UNI-CHEM DOO

UNI-CHEM DOO
5 zvezdica od 4 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Crnotravska 27
  11010 Beograd Voždovac,
  Srbija
 • Telefon: +381 11 32 82 986
 • Telefon: +381 11 32 84 877
 • Telefon: +381 11 78 57 270
 • Fax: +381 11 32 81 205
 • Pošalji e-mail

laboratorijska-oprema-uni-chem

 

Od svog osnivanja 1996. godine, kompanija Uni-Chem uvozi i distribuira farmaceutske sirovine, laboratorijske hemikalije, laboratorijsku opremu, laboratorijski pribor i potrošni materijal, dijagnostičke testove i reagense, kao i lekove za retke bolesti sa D liste.

 

Pored uvoza i distribucija hemikalija i opreme, Uni-Chem je zastupnik za Srbiju renomiranih firmi: Becton Dickinson, Sigma-Aldrich, Carl Roth, Corning, Liofilchem s.r.l., Romerlabs, Fagron, Oxoid, Remel, MicroTest.

Na zadovoljstvo velikog broja kupaca u Srbiji i regionu, prateći trend i razvoj tržišta, Uni-Chem isporučuje kvalitetne farmaceutske sirovine i lekove, aktivne farmaceutske supstance, i pruža podršku u vezi licenci i regulative pri procesu farmaceutskih proizvoda.

Širok asortiman proizvoda čine:


Laboratorijska oprema

Laboratorijska oprema je neophodna za rad, analize i istraživanje laboratorija u hemijskoj, farmaceutskoj, prehrambenoj, kozmetičkoj industriji, naučno-istraživačkim, mikrobiološkim, biohemijskim, forenzičkim, genetskim, veterinarskim i medicinskim laboratorijama. 
U širokom asortimanu proizvoda kompanije Uni-Chem je i kvalitetna laboratorijska oprema, koju čine:

 • pH-metri sa pratećim priborom, 
 • tehničke i analitičke vage sa pratećim priborom, 
 • vodena kupatila, 
 • inkubatori, 
 • mikroskopi, 
 • UV-lampe, 
 • refraktometri, 
 • termometri, 
 • higrometri, 
 • sušnice, 
 • centrifuge, 
 • šejkeri, 
 • vorteksi, 
 • magnetne mešalice, 
 • aparature za elektroforezu, 
 • unguatori, 
 • kapsulirke.​

 


Zaštitna oprema za laboratorije

Za siguran rad u laboratorijama, potrebna je i kvalitetna zaštitna oprema. U asortimanu Uni-Chema je i kvalitetna zaštitna oprema, koju čine:

 • interventni tuševi, 
 • zaštitne naočare, 
 • maske i rukavice, 
 • zaštitna odela, 
 • zaštita od buke, 
 • zaštita od radijacije.


Sigurnosna oprema za skladištenje i transport hemikalija

Sigurnosna oprema za skladištenje i transport hemikalija je neophoda zbog bezbednosti i zaštite zdravlja na radnom mestu. S obzirom na zapaljivost i toksičnost hemikalija, gasova, hemijskog i biohazardnog otpada, neopohodna je u zdravstvenim i mediciskim ustanovama, hemiskoj i farmaceutskoj industriji, naučno istraživačkim ustanovama, itd.

U ponudi su:  

 • sigurnosni ormani za skladištenja hemikalija, 
 • sigurnosni ormari za skladištenje gasova, 
 • kontejneri za opasan hemijski otpad, 
 • kontejneri za skladištenje biohazardnog otpada.

 

Laboratorijska oprema za protočnu citometriju

U ponudi kompanije Uni-Chem je i najkvalitetnija laboratorijska oprema za protočnu citometriju, kao i monoklonska antitela za kliničku dijagnostiku za protočnu citometriju medicinsko-tehnološka kompanije BD. a u ponudi su:

 • protočni citometar,
 • ćelijski sorter,
 • monoklonska antitela za kliničku dijagnostiku.

