Fotokopiranje, fotografske usluge Bosna i Hercegovina