PTT saobraćaj-mobilna i fiksna telefonija, pošta Bosna i Hercegovina