Muzeji Srbija Ruma

Rezultati

ZAVIČAJNI MUZEJ RUMA

Glavna 182
Ruma 22400
Srbija

Muzej kompleksnog tipa, koji obavlja i funkciju gradske galerije u Rumi