TECHNOSTEEL & CONSULTING DOO

TECHNOSTEEL & CONSULTING DOO
5 zvezdica od 4 glasova

Kontakt

livenje-celika

 

Technosteel & Consulting doo je međunarodna kompanija koja širom sveta posluje u industriji čelika. Kompanija je osnovana 2014. godine u Srbiji, a njen tim tehničara i stručnjaka u oblasti industrije čelika pruža tehničku podršku u procesima proizvodnje čelika.

 

 

Kompanija Technosteel & Consulting doo pruža niz usluga, kao što su:

 • Optimizacija potrošnje energije,
 • Optimizacija potrošnje grafitnih elektroda,
 • Optimizacija potrošnje ugljenika za ubrizgavanje,
 • Optimizacija punjenja potrošnje ugljenika,
 • Optimizacija potrošnje kreča,
 • Optimizacija potrošnje kiseonika,
 • Optimizacija vremena dodira do dodira,
 • Optimizacija TNG -a/Prirodnog gasa.

 

Elektrolučna peć

elektrolucna-pec

 

Elektrolučna peć je električna peć, koja se koristi za topljenje čelika. Elektrolučna peć modernim postupkom, tj. putem elektrolučnog luka između elektroda i materijala za topljenje, omogućava dobijanje legiranih čelika.

Technosteel & Consulting doo može isporučiti kompletnu električnu i mašinsku tehnologiju za proizvodnju čelika. Ovo uključuje sisteme upravljanja otpadom, elektrolučne peći, gorionike, kreč, prašinu i sisteme koksa.

Svi sistemi se mogu instalirati odvojeno, ali za najbolje performanse koje želimo postići, savjetujemo klijentima da nabave sve sisteme, jer oni zajedno rade sa specijalnim regulatorom topljenja.

Takođe, kompanija pruža konsalting koji uključuje analizu podataka/informacija prikupljenih tokom prvih tehničkih poseta. Podaci će biti detaljno proučeni, kako bi se pripremio akcioni predlog i konačni plan, a sve u cilju postizanja što boljeg rezultata:

 • Optimizacija potrošnje energije,
 • Optimizacija potrošnje grafitnih elektroda,
 • Optimizacija potrošnje ugljenika za ubrizgavanje,
 • Optimizacija punjenja potrošnje ugljenika,
 • Optimizacija potrošnje kreča,
 • Optimizacija potrošnje kiseonika,
 • Optimizacija vremena dodira do dodira,
 • Optimizacija TNG -a/prirodnog gasa.

 

Regulator elektroda

elektrolucni-luk

 

Odeljenje za automatizaciju kompanije Technosteel & Consulting doo nudi širok spektar usluga i proizvoda. Neke od usluga koje pružaju uključuju potpunu industrijsku automatizaciju industrije čelika, brzo prototipiranje, projektovanje i optimizaciju industrijskih procesa.

Usluge automatizacije:

 • PLC programiranje,
 • Tehnički zahtevi,
 • Arhitektura upravljačkog sistema,
 • SCADA & HMI razvoj,
 • Uputstva,
 • Puštanje u rad,
 • Obuka,
 • Industrija 4.0.

Ključni proizvod je Arc-Tech paket (softver + hardver) za topljenje čelika u elektrolučnim pećima. Hardver se sastoji od celokupnog sistema za automatizaciju i nadzor sa elektrodnim regulatorom.

Skup parametara upravljanja elektrodama za održavanje konzistentnog elektrolučnog luka koji se formira između elektroda i metala, istovremeno pokušava da uravnoteži struju što je više moguće, održavajući konstantnom impedanciju sekundarnog kola. Ovaj sistem omogućava brzu sinhronu akviziciju napona i struje u svim fazama.

Cilj je postići bolji prenos energije na topljeni čelik i ravnomernu potrošnju elektroda. Sa finim podešavanjem primenom rasplinute (fazi) logike (logika za dobijanje maksimalne snage), tokom bušenja, topljenja i rafinisanja, regulatorom elektroda može se kontrolisati stabilnost elektrolučnog luka.

