Istraživačko-razvojna i naučno istraživačka delatnost Crna Gora Kotor

Rezultati

Institut za biologiju mora

P. Fah 69
Kotor 85330
Crna Gora

Tel/fax: +382 (0)32 334-570