AGENCIJA VAVILON PREVODI

0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

  • Adresa:
    Balkanska 46
    11040 Beograd Savski venac,
    Srbija
  • Telefon: +381 11 664 9190
  • Fax: +381 11 664 9190
U agenciji Vavilon Prevodi možete da dobijete stručne prevode sudskih prevodilaca za sledeće jezike: engleski, nemački, francuski, italijanski, španski, ruski, slovenački, makedonski, hrvatski, grčki, holandski, rumunski, bugarski, mađarski

Sudski tumač odn. sudski prevodilac je ovlašćena osoba od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu. Njihova uloga je neophodna u javnim državnim ustanovama (sudovi, ministarstva, zdravstvene ustanove, fakulteti, MUP-ovi itd.).

Validnost obrađenog dokumenta ostvaruje se, pored pečata i potpisa tumača, i povezivanjem originala ili overene kopije sa prevodom pomoću jemstvenika, u skladu sa propisima Republike Srbije. U zavisnosti od države u koju se šalje, dokument ponekad mora imati i haški apostil.

Kod nas možete dobiti sledeće usluge:
- Pismeni prevodi
- Pismeni prevodi sa overom sudskih tumača
- Konsekutivni prevodi
- Simultani prevodi
- Lektura

Mapa