Geološka istraživanja Crna Gora Podgorica

Pretraži unutar ovih rezultata:

Rezultati

GEOPROJEKT DOO PODGORICA

Studentska 4
Podgorica 81000
Crna Gora

Geološka, geotehnička, seizmogeološka, hidrogeološka istraživanja, izrada elaborata, geološki nadzor

ZAVOD ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA CRNE GORE

Ljubljanska
Podgorica 81000
Crna Gora

Tel: +382 20 245 453
Fax: +382 20 245 438