veliki Krivelj
 • Flotacija Veliki Krivelj
 • Rudnik bakra Jama
 • Flotacija Bor
 • Jama – Borska Reka
 • Rudnik bakra Cerovo
 • Istražni radovi
 • Fabrika kreča Zagrađe

Rudnik bakra Majdanpek

Prve rezerve rude bakra u Majdanpeku, u „Južnom reviru“, utvrđene su krajem 1953. godine, a tri godine kasnije, počeli su i prvi radovi, odnosno pripremanje prve etaže za površinski kop „Južni revir“ i terena za izgradnju primarnog drobljenja. Rudnik bakra Majdanpek je počeo proizvodnju 1961. godine.

rudnik_bakra_majdanpek

Eksploatacija drugog površinskog kopa u Majdanpeku, „Severnog revira“, nakon probne proizvodnje i „uhodavanja“ ležišta, počela je 14. decembra 1983. godine.

Rudnik zlata „Čoka Marin“ počeo je da radi u maju 2003. godine, a prva ruda odatle u Majdanpek je stigla tri meseca kasnije.

Rudnik bakra Majdanpek čine sledeće celine:

 • Površinski kop "Majdanpek"
 • Flotacija "Majdanpek"

Topionica i rafinacija bakra Bor

Topionica i rafinacija sastoje se iz dve linije. Prva linija za topljenje je puštena u rad 1961. god. a druga 1971. god. Trenutno je u toku postupak demontaže linije 2 na mestu koje će biti isprojektovana i ugrađena nova linija za topljenje. 

topionica_i_rafinacija_bakra_bor

TIR je nekada imao tri pogona sumporne kiseline od kojih sada radi samo jedan, dok su ostala dva demontirana.

Godišnji projektovani kapacitet Elektrolize je 120,000 tona.

Dodatna postrojenja uključuju pogon plemenitih metala i pogon za proizvodnju bakar sulfata kapaciteta 1.200t/god.

Delovi Topionice i rafinacije bakra Bor su:

 • Topionica
 • Elektroliza
 • Fabrika sumporne kiseline
 • Livnica bakra i bakarnih legura
 • Fabrika bakarne žice
 • Transport
 • Energana
 • Fabrika soli metala
 • Fabrika armatura

Fabrika sumporne kiseline

Fabrika sumporne kiseline ima proizvodni kapacitet od 475 000 tona godišnje. Proizvodnja tehničke sumporne kiseline, sa koncentracijom od 93.0 – 98.4% se odvija u fabričkoj jedinci K2. Sumporna kiselina sa koncentracijom od 66 i 32 Nomea se proizvodi u fabrici akumulatorske kiseline.

Livnica bakra i bakarnih legura

Osnovna delatnost Livnice bakra i legura bakra je proizvodnja odlivaka od bakra i legura bakra, a zasnovana je na bazi osnovne proizvodnje bakra u Topionici, i preradi sekundarnih sirovina bakra. Livnica bakra i bakarnih legura pruža i ostale proizvodne usluge, kao što su nalevanje ležajeva, drobilica.

livnica_bakra_i_bakarnih_legura_bor

Odlivci

Asortiman proizvoda Livnice bakra i bakarnih legura je sledeći:

 • Bakarni odlivci (trupac, blok)
 • Mesingani odlivci (trupac, blok)
 • Bronzani odlivci (šipka, trupac)
 • Fazonski odlivci (kokila pesak) 
 • Fazonski odlivci od bakra i legura
 • Fazonski odlivci od aluminijuma i legura aluminijuma
 • Fazonski odlivci od cinka i legura cinka

Pogon elektrolitičke rafinacije

Pogon elektrolitičke rafinacije tj. elektroliza dobija bakarne anode, koje sadrže 99% bakra i određeni procenat zlata i srebra. Bakarne anode se potapaju u bakarno-sumporni kiselinski elektrolit. Na kraju procesa, svaka katoda teži od 80 do 100 kg, a nerastvoreni ostatak anoda se vraća u topionicu na ponovno topljenje. Elementi koji se pored bakra nalaze u anodi (zlato, srebro i ostali plemeniti metali) tokom procesa rafinacije padaju na dno ćelija u vidu mulja, koji se skuplja, filtrira i šalje na preradu u Fabriku plemenitih metala – zlataru.

Fabrika plemenitih metala

Fabrika plemenitih metala koristi anodni mulj iz procesa rafinacije kao polaznu sirovinu za proizvodnju zlata, srebra, platine, paladijuma i selena i projektovana je da godišnje preradi 200 tona vlažnog anodnog mulja.

Fabrika bakar-sulfata

Fabrika bakar-sulfata tj. plavog kamena je počela sa radom 1982. godine i sadrži opremu za uparavanje elektrolita, kristalizaciju, filtraciju i pakovanje plavog kamena. Finalni proizvod sadrži kristal bakar II sulfata koji se koristi u poljoprivredi i industriji. Godišnja proizvodnja je 1200 tona bakar-sulfata.

Fabrika bakarne žice

Fabrika bakarne žice proizvodi dip forming bakarnu žicu, okrugle i profilisane bakarne žice i sintermetalurške proizvode.

Dip forming bakarna žica

Dip forming bakarna žica se proizvodi prečnika 8, 12, 14 i 16 mm.
Fabrika bakarne žice ima kapacitet od 35,000 tona godišnje. Tehnologija „dip-forming“ predstavlja prelivanje početne bakarne žice materijalom i njeno vruće valjanje do željenog prečnika.

dip_forming_bakarna_zica_proizvodjac_fabrika_bakarne_zice_bor

Dip forming žica nalazi svoju primenu u kablovskoj industriji za dalju preradu izvlačenjem, za izradu profilisane žice, za dalju preradu izvlačenjem za lakiranu žicu ili za dalju preradu u kontaktne vodove.

