Šumarski fakultet Banja Luka

Šumarski fakultet Banja Luka
4.75 zvezdica od 4 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 75a
  78000 Banja Luka
  Bosna i Hercegovina
 • Telefon: +387 51 464 628
 • Fax: +387 51 460 550
 • Pošalji e-mail

 

KONTAKT

Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 75a
78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Tel  +387 51 464 628
Fax +387 51 460 550

www.sfbl.org
sum_fak@blic.net

 

O FAKULTETU

Šumarski fakultet je organizaciona jedinica Univerziteta u Banjoj Luci od 1992. godine.

Odluka o promjeni sjedišta Šumarskog fakulteta u Sarajevu (br. 01-176/92), zbog ratnih dejstava, donešena je 12. 09. 1992. godine. Zahvaljujući srdačnom prihvatu i razumijevanju Rektorata Banjalučkog Univerziteta, a posebno kolega sa Ekonomskog, Pravnog, Elektrotehničkog, Tehnološkog i Mašinskog fakulteta izdvojen je neophodan prostor za smještaj preseljene opreme – dokumentacije i stvoreni uslovi za početak rada Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci.

Danas Fakultet ima dobro opremljen prostor za izvođenje nastave, kao i kabinete i laboratorije. Sve ukupno je rasprostranjen na 1100 kvadratih metara. Iako ovaj prostor nije zadovoljavajući površinom, nastava na Šumarskom fakultetu se odvija bez većih problema.

 

STUDIJE

 

Studijski program su usklađen sa Zakonom o visokom obrazovanju koji predviđa jednosemestralne obavezne i izborne predmete. Nastava je organizovana kroz teorijska predavanja, praktične laboratorijske vježbe i konsultacije. U toku trajanja studija organizuje se terenska nastava i posjeta radnim organizacijama iz šumarske struke, kako bi se studenti što bolje upoznali sa zanimanjem za koje se obrazuju. Tokom poslednjeg semestra student radi diplomski rad.

Šumarski fakultet ima dva ciklusa studija usklađena sa principima Bolonjske deklaracije:

 

 • prvi ciklus studija – dodiplomski studij
 • drugi ciklus studija – postdiplomski – Master

 

KATEDRE

 

 • Katedra ekologije šumskih staništa
 • Katedra šumarske genetike i biljne proizvodnje
 • Katedra inegralne zaštite šumskih ekosistema
 • Katedra korišćenja šumskih resursa
 • Katedra organizacije i ekonomike u šumarstvu
 • Katedra gajenja šuma
 • Katedra za uređivanje šuma
 • Katedra lovstva
 • Opšti predmeti - ne pripadaju katedrama

 

*Dizajn oglasa Vanja Stojaković

 

 

Mapa