Komunalne delatnosti Crna Gora Berane

Rezultati

Javno preduzeće za stambeno-komunalnu delatnost-Berane

Dragiše Radevića bb
Berane 84300
Crna Gora

Sakupljanje,odvoz i deponovanje otpada