Okrugla i profilisana bakarna žica

Okrugla i profilisana bakarna žica se proizvodi u grupama kvaliteta F20, F25 i F30, u zavisnosti od vrednosti zatezne čvrstoće i izduženja, sa maksimalnim poprečnim presekom od 160 mm2. Fabrika bakarne žice ima kapacitet od 2,500 tona godišnje neizolovane, meko, tvrdo i polutvrdo kaljene, okrugle i profilisane žice.

okrugla_i_profilisana_bakarna_zica_proizvodjac_fabrika_bakarne_zice_bor

Okrugla i profilisana bakarna žica nalazi svoju primenu u proizvodnji transformatora, elektromotora, u autoindustriji, kao noseći trolni vod, ili za izolaciju ppirom, svilom ili lakom.

Sintermetalurški proizvodi

Sintermetalurški poluproizvodi i gotovi proizvodi dobijaju se presovanjem praha i njegovim zagrevanjem, tj. sinterovanjem na temperaturi koja je nešto ispod temperature topljenja praha ili smeše praha.

Sintermetalurški proizvodi metalurgije praha se koriste kod građevinskih, poljoprivrednih i rudarskih mašina i srednjih i teških motornih vozila.

Fabrika bakarne žice proizvodi:

 • Sinterfrikcione suve i uljne lamele
 • Bumetalni elementi na bazi sinterovane bronze
 • Sinterovani elektrokontaktni elementi tj. bakar-grafitni blokovi
 • Sinterfrikcioni kočni elementi
 • Kočne obloge teške mehanzacije
 • Segmentna kočna lamela
 • Kočnice kranova
 • Kočnice za automobilsku industriju

Fabrika armatura

Fabrika armatura posluje u sastavu Topionice i rafinacije od 1983. godine.

merne_armature_vodomer_prozvodjač_fabrika_armatura_bor

Proizvodi fabrike armatura su:

 • Merne armature – vodomeri (dimenzija od polovine cola do 6/4 cola)
 • Ravni propusni ventili
 • Otkovci elemenata vodomera
 • Nosači grejača
 • Mesingane spojnice
 • Baštenske slavine

Fabrika soli metala

Fabrika soli metala je počela da radi 1976. godine i tokom rada je poštujući isključivo tržišne zahteve, osvajala nove tehnologije za proizvodnju soli metala, neorganskih soli i glavanskih preparata.

Soli plemenitih metala 

Soli plemenitih metala koje se proizvode u ovoj fabrici ugrađene su u proizvode na skoro svim kontinentima. Elektrolitički rafinisano zlato je čistoće 999,9%, a srebro čistoće 99,95%. Plemeniti metali proizvedeni u pogonima TIR-a su osnovne sirovine za proizvodnju soli zlata i soli srebra u ovoj borskoj fabrici. 

kalijum_zlato_cijanid

U fabrici se proizvode sledeće soli plemenitih metala:

 • Soli zlata

Kalijum Zlato Cijanid
Zlatna kiselina

 • Soli srebra

Srebro-jodid
Srebro-nitrat
Srebro-cijanid
Kalijum-srebrocijanid
Srebro-Karbonat
Srebro-Sulfat
Srebro-Oksid
Srebro-Hlorid

 • Soli Platine

Platina-Dihlorid

 • Soli Paladijuma

Paladijum-Dihlorid

 • Soli obojenih metala i drugih neorganskih soli

Soli bakra
Soli olova
Soli selena
Soli cinka

 • Sumporna kiselina

Sumporna kiselina - p.a.
Sumporna kiselina - Gerber
Akumulatorska kiselina 30-32 Be0

 • Tehnološka voda

Destilisana voda
Dejonizovana voda

 • Preparati za galvansku zaštitu metala

Tehničke prevlake
Dekorativne prevlake

 • Preparati za pripremu površine

Hemijsko, elektrohemijsko i ultra-zvučno odmašćivanje
Hemijsko i elektrohemijsko poliranje
Aktiviranje površine
Inhibiranje kiselina

 • Preparati za nanošenje galvanskih prevlaka

Elektrohemijsko i hemijsko bakarisanje
Elektrohemijsko cinkovanje
Elektrohemijsko i hemijsko niklovanje
Elektrohemijsko hromiranje
Elektrohemijsko kalaisanje
Elektrohemijsko nanošenje legura
Elektrohemijsko srebrenje
Elektrohemijska pozlata

 • Preparati za pasivizaciju površine

Preparati za patiniranje površine
Preparati za obradu Aluminijuma
Preparati za fosfatiranje
Preparati za bruniranje
Preparati za skidanje nekvalitetnih prevlaka

Usluge Fabrike soli metala

Fabrika soli metala pruža usluge:

 • Usluge prerade plemenitih metala do odgovarajućih soli
 • Usluge nanošenja galvanskih prevlaka

Bakarisanje
Cinkovanje
Niklovanje
Hromiranje
Kalaisanje
Mesingovanje
Dekorativno i tvrdo srebrenje
Dekorativna i tvrda pozlata
Patiniranje
Pasiviziranje

 • Tehnički servis

Analitička kontrola galvanskih kupatila
Kontrola kvaliteta galvanskih prevlaka