Regulator elektroda vodi proces topljenja na najoptimalniji način tokom svih faza topljenja i priprema podatke za izveštaje. Takođe kontroliše potrošnju električne energije po toni čeličnog otpada i prethodno podešenu vrednost potrebne energije za topljenje.

Parametri procesa topljenja mogu pružiti sledeće karakteristike:

 • Čelični otpad,
 • Profili za korpe,
 • Specifična energija,
 • Hemijska energija,
 • Priprema podataka za izveštaj.

Funkcije regulatora elektroda su:

 • Izbor vrste otpada i klase čelika,
 • Podešavanja profila,
 • Upravljanje podacima o težini otpada i težini tečnog čelika,
 • Prikupljanje podataka za kreč, ugljenik, ferolegure i druge aditive,
 • Kružni dijagrami (trenutna - aktivna snaga i aktivna - jalova snaga),
 • Generisanje izveštaja o toploti,
 • Registracija i vizualizacija važnih vremena i trajanja kao što su: grejne/startne/završne korpe, uključivanje, isključivanje ... itd.
 • Trend, arhiviranje trendova i vizualizacija napona, snage, faktora snage, utrošene električne energije, utrošene hemijske energije itd.

 

Peći za topljenje metala sa izlivnim sistemom

pec-za-topljenje-metala-sa-izlivnim-sistemom

 

Technosteel & Consulting doo može isporučiti kompletnu električnu i mehaničku tehnologiju za peći za topljenje metala sa izlivnim sistemom. Ovo uključuje sve potrebne sisteme koji imaju za cilj najbolje performanse.

Takođe, kompanija pruža konsalting koji uključuje analizu podataka prikupljenih tokom prvih tehničkih poseta. Podaci će se detaljno proučiti kako bi se pripremio predlog akcije i konačni plan, a sve u cilju postizanja što boljih rezultata kao što su:

 • Optimizacija potrošnje energije,
 • Optimizacija potrošnje grafitnih elektroda,
 • Optimizacija karbonskog rekarburizatora,
 • Optimizacija potrošnje kreča,
 • Optimizacija vremena,
 • Optimizacija potrošnje legura gvožđa,
 • Optimizacija analize čelika.


Peći za kontinualno livenje

Kontinuirano livenje, koje se naziva i livenje sa žicom, je proces livenja pri čemu se rastopljeni metal pretvara u polugotovu gredicu ili ploču. Kontinuirano livenje je tehnika koja štedi energiju za kontinuirano livenje rastopljenog čelika u polugotove proizvode ili gredice određene veličine, a mašina za kontinuirano livenje je oprema koja se koristi tokom ovog procesa.

Tečni čelik se obično izliva u pećima za kontinuirano livenje u obliku gredica ili ploča. U nekim postrojenjima se takođe izliva u pećima za kontinuirano livenje u obliku tankih ploča, koje se kasnije koriste za proizvodnju ploča, limova, šipki, konstrukcijskih delova, cevi, itd.


Mašinska obrada

busenje-metala

 

Specijalizovani rukovodioci i operateri Technosteel & Consulting doo tima pri izradi finalnih proizvoda koriste izuzetno precizne i pouzdane mašine koje omogućavaju da se postigne precizna mašinska obrada, kao i najsloženiji dizajnerski i tehnički zahtevi klijenata, koji obuhvata širok asortiman uslužnih delatnosti mašinske obrade, kao što su sečenje i savijanje limova, sečenje i savijanje cevi, savijanje profila, zavarivanje, bušenje i struganje. 

Lista usluga mašinske obrade:

 • Gasno sečenje limova: do 300 mm debljine, 6m dužine, 3m širine
 • Plazma sečenje limova: do 80 mm debljine (ravno i pod uglom), 12 m dužine, 3 m širine
 • Savijanje limova na trovaljku do 3 m širine, 30 mm debljine
 • Sečenje cevi do fi 300 m
 • Savijanje cevi fi 60 - 114 mm
 • Savijanje profila
 • Savijanje na apkant presi potiska 300 tona, do 3m
 • Bušenje i struganje
 • Sertifikovano zavarivanje MIG, TIG i elektrodama
 • Izrada projektne dokumentacije

 

zavarivanje