Protočna citometrija je savremena analitička metoda za kvalitativnu i kvantitativnu analizu ćelija u bazičnom istraživanju i kliničkim laboratorijama, bolnicama i transplantacionim centrima, u biotehnologiji i farmaceutskom istraživanju, otkrivanju i razvijanju lekova, genetici genoma i molekularnoj biologiji. Nauci o proteinima i ćelijskoj biologiji, imunologiji i bankama krvi.

 

Laboratorijske hemikalije

U širokom asortimanu firme Uni-Chem su osnovne laboratorijske hemikalije za laboratorije, biohemijska jedinjenja i regensi za istraživanje, organske i neorganske komponente za sintezu, i specifične hemikalije i analitički reagensi za istraživanje, hromatografski proizvodi za analitiku i pripremu uzorka brendova Sigma Aldrich i Supelco.

U ponudi su:

 • Hemikalije i reagensi različitog stepena čistoće
 • Oprema za hromatografsku pripremu uzorka

SPE (Solid Phase Extraction)
SPME (Solid Phase Microextraction)
Kolone za gasnu hromatografiju
HPLC kolone

 • Potrošni materijal za hromatografiju

Vijalice
Ferulice
Lineri
Prstenovi
Špricevi

 

Laboratorijski pribor i potrošni materijal

Uni-Chem u svojoj ponudi ima laboratorijski pribor i potrošni materijal koji se koristi u laboratorijama u farmaceutskoj, hemijskoj, biohemiskoj i prehrambenoj industriji, bolnicama, zdravstvenim ustanovama, istraživačkim laboratorijama, renomiranog nemačkog proivođača Carl Roth i američkog proizvođača Corning.

U ponudi su:

 • ​Stakleni laboratorijski pribor: epruvete, normalni sudovi, erlenmajeri, menzure, pipete
 • Plastični laboratorijski pribor: centrifuške epruvete, plastika za PCR, nastavci, menzure, normalni sudovi
 • Plastični laboratorijski pribor za ćelijske culture brenda Falcon: pipete, pipetori, epruvete, flaskoni, mikrotitar ploče, petri šolje, IVF plastika, plastika sa ekstracelularnim matriksima i specifičnim nanosima
 • Metalni laboratorijski pribor: pincete, makaze, skalpeli, mufovi, kleme, poklopci
 • Laboratorijski pribor za uzorkovanje: uzorkivači za tečne i praškaste materije, peristaltičke i vakum pumpe, creva, ventili i konektori, dispenzori
 • Automatske pipete sa fiksnom i varijabilnom zapreminom
 • Laboratorijski pribor za filtraciju: filter papir, sistemi za membran filtraciju, sistemi za vakum filtraciju, membrane i creva za dijalizu

 

Kontrola kvaliteta hrane

U širokom asortimanu proizvoda Uni-Chema su i kvalitetni dijagnostički testovi za kontrolu kvaliteta hrane američkog proizvođača Romer Labs, koji je lider u proizvodnji brzih dijagnostičkih testova za prehrambenu industriju i proizvodnju stočne hrane, kao i mikrobiološki testovi Brenda Oxoid koje je deo najveće svetske mikrobiološke divizije ThermoFisherScientific.

U ponudi su:

 • dijagnostički testovi za mikotoksine, 
 • imunofluorescentni testovi, 
 • lateks testovi, 
 • ELISA i brzi testovi, 
 • dehidrovane podloge i suplementi, 
 • gotove podloge razlivene u petri šoljama, epruvetama, bocama i hromogene podloge, 
 • biološki sistemi za proveru procesa vlažne i suve sterilizacije, Dip slides Contact slides, 
 • brisevi za mikrobiološko ispitivanje površina.

 

Transportne podloge sa brisem

Uni-Chem nudi i transportne podloge sa brisem pogodne za uzorkovanje virusa SARS-CoV 2, kao i  chlamydiae. Ovi proizvodi kompatibilni su sa konvencijalnim metodama kultivisanja, ali i sa imunoesejima kao i molekularnim tehnikama. Sadrže najpodesnije formulacije za prikupljanje, transport, održavanje i dugoročno skladištenje u zamrzivaču.


