ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

Železnički putnički i teretni saobraćaj

 

 

O KOMPANIJI

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je oduvijek bio grad željezničara i drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Željeznice RS su preduzeće za javni prevoz putnika i robe i upravljanje infrastrukturom na teritoriji Republike Srpske koje su 31.8. 2011. zapošljavale 3.515 radnika.

Željeznice Republike Srpske ad Doboj Javni prevoz putnika i robe

Kompanija je akcionarsko društvo sa osnovnim kapitalom 245.305.786 KM. U strukturi kapitala akcioni fond učestvuje sa 65%, penzioni fond 10%, fond za restituciju 5% i privatni kapital 20%.

Unutrašnja organizacija zasniva se na osnovnim principima koji obezbjeđuju efikasnost obavljanja poslova iz djelatnosti Društva, tehničko-tehnološku strukturu sistema, sigurnost zaposlenih i realnu dobit.

Makroorganizacijsku šemu čine:

  • Poslovi infrastrukture
  • Poslovi operacija
  • Ekonomski poslovi
  • Pravni poslovi


Kao Dan ŽRS obilježava se 12. maj kada je pokrenuta inicijativa za osnivanje preduzeća, a od 2002. godine i kao Dan željezničara i Krsna slava, Sveti Vasilije Ostroški.

ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

Željeznice Republike Srpske ad Doboj tereti saobraćaj

Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj primljene su u članstvo mnogobrojnih međunarodnih organizacija. Pet godina nakon nastanka, 24. juna 1997. podnijele su zahtjev za pristupanje Međunarodnoj željezničkoj uniji (UIC) koja 16. juna 1998. godine u Briselu donosi odluku o prijemu ŽRS u UIC. Odluku je potvrdila generalna skupština 27. oktobra u Berlinu i Željeznicama Republike Srpske dodijelila međunarodni kod 0044. Članica Međunarodnog željezničkog komiteta (CIT) postaju 18. maja 2000. godine, članica TCV 2001, članica Željeznica jugoistočne Evrope (SERG) 15. novembra 2002, članica Saveza putničkih tarifa željeznica jugoistočne Evrope 24. aprila 2002, članica Saveza tarifa Evropa-Azija (TEA) u Atini 15. oktobra 2002, članica InterRail saveza 2003, članica BCC 1. januara 2004. i FIP saveza 9. juna 2004. u Atini.

LICENCE I SERTIFIKATI

  • Licenca za pružanje usluga željezničkog prevoza
  • Sertifikat ECM
  • Sertifikat ISO 9001:2008

 

PUTNIČKI SAOBRAĆAJ

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Pozivamo putnike da iskoriste prednosti koje pružaju Željeznice RS: povoljne cijene, konfor i bezbjednost. U odnosu na redovne cijene, popuste na mjesečne karte imaju: učenici 60%, radnici 50%, penziоneri 30% a studenti vikendom imaju popust od 50%. Popust nudimo i za grupna putovanja (više od šest osoba), a zainteresovani smo i za saradnju sa turističkim agencijama. Srećan put i ugodnu vožnju žele Vam Željeznice Republike Srpske. 

 

TERETNI SAOBRAĆAJ

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Na godišnjem nivou ŽRS a.d.Doboj preveze oko 5 000 000 tona raznih vrsta roba, od toga oko 50 % čine robe za izvoz, 20% robe u uvozu i 30%  robe u tranzitu.  Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora  o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prevoz stvari se vrši kao pojedinačne pošiljke, grupe kola i maršrute. Ugovori se sklapaju na osnovu odredbi Tarife za prevoz stvari RT- 131, dio 1, gdje su definisani opšti,  posebni  i dodatni uslovi  za prevoz stvari. Tarifa za prevoz stvari je javna i može se dobiti na uvid u Željeznicama Republike Srpske a.d.Doboj  u Sektoru za tarife kontrolu prihoda i obračun.

 

KONTAKT

Sektor za željezničke komercijalne poslove

Svetog Save 71, 74000 Doboj
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax: +387 53 242 070     
E-mail: marketing@zrs-rs.com

Željeznice Republike Srpske ad Doboj Putnički saobraćaj

Mapa