USLUGA AD BAČKA TOPOLA

USLUGA AD BAČKA TOPOLA
5 zvezdica od 2 glasova

Kontakt

Pogrebna oprema, pogrebni sanduci, urne, oprema za kapele, nadgrobni znaci

Usluge ad Bačka Topola Pogrebna oprema mrtvački sanduci

 

O NAMA

"Usluga" ad za proizvodnju pogrebne opreme iz Bačke Topole je vodeći proizvođač pogrebne opreme u Srbiji.

Godinom osnivanja smatra se 1959. godina, kada smo počeli proizvodnju pogrebne opreme, da bi tokom godina na svom razvojnom putu, od zanatske do moderne industrijske proizvodnje, preduzeće pretrpelo transformaciju u pogledu organizacijskih oblika, proširenja, kao i tehnoloških inovacija.

"Usluga" je danas akcionarsko društvo i raspolaže sa savremenom opremom za obradu drveta. Zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji u ovoj proizvodnji i njenom veoma pažljivom negovanju i razvijanju, AD "Usluga" je postigla visok kvalitet i renome u ovoj proizvodnji i na osnovu toga značajne pozicije kako na domaćem tako i na ino-tržištu.

Danas u svoj proizvodni asortiman uključujemo proizvodnju pogrebnih kovčega, nadgrobnih znakova, venaca, tekstila za opremanje kovčega, limene uloške za kovčege, kao i kompletnu opremu za opremanje kapela, pri čemu je predviđeno stalno usavršavanje i dizajniranje postojećih proizvoda i usvajanje novih, a sve u funkciji razvoja organizacije kompletnih pogrebnih usluga.

AD "Usluga" uspešno posluje za sve vreme svoga postojanja zahvaljujući najpre visokom kvalitetu proizvoda koji zadovoljava kako domaće tako i inostrano tržište.
Kupci, koji zahtevaju pouzdanost, najbolji kvalitet i širok asortiman, poslovni su partneri "Usluge".

Usluga ad Bačka Topola Baštenska garnitura već od 200 eura

PROIZVODI

  • Pogrebni sanduci
  • Nadgrobni znaci
  • Urne
  • Limeni ulošci
  • Oprema za kapele
  • CEABIS proizvodi
  • Baštenske garniture

 

Usluga ad Bačka Topola Proizvodnja pogrebnih kovčega i pogrebne opreme

Usluga ad Bačka Topola Proizvodnja pogrebnih kovčega i pogrebne opreme

Usluga ad Bačka Topola Proizvodnja opreme za kompletno opremanje kapela

Usluga ad Bačka Topola Kompletne pogrebne usluge

Mapa