RUDARSTVO I ENERGETIKA Srbija Beograd Voždovac

Rudarstvo i energetika predstavljaju osnovu materijalne proizvodnje savremene privrede.
Pročitajte više
Rudarstvo je jedna od najstarijih industrijskih grana, koja se razvijala od početka razvitka ljudske civilizacije. Još u kameno doba ljudi su počeli da traže i koriste rude, radi pronalska što boljeg i izdržljivijeg oružja i oruđa.

Rudarstvo se bavi iskopavanjem ruda tj. mineralnih sirovina, koje mogu biti energetske sirovine (ugalj, nafta, prirodni gas, geotermalne vode, uljni škriljci, uranijum), metalne rude i nemetali tj. nemetalne mineralne sirovine.

Energetika obuhvata oblast privrede koja proizvodi, prenosi i distribuira nuklearnu i električnu energiju i energente koji mogu biti iz neobnovljivih izvora (nuklearna energija), obnovljivih izvora (voda, sunce, vetar, plima i oseka, talasi, geotermalni izvori) i fosilna goriva (nafta i gas, ugalj).

Energetika je počela da se razvija tek u 19. veku, a tome je prethodio pronalazak parne mašine, koji je izazvao industrijsku revoluciju. Prva termoelektrana Edison Electric Light Station puštena je u pogon 1882. godine u Londonu, kada se pojavila i prva električna mreža, čime počinje intenzivan razvoj i izgradnja elektrana i električne mreže, s obzirom da električna energija postaje osnov za dalji razvoj čitave privrede i društva.

Prema energentima koje koriste elektrane se dele na: hidroelektrane (hidrocentrale), termoelektrane (nuklearne elektrane, elektrane na ugalj, elektrane na gas i dizel elektrane), solarne elektrane (sunčane elktrane), vetroelektrane (aero-elektrane) i geotermalne elektrane.


Pretraži unutar ovih rezultata:

Rezultati

BALKAN EXPLORATION AND MINING

Ustanička 128a
Voždovac, Beograd 11000
Srbija

Tel: +381 (0)11 3046 960
Fax: +381 (0)11 3474 342

ELEKTROISTOK PROJEKTNI BIRO DOO

Rovinjska 14
Voždovac, Beograd 11010
Srbija

Projektovanje elektroenergetskih objekata i telekomunikacionih sistema

EZPADA

Vojvode Stepe 78/10
Voždovac, Beograd 11010
Srbija

tel/fax: +381 11 3910 937

GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE

Rovinjska 12
Voždovac, Beograd 11010
Srbija

tel: +381 11 288 99 66
fax: +381 11 288 52 96

GEOM

Kumodraška 328/1a
Voždovac, Beograd 11010
Srbija

Tel: +381 11 2496 779
Fax: +381 11 3985 379

GEOPROFESIONAL

Milorada Umljenovića 8/4
Voždovac, Beograd 11010
Srbija

tel: +381 11 4068 665

NAŠ IZVOR

Mitrovdanska bb
Voždovac, Beograd 11010
Srbija

Tel: +381 11 4124 953
Fax: +381 11 3948 934

SIETA

Milovana Marinkovića 30
Voždovac, Beograd 11010
Srbija

Tel: +381 63 218 028

TERRAGOLD & CO

Mokroluška nova 1
Voždovac, Beograd 11010
Srbija

Tel/Fax: +381 11 3474 806