Mikrobiološke podloge i kulture mikroorganizama

Uni-Chem u širokoj paleti svojih proizvoda nudi i raznovrsne i kvalitetne mikrobiološke podloge i kulture mikroorganizama namenjene za mikrobiološke laboratorije, kliničke, industrijske, istraživačke i akademske laboratorije, proizvođača Oxoid, koji je deo mikrobiološke divizije Thermo Fisher Scientific grupe, Liofilchem s.r.l.(Italija).

U ponudi su:

 • ​Gotove i dehidrovane mikrobiološke podloge i kulture mikroorganizama
 • Dipslide sistemi za ispitivanje patogena u urinu - URITEST
 • Gotove podloge razlivene u petri šoljama, epruvetama, bocama i hromogene podloge
 • Hemokulture
 • Proizvodi za postizanje anaerobnih, mikroaerofilnih ili CO2 uslova
 • Referentne kulture mikroorganizama
 • Biološki sistemi za proveru procesa vlažne i suve sterilizacije
 • Kvantitativni test za određivanje minimalne inhibitorne koncentracije antimikrobnog agensa i za određivanje rezistentnosti mikroorganizama - MIC test strips
 • Referentne kulture mikroorganizama
 • Dip slides
 • Diskovi za određivanje osetljivosti na antimikrobne agense
 • Sensititre

 

Dijagnostičke i antibiogram tablete

Dijagnostičke i antibiogram tablete koje su u ponudi kompanije Uni-Chem proizvodi danska kompanija Rosco Diagnostica i regitrovane su kod Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

U ponudi su:

 • Antibiogram tablete Neo-Sensitabs
 • Dijagnostičke tablete Diatabs
 • Dispenzori adaptibilni za petri-šolje dijametra 90mm

 

 

FISH probe

U ponudi su i testovi za fluorescentnu in situ hibridizaciju - FISH probe, vodećeg proizvođača za DNK skrining Cytocell namenjene za širok spektar klasičnih FISH proba za subtelomerne i pericentromerne regione, kriptične hromozomske delecije, obeležavanje celog hromozoma i prenatalnu analizu. 

FISH probe obeležavaju fluorescentnim bojama ciljane DNK senkvence, a koriste se u tumor citogenetici za dijagnoze i prognoze kancera, u hematologiji, prenatalnoj i postnatalnoj dijagnostici.


Farmaceutske sirovine

Uni-Chem uvozi i distribuira kvalitetne farmaceutske sirovine  renomiranog proizvođača Fagron iz Holandije. Farmaceutske sirovine su namenjene za galenske laboratorije, apoteke, bolnice, farmaceutsku, kozmetičku i prehrambenu industriju. 

U asortimanu su sirupske baze (Ora ®, Syrspend ®), ambifilne podloge (Basiscreme DAC), sirovine zа proizvodnju kozmetike i dijetetskih suplemenata, koje koriste fаrmаceutska industrija, аpoteke i bolnice.

U ponudi su:

 • Aktivne farmaceutske sirovine (API)
 • Ekscipijense
 • Vehikulumi za oralne suspenzije 
 • Baze za dermatološke preparate

 

 

Lekovi sa D liste

Kompanija Uni-Chem je specijalizovana za snabdevanje bolnica, instituta i apoteka neregistrovanim lekovima sa D Liste, i to na period od dve godine.

U asortimanu su i lekovi za retke bolesti (orphan drugs), izuzev radiofarmaceutika, a Uni-Chem poseduje dozvolu Ministrastva zdravlja za snabdevanje cele terirorije Srbije lekovima iz svih ATC grupa.

 

Dijetetski suplementi

Kompanija Uni-Chem, shvatajući važnost preventivnog delovanja na sveopšte zdravlje čoveka, od 2020. godine uvodi u svoj portfolio i dijetetske suplemente poslednje generacije.

U ponudi su:

 • Art of Nature Mastiha (kapsule i tablete za žvakanje)

Mapa