PTT saobraćaj-mobilna i fiksna telefonija, pošta Crna Gora