VIS COMPANY DOO

VIS COMPANY DOO
4.43 zvezdica od 7 glasova

Kontakt

Pasivna zašita od požara

VIS Company d.o.o. je privatno preduzeće koje je osnovano 1993. godine, a utemeljeno je na tradiciji dotadašnje zanatske radnje Termoklima koja se prvenstveno bavila izvođenjem i popravkom termotehničkih, mašinskih i elektro instalacija. 

 

 

Danas imamo u stalnoj proizvodnji više od 15 različitih proizvoda sa mnogo podvarijanti, koje pravimo u našem proizvodnom pogonu na Altini. 

Najveći proboj na tržištu VIS Company d.o.o. ostvario je proizvodima u oblasti pasivne zaštite od požara.

 

Oprema za ventilaciju i pasivnu zaštitu od požara

Glavna delatnost preduzeće Vis Company je projektovanje i proizvodnja pasivnih sistema zaštite od požara i opreme za  ventilaciju i filtriranje vazduha.

Proizvodi koji se odnose na pasivnu zaštitu od požara su atestirani u Institutu IMS u Beogradu i atesti se redovno obnavljaju. 

Raspolažemo i licencom za projektovanje i izvođenje mašinskih instalacija, što je još jedna potvrda našeg razvoja i usavršavanja u pravom smeru.

 

Protivpožarne klapne

Među proizvodima se ističu požarnootporne klapne (protivpožarne klapne) koje su atestirane od strane nadležnih institucija, široko prihvaćene u stručnim krugovima i ugrađene u mnoge važne objekte.

 

Filtriranje vazduha

Posedujemo široku lepezu proizvoda iz oblasti obrade, distribucije i filtriranja vazduha.

 

Termotehnika

Vršimo projektovanje i implementaciju instalacija termotehnike, automatike i elektro instalacija; kao i njihovo održavanje i servisiranje.

 

Požarnootporni proizvodi

Požarnootporni proizvodi su najvažniji deo proizvodnog programa preduzeća Vis Company i po njemu su najpoznatiji. Svi proizvodi su namenjeni pasivnoj zaštiti od požara i u skladu su sa važećim standardima i propisima, što potvrđuju atesti instituta IMS u Beogradu.

protivpozarna_klapna

 • Požarnootporne klapne

Protivpožarne klapne
PP klapne

 • Klapne za odimljavanje
 • Dimoodvodni demper
 • Požarnopregradni jastuk
 • Požarnootporni ventilacioni ventili
 • Požarnootporne žaluzine - demperi
 • Požarnootporne vertikalne klapne - sistem giljotina
 • Požarnootporne rešetke za izjednačavanje pritiska
 • Požarnootporna masa "PROPOM" - protivpožarna masa
 • Ekspandirajuća požarnootporna traka "VEX" - ekspandirajuća protivpožarna traka

 

Vazdušno grejanje

Vis Company proizvodi uređaje za vazdušno grejanje.

U ponudi su:

kanalski_elektro_grejac

 • Kanalski elektro grejači 
 • Komandni elektro orman
 • Granični termostat
 • Elektronski stepenasti regulator temperature
 • Mehanički stepenasti regulator temperature
 • Diferencijalni presostat

 

Ovlaživači vazduha

Evaporativni ovlaživači vazduha su vrlo ekonomični autonomni sistemi, idealni za prostore koji zahtevaju precizno održavanje i regulaciju relativne vlažnosti vazduha, kao što su bolnice, lakirnice, štamparije, muzeji, prehrambena i drvna industrija i sl.

Ovlaživači vazduha ujedno vrše i funkciju rashlađivača i distrubutera vazduha.

ovlazivac_vazduha

Naši ovlaživači vazduha su idealni za prostore gde je potrebna precizna, efikasna i ekonomski isplativa regulacija vlažnosti vazduha. 
Budući da se izrađuju od visokokvalitetnih materijala, odlikuje ih čvrsta, sigurna i higijenska konstrukcija, a njihov rad je potpuno automatizovan i ekonomičan.

 

Elementi za regulaciju količine vazduha

Vis Company proizvodi elemente za regulaciju količine vazduha.

U ponudi su:

regulaciona_zaluzina

 • Regulacione žaluzine 

Mehaničke žaluzine - za ručnu regulaciju
Elektromotorne žaluzine - za automatsku regulaciju

 • Regulacione i zaptivne klapne

Regulaciona zaptivna klapna kružnog preseka
Regulaciona zaptivna klapna pravougaonog preseka

 • Samopodizna nadpritisna klapna
 • Sigurnosna klapna

 

Filteri za vazduh

Svi filteri za vazduh su kategorisani prema dvema evropskim normama: za “grubu”, “srednju” i “finu” filtraciju primenjuje se norma EN 779, a norma EN 1822 se primenjuje kod “apsolutne” filtracije (HEPA i ULPA filteri).

 • Vrećasti filteri
 • Kasetni filteri
 • Panelni filteri
 • Filteri za masna isparenja

 

Elementi za distribuciju vazduha

Vis Company proizvodi elemente za distribuciju vazduha.

U ponudi su:

 • Ventilacioni ventil
 • Protivkišna rešetka

 

Protiveksploziona zaštita

Proizvodi izrađeni u Ex izvedbi zadovoljavaju i najstrožije zahteve protiveksplozione zaštite – zona II 2 G/D EEx d ia IIC (T5 IP66 T80°C/95°C).

 • Požarnootporna klapna
 • Regulaciona žaluzina

 

Specijalni proizvodi

 • Odsisne haube
 • Grejno-ventilaciona komora

 

Elektro motorni pokretači

VIS Company d.o.o. zastupa kompaniju BELIMO.

elektro_motorni_pokretaci_belimo

BELIMO je vodeći svetski proizvođač elektro motornih pokretača (aktuatora) klapni, žaluzina - dempera, kao i ventila za sisteme grejanja, hlađenja i ventilacije.

 

Prodaja filtera za vazduh

VIS Company d.o.o. zastupa kompaniju General Filter.

general_filter

Vršimo prodaju, ugradnju i postprodajni servis filtera za vazduh svih klasa i dimenzija italijanske kompanije General Filter

 

Servis požarnootpornih klapni

Vis Compan vrši remont i servis požarnootpornih klapni bilo kog stranog ili domaćeg proizvođača. takođe vrši nadogradnju mehaničkih protivpožarnih klapni (bilo kog proizvođača) prema potrebi u elektromagnetne i elektromotorne.


Remont termotehničkih instalacija

Vis Company vrši remont svih vrsta termotehničkih instalacija, razne opreme, klima-komora, ventilatora, izmenjivača toplote i krovnih ventilatora.

Za sve naše proizvode obezbeđujemo rezervne delove, bez obzira na garantni rok.