VATROSTALNA AD PODGORICA

VATROSTALNA AD PODGORICA
4.4 zvezdica od 5 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Svetozara Markovića 28
  81000 Podgorica
  Crna Gora
 • Telefon: +382 20 238 311
 • Telefon: +382 20 238 313
 • Fax: +382 20 238 313
 • Pošalji e-mail

Projektovanje, izgradnja i održavanje toplotnih postrojenja

Vatrostalna ad Podgorica je specijalizovano preduzeće čija je djelatnost projektovanje, izgradnja i održavanje toplotnih postrojenja (uključujući kompletan inženjering) u crnoj i obojenoj metalurgiji, energetici, metalopreradi i drugim baznim granama industrije.

Preduzeće je samostalni pravni subjekt, nastalo iz RO Vatrostalna Zenica transformacijom 1989. godine iz OOUR u društveno preduzeće.

U dosadašnjem radu preduzeće je uglavnom bilo angažovano na tržištu Crne Gore, a po potrebi i na tržištima Srbije i drugih ex YU Republika, kao i u zajedničkim nastupima sa Ro Vatrostalna Zenica u inostranstvu (Njemačka, Švedska, Francuska, Irak, Kuvajt).


Raspadom SFRJ raspao se i sistem Vatrostalne pa je početkom 1990. godine formirano posebno preduzeće, a nakon toga u skladu sa Zakonom o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji u Akcionarsko društvo modelom prodaje akcija pod povlašćenim uslovima i dodijelom besplatnih dionica.

 

Vatrostala ad Podgorica projektovanje i izgradnja industrijskih dimnjaka, vodotornjeva i silosa
 

Preduzeće je i pored opšte poznatih teških uslova privređivanja u poslednjih 8 godina uspjelo da očuva svoj subjektivitet, dostigne renome i tržište. 

U dosadašnjem radu preduzeće je uz maksimalno zalaganje svih zaposlenih uspijevalo da završi sve ugovorene poslove u roku i kvalitetu prema zahtijevima investitora. Trenutno zapošljavamo 87 radnika.

Vatrostalna ad Podgorica remont industrijskih peći i ostalih toplotehničkih agregata

Današnji nivo organizovanosti Vatrostalne sa postojećim materijalnim i kadrovskim potencijalom, i sa nivoom tehničke opremljenosti, ukazuje na činjenicu, da su u okviru rada i poslovanja Vatrostalne, u tehnološkom i ekonomskom pogledu zaokružene sljedeće osnovne djelatnosti:  

 

Projektovanje i izgradnja

 • Industrijskih dimnjaka
 • Rashladnih tornjeva za vodu
 • Vodotornjeva
 • TV tornjeva
 • Silosa
 • Ostalih objekata armiranobetonskih i ljuskastih konstrukcija

 

Remont postrojenja

 • Projektovanje, izgradnja, remont industrijskih peći i ostalih toplotehničkih agregata

Industrijske peći

Vatrostalna ad vrši projektovanje i izgradnju industrijskih peći i drugih toplo-tehničkih agregata, na principu ključ u ruke, što podrazumeva kompletno izvođenje svih radova i isporuku opreme sa tehničko-tehnološkim garancijama.

Vatrostalna ad vrši izgradnju projekata i ostale investiciono-tehničke dokumentacije za modernizaciju i rekonstrukciju postojećih industrijskih peći i ostalih toplo-tehničkih agregata, za primjenu inovacija, novih konstruktivnih i tehničko-tehnoloških  rješenja, primjenu novih vrsta goriva, ugradnju savremenih uređaja u oblasti mjerne regulacije i automatike, a u cilju postizanja veće produktivnosti, boljeg iskorišćenja kapaciteta i fonda radnog vremena, sniženja proizvodnih troškova i troškova remontovanja i održavanja ovih agregata.

Takođe Vatrostalna ad vrši izradu projekata vatrostalnog ozida industrijskih peći i ostalih toplo-tehničkih agregata, održavanje  vatrostalnih obloga, primjenu standardnih i tipiziranih oblika opeke i drugih vrsta materijala.

Vatrostalna ad obavlja kompletne radove kiselo-otporne zaštite i izolacije, najrazličitijih postrojenja i agregata, sa primjenom kiselo-otpornih opeka i maltera, specijalnih masa, maltera i veziva uz korišćenje najnovijih postupaka i savremene opreme.
 

Vatrostalna vrši projektovanje, izgradnju, remont i vatrostalni ozid svih vrsta industrijskih peći:

 • Visoke peći, kauperi i TH peći za proizvodnju sirovog gvožđa
 • Koksare za proizvodnju koksa
 • SM peći, elektro peći, kiseonički konverti, mikseri i ostali toplo-tehnički agregati u proizvodnji čelika 
 • Valjaoničke, žarne, kovačke, potisne i druge zagrevne peći u procesu prerade čelika
 • Plamene peći, konvertori, reaktori za proizvodnju obojenih metala
 • Vertikalne (šahtne) peći, livničke peći za proizvodnju obojenih metala
 • Komorne peći za pečenje anoda
 • Elektro peći za proizvodnju ferolegura  
 • Rotacione peći sa pratećim agregatima za proizvodnju glinice
 • Rotacione, vertikalne i tunelske peći za proizvodnju cementa, građevinske opeke i crepa, kreča 
 • Kadne i lončane peći u industriji stakla 
 • Rotacione, tunelske i komorne peći za proizvodnju sintermagnezita, dolomita, gline, boksita
 • Procesne peći i toplo-tehnički agregati za bazičnu petrohemiju i industriju prerade nafte, rafinerije nafte

 

Industrijski dimnjaci

Vatrostalna ad vrši projektovanje i izgradnju industrijskih dimnjaka, kao i izgradnju projekata i ostale investiciono-tehničke dokumentacije za modernizaciju i rekonstrukciju postojećih industrijskih dimnjaka.


Rashladni tornjevi za vodu, vodotornjevi i TV tornjevi

Vatrostalna ad vrši projektovanje i izgradnju rashladnih tornjeva za vodu, vodotornjeva i TV tornjeva.


Silosi i ostali objekati armiranobetonskih ljuskastih konstrukcija

Vatrostalna ad vrši projektovanje i izgradnju silosa i ostalih objekata armiranobetonskih ljuskastih konstrukcija.

 

Partneri

Vatrostalna ad je u svom dugogodišnjem poslovanju okupila impozantan broj poslovnih partnera koji su umijeli da cijene tačnost i stručnost kolektiva Vatrostalne

 

Kontakt 

Tel: +382 20 238 311
Tel: +382 20 238 313
Fax: +382 20 238 313


vatrostalna@t-com.me

Predsednik odbora direktora
G-din Danilo Vujošević